นิรนาม

ผู้เขียน : นิรนาม

อัพเดท: 15 ม.ค. 2015 08.24 น. บทความนี้มีผู้ชม: 905147 ครั้ง

www.thummech.com
เครื่องยนต์ หัวใจหลักสำคัญของรถยนต์ เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนรถให้แล่นไปได้

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน หรือเครื่องยนต์เบนซิน มีใช้กันมาก ในรถยนต์ส่วนบุคคล เราลองมาศึกษาวิธีการทำงานกันดีกว่า


9. ปัญหาของเครื่องยนต์เบนซิน

9. ปัญหาของเครื่องยนต์เบนซิน

รถยนต์เมื่อได้ใช้งานไปทุกวัน ไม่วันใดก็วันหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็จะเกิดขึ้น ถ้าคุณมีความเข้าใจเรื่องเครื่องยนต์ คุณก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบได้

 

รูปช่างกำลังตรวจเช็คเครื่องยนต์

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

รูปภายในห้องเครื่องยนต์ของออดี้

 

ปัญหาหลัก ๆ ของเครื่องยนต์เบนซิน หรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีน มี 3 หลักใหญ่ ๆ คือ

1. ส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่ไม่ดี, 2. ความดันในกระบอกสูบมีไม่มากพอ, 3. ประกายไฟที่กระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนแรงไม่พอ

หมายเหตุ นอกจากปัญหาทั้งสามข้อนี้ก็ยังมีปัญหา รองอื่น ๆ อีกมากมายจะไม่กล่าวรายละเอียดในที่นี้

ปัญหาหลักทั้งสามข้อเป็นหลักการที่สำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์เบนซินสามารถทำงานได้ ปัญหาที่ทำให้เครื่องยนต์มีความขัดข้องมีดังนี้

 

รูปช่างกำลังซ่อมปรับแต่งเครื่องยนต์

 

1. ส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่ไม่ดี ส่วนผสมที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดจากสาเหตุ

สาเหตุ

ผลที่เกิดขึ้น

แนวทางแก้ไข

มีเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมดออกมาสู่บรรยากาศภายนอก

เกิดแก๊สคาร์บอนมอน๊อกไซด์ (CO) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

ปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่

อากาศที่ไหลเข้าอาจจะมีการอุดตัน ทำให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับอากาศไม่เพียงพอ

เครื่องยนต์เดินสะดุด หรือดับไปเลย

ตรวจสอบท่อทางส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้อุดตัน

ระบบเชื้อเพลิงอาจจ่ายเชื้อเพลิงมากเกินไป หรือน้อยเกินไปที่จะเข้าไปผสมกับอากาศ นั่นหมายถึงการเผาไหม้ไม่ได้สัดส่วนที่พอดี

เครื่องยนต์ทำงานไม่เรียบ หรือสะดุด

ตรวจเช็คระบบจ่ายเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็น คาร์บูเรเตอร์ หรือหัวฉีด

อาจมีสารปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น มีน้ำผสมอยู่ในถังน้ำมัน จะทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เผาไหม้

เครื่องยนต์เดินสะดุด หรือดับไปเลย

เปลี่ยน/ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่

 

2. ความดันในกระบอกสูบมีไม่มากพอ ถ้าการประจุอากาศในกระบอกสูบ และเชื้อเพลิงไม่สามารถอัดตัวได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเผาไหม้จะไม่เกิด หรือทำงานแบบมีปัญหา ความดันไม่พออาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

 

รูปอุปกรณ์วัดความดันในกระบอกสูบ

 

รูปวาล์ว, ประเก็นฝาสูบ

 

แหวนลูกสูบทั้งแหวนอัด และแหวนกวาดน้ำมัน

 

สาเหตุ

ผลที่เกิดขึ้น

แนวทางแก้ไข

แหวนลูกสูบอาจเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดการรั่วของไอดีผ่านช่องว่างของกระบอกสูบกับลูกสูบในระหว่างการอัด

เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดแก๊ส CO ออกสู่บรรยากาศ

เปลี่ยนแหวนลูกสูบทั้งหมดใหม่

วาล์วไอดี หรือวาล์วไอเสีย ปิดไม่สนิท อาจเกิดจากการ บ่าวาล์วเสียรูป บ่าวาล์วสึกหรอ จึงทำให้เกิดการรั่วในระหว่างการอัด

เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดแก๊ส CO ออกสู่บรรยากาศ

บดวาล์วเครื่องยนต์ใหม่ หรือให้เปลี่ยนวาล์ว ตีปลอกวาล์วใหม่

มีรูรั่วในกระบอกสูบ การรั่วในกระบอกสูบซึ่งอยู่ด้านบนก็คือที่ฝาสูบ (Cylinder head)  เช่น ช่องที่วาล์ว และหัวเทียน โดยปกติกระบอกสูบ และฝาสูบถูกยึดด้วยสลักเกลียวให้ยึดติดกัน ระหว่างฝาสูบ และกระบอกสูบจะมี “ประเก็น (Gasket)” เพื่อป้องกันการรั่วของการอัด ถ้าประเก็นแตกจะเกิดช่องว่างที่ประเก็น ทำให้แรงอัดรั่ว

เครื่องยนต์กำลังตกไม่มีกำลัง เครื่องเดินไม่เรียบ เผาไหม้ไม่สมบูรณ์

เปลี่ยนประเก็น และตรวจสอบรูรั่วอื่น ๆ

 

 

 

3. ประกายไฟที่กระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนแรงไม่พอ ไม่มีประกายไฟกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียน หรือประกายไฟอ่อน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจาก

 

รูปสภาพและสาเหตุของเขี้ยวหัวเทียน

 

รูปการปรับตั้งเขี้ยวหัวเทียน

 

รูปประกายไฟกำลังกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียน

 

สาเหตุ

ผลที่เกิดขึ้น

แนวทางแก้ไข

ถ้าหัวเทียน หรือสายหัวเทียน เสื่อมคุณภาพ ประกายไฟที่หัวเทียนก็จะมีปัญหา

เครื่องดับ, เดินสะดุด, เดินไม่เรียบ

เปลี่ยนสายหัวเทียน หรือหัวเทียนใหม่

สายไฟอาจขาดใน หรือหายไป หรือระบบการส่งประกายไฟต่ำทำให้ไม่ทำงานตามเหมาะสมจะทำให้ไม่มีประกายไฟ

เครื่องดับ, เดินสะดุด, เดินไม่เรียบ

เปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่

การเกิดประกายไฟก่อนกำหนด (Pre-ignitions)  หรือเกิดหลังจากจังหวะที่จะต้องจุดระเบิด คือมีความผิดพลาดในจังหวะจุดระเบิด

เครื่องมีเสียงโขกดังคล้ายมีค้อนมากระแทกที่เครื่องเป็นจังหวะ, เครื่องเดินสะดุด, ไม่มีกำลัง

ตั้งจังหวะการจุดระเบิดใหม่

แบตเตอรี่เสีย จะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

มอเตอร์สตาร์ทไม่หมุนขับเครื่องยนต์ให้ติด

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

วาล์วไม่เปิด และปิดตามเวลาที่ถูกต้อง อากาศไม่สามารถเข้า และไอเสียปล่อยออก ดังนั้นเครื่องยนต์จะไม่ทำงาน

 

เครื่องดับ, เดินสะดุด, เดินไม่เรียบ

ตรวจสอบ/เปลี่ยนวาล์ว หรือตั้งวาล์วใหม่ ให้ทำงานถูกต้อง

การหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์มีปัญหาไม่สามารถจ่ายให้กับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่

 

อุณหภูมิเครื่องยนต์ร้อนเกินไป (Overheat), ชิ้นส่วนทำงานติดขัด และไหม้ติดกัน

ตรวจสอบระบบหล่อลื่น, ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่เสมอ

 

สาเหตุที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังมีอีกมากในปัญหาที่ทำให้เครื่องยนต์ไม่ติด เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญในการพบ และวิเคราะห์ปัญหา

 

วิดีโอแสดงการปรับตั้งเครื่องยนต์เบื้องต้น

จบหัวข้อที่ 9


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที