คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว : เข้าใจพื้นฐานสำคัญได้ในเวลาสั้น ๆ พร้อมบอกเคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบได้ง่าย ๆ

2020-05-26 13:59:58

 

          

        ในการเรียนวิชา “คณิตศาสตร์” นั้น การสร้างความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงชั้น ม.ต้น

 

        เล่าเรื่องหนังสือตอนนี้ จึงขอแนะนำหนังสือที่จะช่วยสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของคณิต ม.ต้น ได้ในเวลาสั้น อย่าง “คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว” เขียนโดย อ.ทะคุยะ โคะสุกิ ซึ่งเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์มืออาชีพและเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่ส่งผู้เรียนเข้าเรียนในสถาบันที่ต้องการได้ทุกปี

 

โครงสร้างของ “คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว” เล่มนี้เน้นการทำให้กลุ่มผู้อ่าน ทั้งนักเรียนชั้น ม.ต้น หรือ ม.ปลาย รวมถึงผู้ใหญ่ที่ต้องการทบทวนเพื่อสอนบุตรหลาน ได้เข้าใจสาระสำคัญของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

เนื้อหาสำคัญของคณิต ม.ต้น ในเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องจำนวนบวกลบ นิพจน์ สมการ การแปรผัน รากที่สอง ตัวประกอบ ฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น และเรขาคณิต

 

นอกจากทบทวนเนื้อหาแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีจุดแข็งที่โดดเด่นเฉพาะตัวดังนี้ บอกเคล็ดลับที่จะช่วยเพิ่มคะแนนทุกหัวข้อ และจุดที่ต้องระวังเพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการทำข้อสอบ 

 

แต่ละหัวข้อมีการสรุปประเด็นสั้น ๆ ทำให้ใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจเนื้อหาที่สำคัญของคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น  พร้อมทั้งมี “คำอธิบายละเอียด” เพื่อเสริมความเข้าใจคำศัพท์ และวาง “ลำดับการเรียนรู้” เป็นอย่างดี

 

เพราะในวิชาคณิตศาสตร์ เราต้องคิดไปตามลำดับอย่างมีเหตุมีผล  ที่สำคัญคือไม่สอนแก้โจทย์ด้วยวิธีลัด แต่สอนตามขั้นตอนปกติ เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดี

       

           เหมาะสำหรับผู้อ่านทั้งนักเรียนที่กำลังเรียนในชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย และยังอ่านได้ทั้งแบบอ่านตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบ หรือเริ่มจากเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที่สนใจหรือหัวข้อที่ไม่ถนัดก่อนก็ได้ 


 

 

 

 

 

 

 

ทดลองอ่าน

 

เตรียมพื้นฐาน สมการคณิต ม.ต้น 

ผู้แต่ง : Takuya Kosugi
ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ISBN : 9789744437464
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคา : 225 บาท

สั่งซื้อได้ที่ tpabook.com/product/คณิต-ม-ต้น-พื้นฐานครบ-จบใ

 


แนะนำให้เพื่อน: