สิริอัปสร

ผู้เขียน : สิริอัปสร

อัพเดท: 08 ก.ค. 2009 11.50 น. บทความนี้มีผู้ชม: 2600 ครั้ง

Logistic ในประเทศไทยอยู่คู่กันมานานแสนนาน


Logistic ในการทำงานขององค์กร 1

Logistic กับประเทศไทยอยู่คู่กันมานานแสนนาน ซึ่งการจัดการการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นับเป็นการเคลื่อนย้ายที่มีอุปสงค์ (Demand) คือ ความต้องการซื้อ และ อุปทาน (Supply) ความต้องการที่จะขาย จากการศึกษาค้นคว้าตามทฤษฎี Value Chain ของ Michel E. Porter นับเป็นทฤษฎีที่สามารถอ้างอิงได้เป็นอย่างรูปธรรมและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน 1. Primary Activity : เป็นกิจกรรมหลักของการทำงานขององค์กร เป็นการนำเข้า, กระบวนการผลิต, การส่งออก, การตลาดและการขาย, การบริการ เป็นต้น ดังนั้นกิจกรรมหลักขององค์กรโดยส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับแผนกการผลิตเป็นอย่างยิ่ง 2. Support Activity : เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร มีรายละเอียดดังนี้ การจัดซื้อ, เทคโนโลยี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, โครงสร้างพื้นฐานของอค์กร ซึ่งในส่วนของฝ่ายสนับสนุนนี้เอง เป็นฝ่ายที่ช่วย Support ด้านการทำงานของฝ่ายผลิตให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น เนื่องจากข้าพเจ้าทำงานด้านโลจิสติกส์มาเป็นระยะเวลามา 12 ปี จึงทำให้ทราบถึงการทำงานของผู้บริหารในองค์กรที่ให้ความสำคัญของการทำงานแต่ละแผนกต่างกัน ในองค์กรของข้าพเจ้านั้นผู้บริหารเน้นให้ความสำคัญเฉพาะแผนกการผลิต ซึ่งทำให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในองค์กร นั่นคือ ชนวนแห่งความไม่เท่าเทียมกันและก่อให้เกิดความรู้สึกที่แย่ ๆ กับองค์กร ครั้งหนึ่งองค์กรเคยขอความร่วมมือจากพนักงานเพื่อแสดงพลังให้บุคคลภายนอกทราบว่า องค์กรนี้มีความร่วมมืออย่างเด่นชัด เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์และแสดงถึงความร่วมมือให้ประจักษ์แก่สายตาของคนภายนอก แต่เมื่อวันหนึ่งที่มีเรื่องผลประโยชน์หรือความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นในองค์กรย่อมทำให้ความคิดเห็นที่แตกต่างย่อมทำให้ความสามัคคีที่เคยมีกลายเป็นความแตกแยกในองค์กรอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่คุมบังเหียนขององค์กรที่จะสามารถสร้างความสามัคคีหรือความแตกแยกในองค์กร การเขียนนี้เป็นครั้งแรกในการเขียนของข้าพเจ้า หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัย มา ณ.โอกาสนี้ค่ะ สิริอัปสร ส.

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที