เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น : ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

2020-05-26 14:05:40

 

        เล่าเรื่องหนังสือตอนนี้ ขอแนะนำ “เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น” หนังสือที่จะช่วยปูพื้นฐานเรื่องเครื่องกลไฟฟ้า เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ที่ไม่ได้มีความรู้ในสาขาช่างไฟฟ้ามาก่อน เรียบเรียงโดย อ.ไชยชาญ หินเกิด จากประสบการณ์การสอนกว่า 40 ปี ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

 

        ผู้เรียบเรียงได้วางเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนสาขาช่างไฟฟ้า ตั้งแต่พื้นฐานอย่างเรื่องแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ วงจรแม่เหล็ก และการเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้า จากนั้นจึงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า

 

เนื้อหาในบทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง จะอธิบายตั้งแต่เรื่องโครงสร้าง ส่วนประกอบ และการพันขดลวด  จากนั้นจะอธิบายเรื่องหลักการทำงานและการบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้าอีก 2 ชนิดคือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

 

หลังจากอธิบายเรื่องเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงแล้ว จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งแต่

  • หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว โครงสร้างและการทำงานเบื้องต้น การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การสูญเสียและประสิทธิภาพของหม้อแปลง
  • หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับใช้งานพิเศษแบบต่าง ๆ ได้แก่ หม้อแปลงเครื่องมือวัด หม้อแปลงแบบออโต หม้อแปลงกระแสคงตัว หม้อแปลงเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
  • การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสแบบต่าง ๆ  
  • การระบายความร้อนและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
  • การตรวจสอบและข้อปฏิบัติในการติดตั้ง

 

เนื้อหารวมทั้งหมด 12 บท อธิบายอย่างละเอียด พร้อมด้วยภาพประกอบมากกว่า 200 ภาพ ตัวอย่างการคำนวณและแบบฝึกหัดท้ายบทมากกว่า 200 ข้อ จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา ใช้ประกอบการเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป ใช้ศึกษาด้วยตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

 

ทดลองอ่าน

 

 

 

เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ISBN : 978-974-443-678-8
จำนวนหน้า : 360 หน้า
ราคา : 295 บาท

สั่งซื้อได้ที่ tpabook.com/product/เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้

 

 


แนะนำให้เพื่อน: