การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง) : จากหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

2020-05-26 13:58:17

 

จิ๊ก (Jig) และฟิกซ์เจอร์ (Fixture) เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและใหญ่  ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อยึดจับ รองรับ และกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน เพื่อให้แน่ใจว่าในการเจาะรูหรือตกแต่งด้วยวิธีอื่น ๆ จะได้ตรงตามตำแหน่งเดิมหรือได้ขนาดตามรายละเอียดที่กำหนดในระหว่างกระบวนการผลิตและกระบวนการประกอบ

 

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและกระบวนการประกอบของอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโลหะให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

 

เล่าเรื่องหนังสือตอนนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่อง “การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)” ซึ่งปรับปรุงจากหนังสือ “การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์” พิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529  เขียนโดย รศ.วชิระ มีทอง ซึ่งพิมพ์แล้วกว่า 30 ครั้ง และได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท. จำหน่ายได้มากกว่า 10,000 เล่ม  

 

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย

  • หลักการสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ขั้นพื้นฐาน
  • การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ให้ประหยัด
  • แบบดรออิ้งของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ และ Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)
  • จิ๊กและฟิกซ์เจอร์แบบโมดูลาร์
  • จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับงานเชื่อม
  • จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับเครื่องจักรระบบเอ็นซีและซีเอ็นซี
  • วัสดุที่ใช้ทำจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
  • การวางแผนการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
  • การนำความรู้เกี่ยวกับจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ไปใช้งาน

 

“การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)” เล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ตั้งแต่พื้นฐาน ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวมทั้งผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

 

 

  

ทดลองอ่าน

 

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.วชิระ มีทอง
ISBN : 978-974-443-664-1
จำนวนหน้า : 296 หน้า
ราคา : 250 บาท

สั่งซื้อได้ที่ tpabook.com/product/จิ๊กและฟิกซ์เจอร์

 

 

 


แนะนำให้เพื่อน: