ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เขียน : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อัพเดท: 07 เม.ย. 2009 21.03 น. บทความนี้มีผู้ชม: 24045 ครั้ง

เกร็ดความรู้...เพื่อเป็นมนุษย์งานมือโปร
HR Contribution

ในสภาพการณ์ของสังคมที่ความรู้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตลอด และเป็นสิ่งจำเป็นของการเรียนรู้เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับหน้าที่การงานและชีวิต ในฐานะที่ผู้เขียนทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอฝากเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำงานไว้ให้ได้เรียนรู้กัน ทั้งผู้เขียนและท่านผู้อ่าน ในลักษณะเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้าง HR เพื่อความเป็นมืออาชีพนะครับ....


SWOT เครื่องมือพื้นฐานของการวางกลยุทธ์ (ตอนจบ)

SWOT เครื่องมือพื้นฐานของการวางกลยุทธ์ 

ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
O: Opportunity
หมายถึง โอกาสหรือสิ่งที่องค์การได้เปรียบคู่แข่ง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก เช่น น้ำมันมีราคาแพงในขณะที่องค์การของเราไม่ได้ใช้น้ำมันมากนักในการผลิตสินค้า/บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การควรจะได้พิจารณาโอกาสสำคัญในเรื่องสิ่งน่าประทับใจ และโอกาสของการประสบความสำเร็จขององค์การเป็นสำคัญ

T: Threat
หมายถึง อุปสรรคจากภายนอกที่จะคอบขัดขวางการพัฒนาขององค์การหรือทำให้
องค์การอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาของคู่แข่งที่ถูกลงกว่าเรามากเป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อเป้าประสงค์ขององค์การ ในการมองอุปสรรคนี้ ควรพิจารณาอุปสรรคในด้านของความรุนแรงและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นโดยตรงกับองค์การประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นส่วนประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ SWOT เริ่มต้นโดยการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เราจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 4 เรื่อง คือ
1) เศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย ตลาดแรงงาน อัตราการว่างงาน ต้นทุนด้านพลังงาน
ระดับรายได้ของคนในสังคม เป็นต้น
2) เทคโนโลยี เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ การปกป้องสิทธิบัตร การนำนวัตกรรม
ใหม่ๆออกมาใช้ ปริมาณการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
3) การเมืองและกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน กฎหมาย รวมทั้ง
กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน เป็นต้น
4) สังคมและวัฒนธรรม เช่น ความคาดหวังต่ออาชีพของคนในสังคม อัตราการเพิ่มของประชากร อัตราการเกิด ความเชื่อ ค่านิยม วิธีการดำเนินชีวิต เป็นต้น

เมื่อเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ แล้ว หากข้อมูลนั้น มีผลในทางบวกที่มีต่อ
องค์การ เราเรียกว่า “โอกาส” หรือ “Opportunities” (การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลด้านบวกต่อองค์กร) ตรงกันข้ามหากเรื่องใดมีผลในทางลบ เราเรียกว่า “อุปสรรค” หรือ “ภัยคุกคาม” ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Threats” (การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลด้านลบต่อองค์กร)

จากนั้นนำมาเขียนในตาราง เพื่อจัดลำดับความสำคัญเราเรียกว่าตารางสรุปปัจจัยภายนอก
หรือ External Factor Analysis Summary (EFAS)

โอกาส (Opportunities)
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4..........................................................
อุปสรรค (Threats)
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4...........................................................

ในขั้นตอนสุดท้าย เราจะนำตาราง EFAS และ IFAS มารวมกันโดยเลือกเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดใน SWOT ก็จะได้ ตาราง Strategic Factor Analysis Summary ( SFAS) Strategic Factor คือ ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น เมื่อทำ SFAS เสร็จ สิ้น ถือว่า เราทำ SWOT เสร็จสมบูรณ์แล้ว

โอกาส (Opportunities)
1..........................................................
2..........................................................
อุปสรรค (Threats)
1..........................................................
2..........................................................
จุดอ่อน(Weak)
1..........................................................
2..........................................................
จุดแข็ง(Strength)
1..........................................................
2..........................................................

พอเป็นกระษัยความรู้นะครับ โอกาสหน้าจะได้นำมาขยายความต่อเนื่อง หรือท่านใดที่มีประสบการณ์ความรุ้เรื่องนี้ที่เจาะจงในกรณีตัวอย่างของการจัดทำกลยุทธ์ก็รบกวนมาแลกเปลี่ยนกันครับ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที