Double A

ผู้เขียน : Double A

อัพเดท: 18 พ.ค. 2009 12.03 น. บทความนี้มีผู้ชม: 49853 ครั้ง

รถจักรยานไฟฟ้า
สำหรับการเดินทางอีกรูปหนึ่งในปัจจุบัน
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าไปขับมอเตอร์ DC และสามารถควบคุมความเร็วของการหมุนของมอเตอร์ได้จากผู้ใช้งาน ต้องลองศึกษาดูนะครับ ถ้านึกไม่ออกลองดูจากโครงงานนี้กันสักนิด …


โครงงานรถจักรยานไฟฟ้า

รถจักรยานไฟฟ้า

สำหรับการเดินทางอีกรูปหนึ่งในปัจจุบัน

92478_p1.JPG

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง  โดยใช้พลังงานไฟฟ้าไปขับมอเตอร์ DC และสามารถควบคุมความเร็วของการหมุนของมอเตอร์ได้จากผู้ใช้งาน ต้องลองศึกษาดูนะครับ  ถ้านึกไม่ออกลองดูจากโครงงานนี้กันสักนิด …

ถ้าจะพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายแบบครับ โดยที่แต่ละแบบนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีแหล่งพลังงาน  เช่น  น้ำมัน  แก๊ส  ไฟฟ้า  เป็นต้น และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็เป็นรถจักรยาน โดยการใช้พลังงานของผู้ขี่เป็นตัวทำให้รถจักรยานนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้   แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีการทำมอเตอร์ไปติดตั้งที่ตัวรถจักรยาน  เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับมอเตอร์ให้หมุนและให้รถจักรยานนั้นเคลื่อนที่ไปได้ด้วยการควบคุมความเร็วของมอเตอร์จากผู้ใช้งานได้  ดังนั้นในโครงงานนี้จะเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับรถจักรยานไฟฟ้า  โดยจะเกี่ยวกับการสร้าง  การสร้างวงจรต่างๆ  ที่นำมาใช้งานเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจ  สามารถที่จะนำไปสร้างเพื่อใช้งานได้ต่อไป

เริ่มต้นก็มาดูโครงสร้างทั้งหมดก่อนนะครับ  ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่จะนำมาสร้างเพื่อใช้งานจริงต่อไป  เพื่อจะได้เห็นแนวความคิดในการทำโครงงานนี้นะครับ


แนะนำแนวความคิดของการออกแบบวงจร

92478_p2.JPG

92478_p3.JPG

มอเตอรไดติดเฟองเขากับมอเตอรและไดติดเฟองเขากับลอหลังของรถจักรยานและใชโซเปนตัวสงกําลังซึ่งติดกับตัวมอเตอรไปยังเฟองลางซึ่งติดกับลอหลังของรถจักรยาน  โดยในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ออกแบบนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรครับ


และในส่วนของวงจรชุดควบคุมนั้น  ในโครงงานนี้ได้ใช
ไอซีเบอร์ 555 เปนตัวสรางสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมที่สามารถปรับ Duty cycle ได  โดยจากการออกแบบวงจรนั้นสามารถที่จะปรับค่าได้ตั้งแต 1% ถึง 99% เพื่อที่จะปอนใหกับ MOSFET เบอร์ IRF150 ทั้ง 2 ตัว โดยที่ MOSFET เบอร์ IRF150 ทั้ง 2 ตัวนี้จะทำหนาที่เปนตัว Switching ใหกับวงจรที่ใชในการควบคุมการไหลของกระแสเขาสูดีซี        มอเตอรขนาด 24 V (2,650 RPM/250W)  สาเหตุที่ใช้ MOSFET เบอร์ IRF150  จำนวน 2 ตัว ก็เพื่อแบ่งกระแสให้ MOSFET  แต่ล่ะตัวนั้นทำงานไม่ให้หนักมากเกินไปนั้นเองครับ

การออกแบบวงจรควบคุมและวงจรที่ใช้ Switching มอเตอร์

92478_p4.JPG

จะเห็นว่าเป็นลักษณะของวงจร Astable Multivibrator  โดยได้กำหนดให้วงจรนี้มีค่าความถี่เท่ากับ 50Hz  โดยที่สามารถปรับค่าของความกว้างของพัลส์ (Duty Cycle) ได้จาก R2 โดยในการใช้งานจริงนั้นจะเป็นลักษณะของคันเร่ง 
92478_p5.JPG

วงจรที่ใช้ Switching มอเตอร์
92478_p6.JPG

วงจรที่ใช้ Switching มอเตอร์  โดยในที่นี้ได้เลือกใช้ MOSFET เบอร์ IRF150  โดยที่ MOSFET เบอร์ IRF150 สามารถที่จะทนค่ากระแสได้สูงสุดเท่ากับ 40A โดยจากการทดสอบจะพบว่า ในกรณีที่มีโหลดเท่ากับ  จะมีค่ากระแสไหลผ่าน MOSFET ทั้งสองตัวประมาณ 11.77A  ดังนั้นจึงได้นำวงจรนี้มาใช้งานในส่วนของวงจรขับมอเตอร์  โดยในส่วนของแหล่งจ่ายไฟนั้นจะใช้ไฟที่ค่าแรงดันเท่ากับ 24V/12A

จากที่ได้ทำการต่อวงจรต่างๆ แล้วเราก็จะได้จักรยานไฟฟ้าที่ได้จากความคิดและความพยายามขึ้นมา 1 คันนะครับ  ดังแสดงในรูป  โดยงบประมาณในการสร้างที่หมดไปก็ประมาณ 5,500 บาท ครับ โดยในส่วนของราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้อุปกรณ์ครับ เช่น มอเตอร์(ถ้าอยากให้รถวิ่งเร็วก็ต้องเสียเงินในส่วนนี้มากขึ้นครับ) หรือจะเป็นรูปทรงของรถจักรยานก็มีผลกับราคาด้วยครับ  จากที่ได้ทำมาก็ต้องใช้เวลาในการทำเหมือนกันครับ  ที่นี้เมื่อทำทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องทำการทดสอบการทำงานว่ารถจักรยานที่เราทำนี้มันให้ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างไร   ซึ่งจากการทดสอบก็คือรถจักรยานไฟฟานี้ สามารถวิ่งไดวยความเร็ว ประมาณ 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยที่ความเร็วจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผูขับขี่ครับ และระยะเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่เต็ม จะอยูที่ประมาณ 45 นาที  จากข้อมูลที่กล่าวมานั้นก็ถือว่าใช้งานได้ดี
92478_p7.JPG


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที