ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เขียน : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อัพเดท: 17 มี.ค. 2009 08.29 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5868 ครั้ง

เกร็ดความรู้...เพื่อเป็นมนุษย์งานมือโปร
HR Contribution

ในสภาพการณ์ของสังคมที่ความรู้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตลอด และเป็นสิ่งจำเป็นของการเรียนรู้เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับหน้าที่การงานและชีวิต ในฐานะที่ผู้เขียนทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอฝากเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำงานไว้ให้ได้เรียนรู้กัน ทั้งผู้เขียนและท่านผู้อ่าน ในลักษณะเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้าง HR เพื่อความเป็นมืออาชีพนะครับ....


เรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตอนที่ 2

แนวคิดของอาจารย์ธงชัย สันติวงษ์ อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องของ
1) การคิดวางแผนด้วยการติดตามและคาดการณ์สภาพแวดล้อมไกลออกไปในอนาคต
2) การตัดสินใจกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การที่ต้องการจะให้เป็นไปในอนาคต โดยกำหนดขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมที่วิเคราะห์ได้
3) การพิจารณากลยุทธ์ที่จะให้ได้วัตถุประสงค์ดังกล่าว
4) การแปลความหมายและการพัฒนาเป็นนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างให้การทำงานของคนในองค์การทำให้บรรลุเป้าหมาย

แนวคิดของอาจารย์ธงชัย ว่าไปแล้วก็ไม่แตกต่างจากที่ได้ว่าไปแล้วซึ่งเป็นแนวคิดของ
นักวิชาการฝรั่งนะครับ

ส่วนที่เรามักอ้างอิงกันในการเรียนเรืองการบริหารเชิงกลยุทธ์ และที่คุยกันในองค์การส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเป็นไปตามแนวคิดของ Higgin และ Vinze ซึ่งเสนอไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบไปด้วย 5 เรื่องคือ
1) Vision statement. Mission and goals setting-การตั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ และเป้าหมาย
2) Setting strategic objectives-การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3) Formulation of strategies-การกำหนดกลุยุทธ์ และ Preparation for Implementation หรือการเตรียมการนำกลยุทธ์ไปใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
4) Implementing of strategies-การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ
5) Evaluation and control of Strategies-การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์

แนวคิดของ Higgin และ Vinze ที่ว่าไว้ จะเห็นว่าเป็นไปในทำนองเดียวกับที่ Thompson และ Strickland  ว่าไว้ ไม่ค่อยต่างกันเลยครับ

เรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์นี้มีอีกยาวครับ เรามาว่ากันเป็นเรือง ๆ ต่อไปครับ  โดยเรามาเริ่มลงรายละเอียดกันในแต่ละองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์กัน  โดยผู้เขียนจะขอนำเสนอองค์ประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งว่ากันให้ถึงที่สุดแล้ว ก็มีเพียง 3 เรืองแต่นั้นครับ คือเรื่อง
1) Strategic analysis-การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
2) Strategy formulation-การกำหนดกลยุทธ์
3) Strategy implementing-การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที