คนคุณภาพ

ผู้เขียน : คนคุณภาพ

อัพเดท: 27 ต.ค. 2009 15.07 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4803 ครั้ง

ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่มาแล้วระวังกันหน่อยนะครับ


เตือนภัยไวรัสตัวใหม่

เตือนภัยไวรัสตัวใหม่/ก๊อบจากเน็ต

  

          ภายใน 2 - 3 วันนี้ท่านอาจได้รับ mail ที่มีไวรัสแฝงมาหรือไม่นั้น ห้ามเปิด mail และ file แนบ (attachment) ที่มีชื่อเรื่องว่า "postcard from hallmark" ไม่ว่า mail นั้นจะส่งมาจาก ใครก็ตาม มันเป็น mail ที่มีไวรัสที่จะทำลาย drive c ทั้งหมดของคุณ โดยการเปิด file ที่เป็น postcard image ไวรัสนี้จะได้รับจากใครบางคนที่มี e-mail address ของคุณใน contact list ดังนั้นคุณควรเตือน คนที่คุณเคยติดต่อทาง e-mail

 หากคุณได้รับ mail ชื่อ " postcard " แม้ว่าจะส่งมาจากเพื่อนของคุณห้ามเปิด mail และ file แนบนั้น ให้ shut down computer ของคุณทันที ไวรัสนี้เป็นไวรัสที่เลวร้ายที่สุดที่ ประกาศเตือนโดย cnn มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มตัวทำลายล้างสุดแสบตลอดกาล โดย microsoft มันถูกค้นพบโดย mcafee เมื่อวานนี้ และยังไม่มี วิธีแก้ไขมันจะทำลาย zero sector ของ hard disc ซึ่งเป็นที่ที่เก็บข้อมูลสำคัญสุดยอดของ hard disc

 ช่วยบอกต่อ ๆ ให้เพื่อนของคุณรับทราบ มันจะเป็นประโยชน์ มากเลยค่ะ

 สำหรับพวกเราทุกคนไวรัส "snopes"  มีชื่อทุกคนที่มันสามารถบุกรุกได้!! 

 New virus warning / create tab from Internet.

 Within 2 - 3 Today you may receive mail that has been hidden or not the virus do not open mail and file attachment (attachment) to the title of the "postcard from hallmark" Whether it will send mail from anyone, it is. mail with a virus that will destroy all your drive c open file as postcard image virus will be received from someone who has your e-mail address in the contact list, so you should be alert. People you have contact e-mail.

 If you receive mail name "postcard" sent by a friend even if they do not open your mail and attach the file to your immediate shut down computer viruses, this virus is the worst at. Alerts by cnn, it is classified among the most destructive ever bite by microsoft it has been discovered by mcafee yesterday and still no resolution, it will destroy the zero sector of the hard disc storage, a key top. the hard disc.

 The other to tell your friends receive. It will be useful no help.

 For us all viruses "snopes" is the name everyone that it can be intruder!

  

新病毒警告/创建互联网选项卡。

 

在2 - 3今天,您可能会收到的邮件已被隐藏或不该病毒不要打开邮件和文件附件(附件)到“明信片称号无论是从标志将发送任何邮件”,它是。邮件中的病毒会破坏你所有打开的文件的驱动器C的明信片图片病毒会从别人谁你的电子邮件中的联系人列表中的电子邮件地址收到的,所以你应该警惕。你有联系的人的电子邮件。

 

如果您收到电子邮件名称“明信片”的朋友发送,即使他们不打开邮件,并将档案附加到您立即关闭计算机病毒,这种病毒是在最坏的情况。由有线电视新闻网快讯,但却是有史以来最具破坏性的咬它由微软已经发现了由McAfee昨天仍然没有解决机密,它会破坏硬盘的存储,最关键的零界。该硬盘。

 

另外告诉您的朋友接受。这将是有益的任何帮助。

 

对我们所有的病毒“snopes”是每个人的名字,可以入侵者!


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที