ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 เม.ย. 2010 12.15 น. บทความนี้มีผู้ชม: 274880 ครั้ง

E THANOL ……….energy of THAILAND

Biofuels:….เป็นแหล่งพลังงานที่มนุษย์สามารถผลิตขึ้นมา….แล้วใช้ไป….และผลิตขึ้นมาใหม่ เป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุด…เปรียบเสมือนเป็น…renewable or sustainable energy…biofuels ….ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางคือ…..biodiesel…ethanol


(Fermentation-2 ) ETHANOL.....energy of THAILAND

ตอนที่ 7

 

Fermentation Process

Seeding / Inoculation

Screen Filtering

Fermentation

Mash / Beer

  

90275_Picture108.png


รูปที่ 8  แสดงกระบวนการหมักส่า(Fermentation Process)

 

1. การเตรียมหัวเชื้อ / การเลี้ยงเชื้อ (seeding / inoculum )…การเตรียมหัวเชื้อและการเลี้ยงเชื้อ แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ                                                                                                                                                        

    1.1  การเตรียมอุปกรณ์และวัสดุ   เพื่อใช้ในการเลี้ยงเชื้อ เป็นขั้นที่ทำในห้องปฏิบัติการ เริ่มจากการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยความร้อน        รวมถึงถังเลี้ยงเชื้อ / ถังขยายเชื้อ (seeding tank / starter) ในบริเวณถังหมักส่า  ถ้าเป็นถังขนาดใหญ่ต้องใช้ไอน้ำอบฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 115-125°C เป็นเวลานาน 30-40 นาที แต่ในกรณีที่มีระบบล้างอัตโนมัติในถัง CIP (clean in place) ก็จะได้รับความสะดวกในการทำงาน และต้องดำเนินตามขั้นตอนของกระบวนการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ระบบติดเชื้อ                                                                 

    1.2  ทำการเตรียมเชื้อจาก ห้องปฏิบัติการ เริ่มจาก 1 flask seed  และขยายจนได้ปริมาณเชื้อเพียงพอที่จะไปเลี้ยงต่อในถังขยายเชื้อ (starter) …ต้องมีการประสานงานกันระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมเชื้อ…ให้กับฝ่ายหมักส่า  ที่ต้องมีการเตรียมสารอาหาร / แร่ธาตุ ให้พร้อมก่อนนำเชื้อจากห้องปฏิบัติการ มาเลี้ยงต่อใน starter                                                                                                                                                              

    1.3  ทำการเลี้ยงเชื้อในถังเลี้ยง (starter) โดยนำเชื้อจากห้องปฏิบัติการมาเทลงในถังเลี้ยงเชื้อ ที่มีการเตรียมสารอาหารไว้เพียงพอ  เป็นขั้นตอนที่ต้องป้องกันการติดเชื้ออื่นๆจากภายนอกถัง  เปิดมอเตอร์ให้กวนส่วนผสมในถัง   และเติมอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เพื่อช่วยเร่งการทำงานของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae SC90  และต้องควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ในช่วง 29 – 32°C ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ยีสต์สามารถเจริญเติบโตได้ดี  การเลี้ยงยีสต์นี้ต้องมีการควบคุมเวลาที่ใช้ ให้พอดีกับการเจริญเติบโต เพื่อพร้อมที่จะส่งเข้าไปในถังหมักส่าต่อไป  เวลาที่ใช้เฉลี่ยประมาณ 24 ชั่วโมง(ประมาณ 1 วัน)                                                                                                              

    1.4  การส่งlส่วนผสมเชื้อเพื่อเข้าสู่กระบวนการหมัก ในถังหมักส่า (fermenter)  ระหว่างที่ยีสต์ขยายการเจริญเติบโต ต้องมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบปริมาณของยีสต์  ในกรณีที่ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิต    ต้องมีการเตรียมส่วนผสมกากน้ำตาลและน้ำ (medium) ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมโดยในถังปฏิกิริยา / ถังผสม (fermenter) ต้องเตรียมถังให้สะอาด และมีการอบไอน้ำฆ่าเชื่อเช่นเดียวกับขั้นตอนของ  การทำใน seeding tank /starter   และในกรณีที่ใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบ เมื่อมันเส้นผ่านกระบวนการ ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล (saccharification) แล้ว ส่วนผสม mediumที่ได้ใน saccharifying tank ก็สามารถนำมาเข้าสู่กระบวนการหมักใน fermenter                                 

          ในขั้นตอนการเตรียมหัวเชื้อ / การเลี้ยงเชื้อ นี้ภาชนะและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผ่านการใช้ในกระบวนการแล้ว  จะต้องทำความสะอาด และล้างทันที่เพื่อป้องกันการติดเชื้ออื่นๆในระบบ                                                      

 

เตรียมในห้องปฏิบัติการ

1- flask

เชื้อยีสต์

ขยายเชื้อ

STARTER

FERMENTER#1

FERMENTER#2

FERMENTER#3

 

 

90275_Picture109.png

 


รูปที่ 9  แสดงการเตรียมหัวเชื้อ / การเลี้ยงเชื้อ (seeding / inoculation )

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที