มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1891201 ครั้ง

การเดินทางของมนุษย์จะต้องมีแผนที่ การสร้างตึก สร้างบ้าน จะต้องมีพิมพ์เขียว การทำธุรกิจเช่นกันจะต้องมีแผน แผนที่ว่านี้คือแผนธุรกิจ เพื่อความสำเร็จและขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเวลาที่ท่านต้องการหุ้นส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าการทำธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือเพียงใด มิใช่พูดแค่ลมปาก แต่เป็นจริงได้ ที่สำคัญชาวบ้าน ที่จะทำธุรกิจ ไม่มีรู้ความสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจได้ เพราะจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเชียวชาญในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ บทความนี้ จะเขียนขึ้นอย่างง่าย ๆ สำหรับคนที่จะทำธุรกิจแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดความเชี่ยวชาญ ในการทำจัดทำแผนธุรกิจ และไม่เชียวชาญในการประกอบการธุรกิจ


เกริ่นนำ

                            การเดินทางของมนุษย์ย่อมมีทิศทางที่จะดำเนินไปเพื่อถึงจุดหมายให้สำเร็จ  ธุรกิจก็เช่นกันต้องมีการดำเนินไปเพื่อจุดหมาย  แต่ละธุรกิจย่อมมีวิธีการดำเนินไปแตกต่างกันออกไป  ด้วยเหตุนี้เอง  จึงเกิดแผนธุรกิจขึ้นเพื่อเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดย่อมออกมาเป็น  รูปธรรม  นามธรรม

                            แผนธุรกิจ  คือเอกสารที่ผู้ต้องการทำธุรกิจเขียนขึ้นจากการผสมผสานความคิด  ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกที่ผู้ต้องการทำธุรกิจมี เป็นเสมือนหนึ่งแนวทางสําคัญสําหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ริเริ่มก่อตั้งกิจการธุรกิจใหม่ และผู้ประกอบธุรกิจที่กําลังจะขยายกิจการ      ที่มีความประสงคจะขอกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือหาผู้ร่วมลงทุน    โดยแผนธุรกิจจะช่วยประกอบการตัดสินใจและกำหนดแนวทางธุรกิจให้มีเป้าหมายทิศทางชัดเจน เวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ตลอดจนแผนสำรอง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

                            ถ้าเปรียบแผนธุรกิจเป็นแผนที่ในการบอกรายละเอียดในการเดินทาง  เป้าหมายที่ตั้งไวก็คือปลายทางนั่นเอง

                            สำหรับแผนธุรกิจนี้คือการถ่ายทอดแนวความคิดทางธุรกิจของผู้จัดทำหรือผู้ประกอบการให้เป็นจริงกล่าวคือเป็นรูปธรรม  นามธรรม  เป็นผลรวม แห่งกระบวน การคิดพิจารณา การวางแผน  การควบคุม รวมทั้งการตัดสินใจ ของผู้ประกอบการสามารถใช้เพื่อกำหนดขั้นตอนและทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีแบบแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่นผลกำไรหรือความมั่งคั่งสูงสุดของผู้ประกอบการออกมาเป็น โอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจจะช่วยชี้แนะ ขั้นตอนต่าง ๆ ทีละขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งกิจการจนกระทั่งการดำเนินกิจการบรรลุถึงเป้าหมาย แผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การผลิต การแข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การพยากรณ์ การเงินตลอดจนการจัดการ ที่จะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จ หรือชี้ให้เห็นถึง จุดอ่อนและข้อควรระวัง

                           หรืออาจกล่าวอีกแง่มุมหนึ่งได้ว่าแผนธุรกิจเปรียบเหมือน พิมพ์เขียวของแผนที่เดินทางของธุรกิจ ที่จะบอกว่าปัจจุบันการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใด มีวิธีการใดในการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อก้าวหน้าไปสู่อนาคตได้  ตลอดจนความต้องการอยู่ในตำแหน่งใดของธุรกิจ  เช่นเป็นผู้นำตลาด    

                            ผู้ประกอบการค้าปลีกไม่ควรจะละเลยการทำแผนธุรกิจเพราะแผนธุรกิจจัดทำเพื่อแสดงรายละเอียดของธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่และทิศทางที่จะดำเนินไปในอนาคตรวมถึงวิธีการที่จะดำเนินไปสู่จุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                            การประกอบธุรกิจค้าปลีกหากเริ่มต้นอย่างไม่มีการเตรียมการอย่างมีประสิทธิภาพ   หรือไม่ถูกหลักการแล้วมีแนวโน้มจะประสบความล้มเหลว

                           ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นเครื่องมือสำหรับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางของธุรกิจ ณ จุดที่ธุรกิจเป็นอยู่ ไปสู่อนาคตที่มีเป้าหมายและภายในระยะเวลาที่คาดหวัง โดยมีความชัดเจน ทั้งทิศทาง เป้าหมาย เวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้ ตลอดจนแผนสำรอง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น        ก่อนการจัดทำแผนธุรกิจผู้ประกอบการควรมีการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น  นักกฎหมาย  นักบัญชี  นักการตลาด  หรือหาความรู้จากสื่ออินเตอร์เน็ตด้วยความรอบครอบมากที่สุดเพราะ แผนธุรกิจเป็นการคาดการถึงอนาคตของการดำเนินธุรกิจ  ซึ่งจะต้องดำเนินไปอย่างมีขั้นตอนมีระบบแบบแผนที่ดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจสามารถตัดสินใจในเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน อีกทั้งสถาบันการเงินยังใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติให้สินเชื่อ  และการกำหนดเงื่อนไขในการให้กู้ยืมอีกด้วย

                            เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า  แผนธุรกิจเป็นสิ่งแรกที่จะต้องคิดวางแผนขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  มีแบบแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนถูกต้องและมีหลักการ  ที่สำคัญที่สุดจะต้องมีความเป็นไปได้ของผลการดำเนินงานตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ไม่เช่นนั้นแล้วหากไม่มีการเตรียมการอย่างมีประสิทธิภาพ   ธุรกิจนั้นต้องประสบความล้มเหลว


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที