OpenSourceInitial

ผู้เขียน : OpenSourceInitial

อัพเดท: 12 ม.ค. 2009 08.17 น. บทความนี้มีผู้ชม: 485924 ครั้ง

ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งในประเทศไทยมีการใช้โปรแกรม โอเพ่นซอร์ส เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้งานได้ดี มีเสถีนรภาพสูง สิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า โปรแกรมโอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ปัจจุบันผู้ใช้ทั่วไปก็เริ่มเล็งเห็นความสำคัญในการใช้โอเพ่นซอร์สมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่สามารถลงในวินโดว์ได้อย่าง OpenOffice.org ที่เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลาย หรือว่าเป็น โอเพ่นซอร์ส OS ตัวใหม่ที่ได้ความนิยมขณะนี้อน่าง Ubuntu


โอเพ่นซอร์ส ERP ด้วย Compiere 3


ารเริ่มต้นกับ ERP โอเพ่นซอร์ส Compiere
          จุดเริ่มต้นของแนวคิดที่จะนำโปรแกรม ERP มาใช้งานในองค์กรของ โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส เกิดจากความที่บริษัทต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความถูกต้องของข้อมูล ถ้าเราทำให้โมดูลซอฟต์แวร์ของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทเชื่อมโยงเข้าหากันจึงเป็นแนวคิดที่นำมาปรับใช้

          เช่นในอดีต เมื่อเราต้องการรับสมัครพนักงาน ก็ต้องมีการเขียนใบสมัครในกระดาษ ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยาก เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูล หรือจับคู่ทักษะของพนักงานให้เหมาะกับงานของบริษัทลูกค้า เราก็มีการพัฒนา เป็นการกรอกข้อมูลผ่านหน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือกรอกผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ ทำให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถกรองคนได้ในระดับหนึ่ง เพราะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น ก็ไม่สามารถสมัครงานกับเราได้

          เช่นเดียวกับระบบงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารการจัดการด้าน บัญชี การเงิน จัดซื้อ และ CRM ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยายามที่จะเชื่อมโยงระบบในส่วนงานต่างๆ เข้าหากัน ผ่านฐานข้อมูลชุดเดียวกัน ด้วยโซลูชันด้าน ERP อย่าง Compiere ที่ Granlinux กำลังพัฒนาให้เราอยู่ เพื่อทำให้เราเรียกดูข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ ได้ถูกต้องแม่นยำ ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ ทำได้รวดเร็ว

          ก่อนที่จะตัดสินใจเลือก Compiere โดยให้ Grandlinux เป็นผู้พัฒนานั้น บริษัท โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งในตอนนั้น นอกจาก Grandlinux แล้วก็มีผู้เสนอโซลูชัน ERP เข้ามาอีกหลายราย ซึ่งจากการพูดคุยแล้วพบว่าโปรแกรม ERP โอเพ่นซอร์สอย่าง Compiere ที่ Grandlinux เสนอมานั้นตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของบริษัทมากที่สุด ทั้งในแง่ของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และงบประมาณในการลงทุน

โครงสร้างของระบบ ERP
          สมัยก่อนบริษัท โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส จะทำงานบนโปรแกรม Excel และโปรแกรมอื่นๆ ตามแต่ส่วนงานจะเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบัญชี โปรแกรมเงินเดือน เป็นหลัก ซึ่งแต่ละส่วนงานก็จะมีข้อมูลอิสระของตนเอง ไม่มีการเชื่อมโยงกัน และไม่สามารถพัฒนาตามที่ต้องการได้ การที่จะนำข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาประมวลผลประกอบการตัดสินใจ และกำหนดนโยบายทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ทำได้ลำบาก แต่การนำระบบ ERP มาให้งาน ระบบทั้งหมดจะทำงานบนฐานข้อมูลกลางชุดเดียวกัน

          เช่น เมื่อมีคนมากรอกใบสมัครงานบนคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล ฝ่ายการตลาดก็สามารถนำข้อมูลชุดนั้นไปเสนอลูกค้าได้ ทำไฟล์ประวัติพนักงาน ขณะที่ฝ่ายบุคคลก็สามารถนำข้อมูลมาทำบัญชีเงินเดือนได้ทันที ขณะที่ฝ่ายบัญชีก็สามารถออกใบวางบิลเพื่อเก็บเงินจากลูกค้าได้เช่นกันเช่นเดียวกับระบบ CRM ของฝ่ายขาย สามารถดึงข้อมูลเหล่านี้ออกมาทำสัญญาจ้าง ทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลานั่งคีย์ข้อมูลใหม่เหมือนก่อน ลดความผิดพลาดของข้อมูลลงได้มาก 
 


          จะเห็นได้ว่า การปรับเข้าสู่โปรแกรม ERP โอเพ่นซอร์สอย่าง Compiere เป็นการปรับโครงสร้างระบบงานไอทีเกือบทั้งองค์กร มาถึงวันนี้บริษัท โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส ใช้เวลาเป็นปี ตั้งแต่การเริ่มต้นวางโครงการ บริษัท Grandlinux ต้องเข้ามาศึกษาระบบงานที่มีอยู่เดิมของทั้งองค์กร นำโปรแกรม Compiere มาติดตั้ง พร้อมระบบฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ และเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของ โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส ในความรู้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

          โดยในระยะแรกของการเปลี่ยนถ่าย งานที่รับผิดชอบอยู่ของเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนงานจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องทำงานบนระบบใหม่และระบบเก่าควบคู่กันไป เพื่อให้ระบบขององค์กรยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากระบบใหม่เริ่มลงตัวและสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ก็จะค่อยๆ ตัดงานระบบเก่าออกทีละส่วน  ส่วนงานที่มีการเริ่มใช้งาน Compiere อย่างจริงจังในขณะนี้ได้แก่ ส่วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ ลำดับต่อไปก็จะปรับเข้าสู่ส่วนงาน การตลาด CRM และลิงก์เข้าสู่ระบบกรอกใบสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

          ในระหว่างนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน การใช้งานเมนูหรือหน้าจอต่างๆ ใหม่เหมาะสมและใช้งานได้สะดวก รวมไปถึงมีการเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ธรรมดา เป็นจอ LCD แบบ Wide Screen นอกเหนือจะช่วยประหยัดเนื้อที่การติดตั้ง ประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีพื้นที่การทำงานด้านข้างมากขึ้น เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลและเมนูต่างๆ ได้ครบถ้วน

          โดยหน้าจอการใช้งานของแต่ละส่วนงานจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้สะดวกต่อการใช้งานของพนักงาน และปริมาณข้อมูลที่ใช้ประจำ ตัวอย่างเช่น หน้าจอใบแจ้งหนี้ที่ระบบสร้างขึ้นนั้น จะเป็นการปรับแต่งให้มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลในส่วนอื่นด้วย เช่น ข้อมูลการวางบิล ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลของใบวางบิลที่มีการอ้างถึงใบแจ้งหนี้ใบนี้ได้ทันที เช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน ว่าใบแจ้งหนี้ใบนี้ได้มีการออกใบเสร็จรับเงินแล้วหรือยัง และมีรายละเอียดอย่างไร โดยข้อมูลเหล่านั้นทางผู้ใช้ส่วนงานที่ออกใบแจ้งหนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้

          ด้านการนำมาผนวกเข้ากับระบบบัญชีนั้น ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลในบัญชีแยกประเภทได้ตามหน่วยงาน ตามสินค้า  ตามบริษัทคู่ค้า  หรือตามรอบบัญชี  โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งรหัสบัญชีสำหรับทุกๆ หน่วยงาน  หรือทุกสินค้า เนื่องจากระบบมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Account Element รองรับการลงบัญชีที่ประกอบด้วย Element ต่างกันถึง 7 Element ได้แก่ ชื่อบัญชี หน่วยงาน สินค้า บริษัทคู่ค้า เขตการขาย โครงการ และแคมเปญ โดยสามารถเรียกใช้ทั้งหมด หรือเลือกใช้เฉพาะบาง Element ก็ได้ 

          การเรียกดูข้อมูลทางบัญชี จะเป็นการเรียกดูข้อมูลการลงบัญชีของหน่วยงานที่ระบุ ตามวันที่ที่ต้องการ และให้เรียงลำดับตามสินค้าและให้คำนวณผลรวมตามสินค้าให้ด้วย

          นอกจากนี้ Compiere ยังมีฟังก์ชันการทำงานที่มีชื่อว่าระบบวิเคราะห์ผลงาน (Performance Analysis) ใช้สำหรับวัดประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละหน่วยงาน หรือกำหนดเครื่องมือในการวัดผลได้เอง เช่น ต้องการวัดยอดขาย หรือจำนวนลูกค้าใหม่ต่อเดือนเพื่อเทียบกับเป้าที่วางไว้ เป็นต้น

          บริษัท โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการนำโปรแกรม ERP โอเพ่นซอร์ส มาประยุกต์ใช้งาน และเป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ว่าโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส เป็นทางเลือกที่ลงตัวสำหรับองค์กร แม้จะเป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างโปรแกรม ERP ก็ตาม


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที