มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 505719 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


สิ่งที่ตรวจพบจาก IQA CAR OBS OFI

                        ในการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอกระบบบริหารจัดการคุณภาพ   ISO 9001: 2000   นั้นเป็น การตัดสินผลการตรวจที่เจอจะเป็นNC
                         NC = Non Conformity แปลว่า ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน หรือข้อกำหนด บางครั้งเราจะแบ่งระดับของ NC เช่น
Major NC
    หมายถึง       ข้อกำหนดกำหนดว่าจะต้องปฏิบัติ แต่ไม่ได้ปฏิบัติ บางทีเรียกว่า System Breakdown
Minor NC     หมายถึง       ข้อกำหนดระบบกำหนดให้ปฏิบัติ แต่ไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำ  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

                         ส่วนการตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit)  มักเจอ คำศัพท์ OBS   และ  OFI
OBS  ย่อมาจาก Observes แปลว่าข้อสังเกต  กล่าวคือ     สิ่งที่เจอยังไม่ผิดข้อกำหนดหรือยังไม่เกินไปกว่า  KPI  ที่กำหนดไว้ แต่ มีแนวโน้ม ว่าอาจจะผิดหรือทำให้เกิดปัญหาได้ เช่น สุ่มตรวจ KPI ของงานกิจกรรม  5  ส เรื่องของพื้นที่ที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องไม่เกิน 4  พื้นที่เดือน เดือนแรก มี 2  พื้นที่       เดือนที่สอง มี 3 พื้นที่ เดือนที่สาม มี  4  พื้นที่กับ  KPI  และไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุของแนวโน้มตลอดจนไม่ได้เตรียมการปฏิบัติการป้องกัน  ในการตรวจ  Auditor เห็นว่า มีแนวโน้มที่จะเกิน  KPI  ที่ตั้งไว้      กรณีนี้ Auditor  จะต้องออกเป็น  OBS  

OFI ย่อมาจาก  Opportunity For Improvement แปลตรงตัวว่าโอกาสในการปรับปรุงถือว่า ไม่ผิดข้อกำหนดและไม่มีแนวโน้มที่จะผิดข้อกำหนด แต่ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ มันสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้  หรือทำให้  KPI  ดีขึ้นได้ Auditor  จะต้องออกเป็น  OFI 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที