เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง) : ปรับปรุงจากหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนมากว่า 30 ปี

2020-05-26 13:47:15

 

เล่าเรื่องหนังสือตอนนี้ขอแนะนำ “เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)” ซึ่งปรับปรุงจากหนังสือ "เครื่องกลไฟฟ้า 1" ที่ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท. พิมพ์มาแล้วกว่า 10,000 เล่ม และได้รับเลือกใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนระดับ ปวส. ในสาขาช่างไฟฟ้ามากว่า 30 ปี  

เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้เพิ่มเติมคำอธิบายเนื้อหาและภาพประกอบ และปรับลำดับหัวข้อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับผู้อ่านให้ฝึกฝนสร้างความเข้าใจ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นและพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งผู้เขียนรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปีในการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย

·       ชนิดและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

·       รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

·       รายละเอียดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

·       การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

·       รายละเอียดของหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว

·       การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

 
 

ดูตัวอย่างเนื้อหา

เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ISBN : 9789744437648
จำนวนหน้า : 276 หน้า
ราคา : 230 บาท

 

สั่งซื้อได้ที่ tpabook.com/product/เครื่องกลไฟฟ้า-1-ฉบับปรั/

 

 


แนะนำให้เพื่อน: