editor

ผู้เขียน : editor

อัพเดท: 20 ส.ค. 2009 09.29 น. บทความนี้มีผู้ชม: 92011 ครั้ง

บทความสมชัยให้คุณ


ความไว้วางใจ

ความไว้วางใจ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17
12 พฤษภาคม 2552

“When a man assumes a public trust he should consider himself a public property.” Thomas Jefferson

คำกล่าวของประธานาธิบดี Thomas Jefferson ข้างต้นหมายถึงบุคคลใดที่ได้รับความไว้วางใจจากสาธารณะเขาควรจะต้องเข้าใจว่าตนเองมีสภาพเป็นสมบัติสาธารณะ หรือกลายเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้ว การจะกระทำการใดๆย่อมเป็นการสื่อความหมายหรือส่งสัญญาณให้สาธารณะเข้าใจในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง มีผลต่อการส่งและรับสัญญาณความหมายของคนส่วนใหญ่ซึ่งมีพื้นฐานความแตกต่างกันทั้งความรู้และข้อมูลที่ผู้รับสัญญาณมีอยู่ก่อนหน้าแล้ว ดังนั้นการพูด หรือการให้ข้อมูลของผู้นำ หรือ นักการเมืองจึงต้องระมัดระวังอย่าสร้างหรือจูงให้คนเข้าใจผิด หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง จนทำให้สังคมสับสนหรือเกิดการแตกแยกทางความเข้าใจ

มีคำกล่าวว่า “Everyone loses when public goods are exploited for individual gains.” ทุกคนเสียเหมือนกันหมดเมื่อสมบัติสาธารณะถูกใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน เราพบเห็นอยู่เสมอที่มีคนคิดตักตวงเอาประโยชน์จากสมบัติสาธารณะ ทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรเทคโนโลยี โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเอาเปรียบคนอื่นในสังคม นับเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมของสาธารณะ (Tragedy of the commons) ที่มีคนจำนวนน้อยทำร้ายคนจำนวนมากด้วยการตักตวงผลประโยชน์จากสมบัติสาธารณะไปเป็นประโยชน์ของตนเองหรือของกลุ่มตน

เรื่องจิตสำนึกของพลเมือง (Civic-minded) เป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องประโยชน์สาธารณะให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองและรู้สึกละอายต่อบาปถ้าเอาเปรียบสาธารณะ ถ้าทุกคนมีความตระหนักและมีจิตสาธารณะ ร่วมมือกันใช้ของสาธารณะเท่าที่จำเป็นสังคมส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์

William Tov กับ Ed Diener ได้ร่วมกันเขียน “The well-being of nations: linking together trust, cooperation and democracy.” ซึ่งกล่าวถึงการศึกษาเรื่องความไว้วางใจ (Trust) และความร่วมมือกัน (Cooperation) ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสังคมที่มีความเป็นอยู่ดี (Well-being Society) โดยระบุจากการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างความเป็นอยู่ดีของชาติ กับตัวแปรอื่นๆเช่น การเสียสละ และความอดทน ขอนำมาเสนอเป็นน้ำจิ้มสมองดังนี้

Lao Tzu บอกว่า “He who does not trust enough, Will not be trusted.” คนที่ไม่ไว้วางใจคนอื่นอย่างเพียงพอ เป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจ สังคมที่ขาดความไว้วางใจ ย่อมไม่มีความร่วมมือกัน จึงเป็นสังคมที่เจริญเติบโตได้ช้า


บทความแสดงทรรศนะอิสระของผู้เขียน ใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะ ไม่มีเจตนาชักชวนให้ผู้อ่านเชื่อ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน หรือส่งบทความต่อ หากมีความประสงค์จะเลิกรับบทความ กรุณาแจ้งให้ทราบ ขอบคุณที่อ่านและเผยแพร่ต่อ ด้วยความปรารถนาดี... สมชัย ศิริสุจินต์ sirisujin@yahoo.com


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที