100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย : การส่งเสริมการขายไม่ได้มีแต่การลดราคา

2020-10-23 19:55:44

  

ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะลดการจับจ่ายใช้สอย หากคุณเป็นเจ้าของหรือคนทำงานในกิจการร้านค้าโดยเฉพาะร้านเล็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจำนวนลูกค้าลดลงหรือลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลง ก็คงจำเป็นต้องมองหาไอเดียหรือวิธีการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ร้านสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในภาวะเช่นนี้ 

 

เล่าเรื่องหนังสือฉบับนี้ ก็ขอแนะนำหนังสือ “100 กลยุทธ์ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย” ซึ่งรวบรวม 100 ไอเดีย เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร และธุรกิจบริการ ด้วยวิธีการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดลูกค้า โดยเน้นการทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่เกินกว่าความคาดหวังในรูปแบบที่ไม่จำเจ ด้วยการอ่านใจลูกค้า และทำให้ลูกค้า ถูกใจ – ไว้วางใจ – อุ่นใจ

 

         “100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย” เล่มนี้ เขียนโดยคณะผู้เขียน 9 คน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจหลากหลายประเภท ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวม 100 ไอเดียเท่านั้น แต่ยังเน้นเรื่องความต้องการทางจิตวิทยาของลูกค้าแต่ละกลุ่มตั้งแต่ระดับลูกค้าใหม่จนถึงระดับแฟนประจำ และให้คำอธิบายแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถพิจารณาได้ว่าควรใช้อาวุธในการส่งเสริมการขาย 100 หัวข้อนี้ในขั้นตอนใดของการสร้างลูกค้าระดับแฟนประจำ ซึ่งได้แก่

·        ขั้นตอนที่ 1 หาลูกค้าใหม่ที่อาจเข้ามาที่ร้าน และพัฒนาเป็นลูกค้าที่ทดลองเข้ามาที่ร้าน

·        ขั้นตอนที่ 2 เมื่อลูกค้าลองมาที่ร้านแล้ว ส่งเสริมให้กลายเป็นลูกค้าที่กลับมาที่ร้านอีก

·        ขั้นตอนที่ 3 ส่งเสริมให้ลูกค้าที่ทดลองเข้ามาที่ร้านและลูกค้าที่กลับมาที่ร้านอีก กลายเป็นลูกค้าประจำ

·        ขั้นตอนที่ 4 สร้างกลุ่มแฟนประจำร้าน และส่งเสริมการบอกต่อข้อมูลแบบปากต่อปาก

·        ขั้นตอนที่ 5 ดึงดูดลูกค้าเดิมที่เงียบหายไปให้กลับที่ร้านอีก

 

         ใน “100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย” เล่มนี้จะบอกว่าไอเดียการส่งเสริมการขายแต่ละข้อใน 100 ไอเดียวนั้น เหมาะกับขั้นตอนใดบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกไปใช้ได้เหมาะสมกับเป้าหมายของร้านว่ากำลังต้องการสร้างลูกค้าในกลุ่มใดหรือประสบปัญหาจากลูกค้ากลุ่มใดอยู่ โดยไอเดียหลายข้อใน “100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย” ก็สามารถปรับใช้ได้กับลูกค้าหลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มลูกค้าใหม่ที่มาที่ร้านเป็นครั้งแรก จนถึงลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำหรือใช้บริการซ้ำได้ด้วย

 

         หากร้านค้าคุณกำลังประสบปัญหา ขอให้ลองอ่าน “100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย” แล้วคุณจะพบว่า การส่งเสริมการขายไม่ได้มีแต่การลดราคา และการแข่งขันกับร้านอื่น ๆ ก็ไม่ได้มีเพียงวิธีการตัดราคาเท่านั้น

 

รายละเอียด

100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย

ISBN: 9789744436603 โดย Toshiyuki Iwamoto

แปลโดย      ดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ 

พ็อกเก็ตบุ๊กส์  344 หน้า / 250 บาท

  

 

        

       

        

        

        

 

 

 


แนะนำให้เพื่อน: