มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม : สำหรับเครื่องจักรทุกเครื่องที่ต้องใช้มอเตอร์เป็นตัวต้นกำลัง

2020-05-26 13:51:25

 

ในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ใช้เครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องต้องใช้มอเตอร์เป็นตัวต้นกำลัง ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญในการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า

เล่าเรื่องหนังสือตอนนี้ ขอแนะนำหนังสือ มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม”  ซึ่งเหมาะสำหรับศึกษาความรู้พื้นฐานของการเรียนสาขาช่างไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ เขียนโดย อ.ไชยชาญ หินเกิด จากประสบการณ์การสอนสาขาช่างไฟฟ้าในสถาบันการศึกษาและการเขียนตำราเรียนมากว่า 40 ปี

“มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม” เล่มนี้ อธิบายเรื่องมอเตอร์ประเภทต่าง ๆ อย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบจำนวนมากและแบบฝึกหัดท้ายบท เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ ๆ ที่เหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือลักษณะการใช้งาน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่าง ๆ เป็นมอเตอร์ที่ใช้งานสะดวก อย่างเช่น มอเตอร์สามเฟสซึ่งนิยมใช้อย่างแพร่หลาย

นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่ต้องรู้ไม่ว่าจะใช้งานมอเตอร์ชนิดใด คือความรู้เรื่องมาตรฐาน สัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์ ขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ รวมทั้งการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 12 บท คือ

 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 • สปลิตเฟสมอเตอร์ 
 • คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 • รีพัลชันมอเตอร์ 
 • ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 • เชดเดดโพลมอเตอร์ 
 • ซิงโครนัสมอเตอร์ มอเตอร์สามเฟส 
 • สัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม 
 • ขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ 
 • การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 • การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • ภาคผนวกท้ายเล่ม ตารางพันขดลวดสำหรับมอเตอร์สามเฟส 

 

จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้ประกอบการเรียน และช่างไฟฟ้า ใช้ประกอบการทำงานได้


 

 

ทดลองอ่าน

 

 

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ISBN : 978-974-443-732-7
จำนวนหน้า : 340 หน้า
ราคา : 290 บาท

สั่งซื้อได้ที่ : tpabook.com/product/มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบค

 
 

 

 


แนะนำให้เพื่อน: