วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน : แบบเรียนมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติการด้านการบริหารความปลอดภัย

2020-09-10 17:39:05

 

 

เมื่อกล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทำงาน สิ่งสำคัญก็คือ ความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

 

เล่าเรื่องหนังสือในเดือนนี้จึงขอแนะนำหนังสือ “วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน” เขียนโดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ซึ่งเป็นทั้งแบบเรียนมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติการด้านการบริหารความปลอดภัย

 

จากความเชื่อมั่นของผู้เขียนที่ว่า โรงงานทุกขนาดย่อมมีโอกาสจัดทำสภาพความปลอดภัยให้เกิดในโรงงานของตนได้เท่าเทียมกัน “วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน” จึงเขียนขึ้นเพื่อลดช่องว่างของโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่ขาดแคลนบุคลากรและเอกสารด้านความปลอดภัย

 

“วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน”  เล่มนี้ได้รับความนิยมมายาวนานกว่า 35 ปี  พิมพ์มาแล้วกว่า 70,000 เล่ม และในการพิมพ์ครั้งล่าสุดครั้งที่ 39 นี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาโดยเพิ่มพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน และยังคงมีเนื้อหาต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่

  • ความเป็นมาของการป้องกันอุบัติเหตุ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการ
  • การจัดการองค์การความปลอดภัย บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง การจูงใจและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย
  • การจัดสภาพแวดล้อมและการผังโรงงานที่ปลอดภัย
  • ความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน เช่น การใช้เครื่องจักร งานเชื่อม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า หม้อไอน้ำ เป็นต้น
  • กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานและคำอธิบาย
  • กรณีตัวอย่างจากอุบัติเหตุจริง

 

“วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน”  ฉบับปรับปรุงนี้จึงยังคงเหมาะสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ในสายช่างและวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา วิศวกรความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ทุกระดับ  วิศวกรโรงงาน ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานโรงงาน


 

ทดลองอ่าน 

 

วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

ISBN : 9789744437761

จำนวนหน้า : 556 หน้า / ราคา : 280 บาท

สั่งซื้อได้ที่ tpabook.com/product/ความปลอดภัยในโรงงาน-39th/

 

 

 


แนะนำให้เพื่อน: