ธีระพงษ์

ผู้เขียน : ธีระพงษ์

อัพเดท: 10 พ.ย. 2008 21.19 น. บทความนี้มีผู้ชม: 249946 ครั้ง

บทความในส่วน ของ Cross Function Team นี้ ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเองนั้น มิได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

แต่บทความที่เขียนนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ลงมือปฏิบัติในหน่วยงานคุณภาพขององค์กร ซึ่งองค์กรที่ผมทำงานอยู่ได้ พยายามสร้างระบบคุณภาพ

ที่มุ่งสร้างพฤติกรรม การทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร โชคดีที่ผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญ และพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น 4 ปี

บทความนี้จะเป็นการบันทึกประสบการณ์จากจุดเริ่มต้นจนสู่ความสำเร็จ ซึ่งหวังว่าจะผู้อ่านจะสามารถนำไปแนวทาง เพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติ ในองค์กรของตนได้

13/10/2008 เรื่องเด่นวันนี้

ขอบคุณผู้อ่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมบทความเล็กๆ เรื่องนี้ อย่างไรก็ดีหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปช่วยติชมด้วยทั้งจากผู้อ่าน และผู้รู้เพื่อการพัฒนาต่อยอดครับ หรือผู้อ่านต้องการให้เสริมในมุมไหนผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณล่วงหน้าครับ


ระบบวงจร คุณภาพ PDCA จากหลักการสู่วิธีการปฏิบัติ และสร้างทีมคุณภาพ ตอนที่3

การเปลี่ยนมุมมอง การจัดการองค์กร สู่ ระบบ

ทฤษฏีคุณภาพ ของ Deming นั้นเป็นการมองค์กร ว่าเป็นระบบ องค์กรจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อระบบนั้นได้มางานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน ภาพความสำเร็จของ ระบบ นั้นก็จะเกิดขึ้นตาม

(Deming 1986)

ระบบที่เหมาะสมถูกนำมาใช้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

จากภาพการทำวิจัยเป็นขั้นตอนเริ่มต้น เพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยสินค้า และบริการที่ตนเองมีอยู่

 

การมีมุมมองต่อลูกค้า และซัพพลายเออร์อย่างเป็นระบบ

ความต้องการของ ลูกค้า และ ซัพลายเออร์ นั้นถือว่าเป็นเป้าหมายหลักขององค์กร หากปราศจากเป้าหมาย จะให้กระบวนการทำงานนั้นทำงานอย่างไร้ทิศทาง จากภาพ ข้อมูลของลูกค้าถูกนำมาใช้เพื่อออกแบบ ขณะเดียวกัน กระบวนการผลิต และกำหนดกระบวนการการให้บริการ จะต้องได้รับการทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า และซัพพลายเออร์ได้อย่างเหมาะ หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม การนำรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์จะช่วยให้เห็นปัญหาต่างๆ ได้ครอบคลุม

ระบบนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จ หากขาดปัจจัยเหล่านี้

 

-          กำหนดเป้าหมายย่อย

จะต้องกำหนดเป้าหมายย่อยให้แก่ทีม แทนการนำเป้าหมายองค์กรมาเป็นเป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดีเป้าหมายย่อยเหล่านั้นต้องสนับสนุนเป้าหมายหลักขององค์กรด้วย

-          ระบบวัดที่สามารถวัดได้ทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

การวัดผลงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ต้องมุ่งวัดผลการกระทำด้วย (ประสิทธิภาพ) และสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร มากกว่าการวัดผลระยะยาว

-    ขจัดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน เป็นสาเหตุที่ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

 

-          อย่าเชื่อว่ากระบวนการที่มีอยู่จะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง

หากพบปัญหา ณ จุดใดจุดหนึ่ง จะต้องนำกระบวนการทั้งหมดมาพิจารณา หากละเลยในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ก็จะก่อให้เกิดการเพิ่มงาน และลดประสิทธิภาพในการทำงาน

 

-          ยึดมั่นในการควบคุมคุณภาพเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาทุกปัญหาจะต้องคำนึงถึงคุณภาพงานเป็นหลัก และจะต้องมองสิ่งเหล่านี้เป็นภาระ แต่ต้องเข้าใจว่าคุณภาพนั้นจะทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

 

บทบาทผู้นำ

ความรับผิดชอบหลักของผู้นำองค์กรคือการสร้างองค์กรที่มีคุณภาพ และนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งนั่นถือว่าเป็น พันธสัญญา และ ความรับผิดชอบของผู้นำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพราะ ผู้นำนั้น มีอำนาจโดยชอบธรรม และเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในองค์กรได้

 ผู้นำจะต้องมีความรับผิดชอบ และคุณลักษณะดังนี้

-          ต้องอบรม และพัฒนาบุคลากรให้ดึงศักยภาพของตนเองมาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กร

-          ต้องทำหน้าที่แก้ไขปัญหา และเป็นที่ปรึกษา มากกว่าจะเป็นผู้พิพากษา ที่ทำหน้าที่ตัดสินถูกผิด

-          ต้องไม่ยึดมั่นอำนาจที่ตนเองมีอยู่ แต่ต้องอำนาจนั้นมาพัฒนาระบบการเรียนรู้ และทักษะของบุคลากรแต่ละคน

-          ต้องสนับสนุนให้บุคลากรทุกๆ คน ได้เรียนรู้ และพัฒนาองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

-          ต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สนับสนุนการมีส่วนร่วม และก่อให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที