อภิเดช

ผู้เขียน : อภิเดช

อัพเดท: 06 ก.ย. 2009 16.17 น. บทความนี้มีผู้ชม: 15498 ครั้ง

สมาชิกใหม่ครับ ขอแนะนำตัวเองก่อน


แนะนำตัว

สวัสดีครับสมาชิก และผู้อ่านทุกท่าน ผมเพิ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกครับ หลังจากได้อ่านดูบทความของสมาชิกหลาย ๆ ท่านแล้วจึงเกิดแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ และประสพการณ์กับทุกท่านครับ ปัจจุบันผมทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น แต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ งานหลักที่รับผิดชอบอยู่ เป็นงานด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมการลงทุน และด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ครับ การทำงานในด้านการบริหารจัดการระบบนั้น ผมเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารระบบ เรียกภาษาอังกฤษว่า System Management Representative (SMR) ก็เหมือนกับ QMR แหละครับ แต่เนื่องจากเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารดูแลหลายระบบ เลยเปลี่ยนเป็น SMR ครับ ฝ่ายที่รับผิดชอบในเรื่องของระบบในบริษัทฯ ชื่อ System Management Department (SMD) ครับ เมื่อก่อนนี้เรียกว่าฝ่าย ISO แต่ดูเหมือนจะซ้ำกับองค์กร ISO ไปหน่อยเลยเปลี่ยนชื่อฝ่ายครับ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กว่า 10 ท่าน เนื่องจากมีหลายโรงงานและได้พัฒนาระบบหลายระบบ จึงต้องมีเจ้าหน้าที่หลายท่านเช่นนี้ครับ ระบบต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาและดำเนินการอยู่ได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับ ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2002 (กำลังปรับเป็น 2009), ISO 14001:2004, และ OHSAS 18001:2007 ครับ อีกระบบหนึ่งที่กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาและดำเนินการอยู่คือ ระบบบริหารจัดการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ครับ การทำงานในด้านการส่งเสริมการลงทุน เป็นงานที่เกี่ยวกับการรับการร้องขอจากฝ่ายบริหารในเรื่องการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ Board of Investment (BOI) ครับ ซึ่งถ้าโครการต่าง ๆ ที่ขอรับการส่งเสริม ได้รับการอนุมัติ องค์กรก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามี่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด เช่น สิทธ์นำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบโดยได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า และการยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นต้น งานหลัก ๆ ในฝ่ายนี้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเป็นส่วนใหญ่ แต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องรู้ขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร และดูแลในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากงานด้านส่งเสริมการลงทุน มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากร และกฎหมายสรรพากร รวมถึงประกาศและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้ ดังนั้นการปฎิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบเหล่านี้ อาจถึงกับเป็นการทำผิดกฎหมาย และมีโทษถึงอาญาก็เป็นได้ครับ การทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน เป็นงานเที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่นตรวจสอบระบบการขาย ระบบการจัดซื้อ ระบบการบริหารบุคลากร เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า การควบคุม ความถูกต้อง ความมีประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการ การเงิน ทรัพย์สิน น่าเชื่อถือได้ หน่วยงานตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการบริษัทฯ ครับ การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีงบการเงินที่น่าเชื่อถือได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ การทำงานอีกด้านหนึ่ง เป็นโครงการของบริษัทฯ ครับ คือการบริหารจัดการกิจกรรมการปรับปรุงโดยใช้ Kaizen และ Visual Control ภายในบริษัทฯ ครับ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานนำเทคนิคการปรับปรุงเพื่อปรับปรุงงานของตนเอง โดยบริษัทฯ มีรางวัลให้เป็นแรงจูงใจครับ สำหรับบทความในตอนต่อ ๆ ไป ผมคิดว่าจะเขียนเกี่ยวกับงานในแต่ละด้านในรายละเอียดมากขึ้น เช่นงานด้านระบบก็จะเขียนทั้งในเรื่องของงานการบริหารระบบภายในบริษัทฯ และในเรื่องของมาตรฐานระบบต่าง ๆ ครับ

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที