DNA ฉบับการ์ตูน : รู้จักกับ DNA, RNA สารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

2020-05-26 13:49:59

 

DNA ฉบับการ์ตูน

 

แม้มีพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรค หากรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ก็อาจป้องกันอาการเจ็บป่วยได้


 

เชื่อหรือไม่ว่า มนุษย์เราเพิ่งรู้จักและเข้าใจเรื่องพันธุกรรมกันเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19 นี่เอง

ไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่เหมือนกันทุกประการ (ยกเว้นคู่แฝดเหมือนที่กำเนิดจากไข่ใบเดียวกัน) ไม่ว่าลักษณะด้านรูปร่างหน้าตา ส่วนสูง สติปัญญา บุคลิกภาพ

แม้แต่ลูก ๆ ก็ไม่เหมือนกับพ่อแม่ทุกประการ เพียงแต่มีแนวโน้มว่าคล้ายกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้น เช่น พ่อแม่มีรูปร่างอ้วน ลูกก็อ้วนเช่นกัน หรือพ่อแม่สูง ลูกก็จะสูงเหมือนพ่อแม่ เป็นต้น

อะไรที่เป็น “ตัวกำหนด” ลักษณะทางพันธุกรรมเหล่านี้ ?

คำตอบคือ “DNA” ซึ่งย่อมาจาก “Deoxyribonucleic Acid” ซึ่งเป็นโมเลกุลทางพันธุกรรม

แต่ใช่ว่าเรื่องราวของ DNA จะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเท่านั้น การค้นพบ DNA ยังช่วยให้เข้าใจกลไกการเกิดโรคมะเร็ง ที่มีสาเหตุจากความเสียหายบนเส้น DNA รวมถึงโรคต่าง ๆ อีกมากมาย ที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของ DNA

เมื่อทราบสาเหตุของโรคจึงมีวิธีการรักษา นั่นคือ การนำ DNA ปกติกลับเข้าสู่เซลล์ ที่เรียกว่า “ยีนบำบัด” นั่นเอง

จากความก้าวหน้านี้ช่วยให้วิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม งานด้านอวัยวะเทียม การปลูกถ่ายไขกระดูก การปลูกถ่ายอวัยวะภายในร่างกาย

หรือการใช้เซลล์ ES (Embryonic Stem Cell) เซลล์ iPS (Included Pluripotent Stem Cell) ช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะโรคที่รักษาไม่หายขาด กลับมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวและปกติสุข

และการตรวจ DNA ยังสามารถพยากรณ์อาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงทำให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเป็นอยู่และการบริโภคให้เหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้อีกด้วย

เนื้อหาในหนังสือ DNA ฉบับการ์ตูน” เล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ของ DNA และ RNA สารพันธุกรรมในร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่ประวัติการค้นพบ ลักษณะพิเศษ หน้าที่ความสำคัญ กลไกการทำงาน จนถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษา ประกอบด้วย

·       ภาพรวมโมเลกุลทางพันธุกรรมของมนุษย์

·       DNA รูปร่างที่จับต้องได้ของโมเลกุลทางพันธุกรรม

·       รูปร่างและหน้าที่ของ DNA

·       ความรู้พื้นฐานเรื่องพันธุศาสตร์ของมนุษย์

·       อาการเจ็บป่วยทางพันธุกรรมและการตรวจวินิจฉัยโมเลกุลทางพันธุกรรม

ที่ช่วยปูพื้นฐาน และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์ให้กระจ่างมากยิ่งขึ้น แบบ "อ่านสนุก เข้าใจง่าย ได้สาระ"

 

ทดลองอ่าน

 

 

DNA ฉบับการ์ตูน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Satoshi Ikuta
ผู้แปล : รศ. ดร.ศักดา ดาดวง
ISBN : 978-974-443-641-2
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 250 บาท

สั่งซื้อได้ที่ : tpabook.com/product/dna-ฉบับการ์ตูน

ดูสารบัญ

 
 

 

 

 


แนะนำให้เพื่อน: