ฎณ

ผู้เขียน : ฎณ

อัพเดท: 04 ม.ค. 2011 09.09 น. บทความนี้มีผู้ชม: 2716 ครั้ง

"นวัตกรรม" อาจเป็นคำที่หลายคนคุ้นชิน แล้วนวัตกรรมเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกในปัจจุบัน บทความนี้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสะท้อนมุมมองที่กำลังกล่าวถึงนี้


นวัตกรรม

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

หากจะกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงบนโลกนี้ เกิดขึ้นตลอดเวลา” ก็คงจะไม่ผิดนัก เพียงแต่ว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือค่อยๆ เป็นไปอย่างช้าๆ แต่ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเร็วเท่าใดก็ตาม ดูเหมือนว่ามนุษย์จะมีความสามารถพิเศษที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างไม่ยากนัก แม้บางครั้งจะยังไม่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีหลายด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ ด้านการผลิต เป็นต้น   ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านใดก็ตาม ล้วนมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งสิ้น ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา เพราะ...

ใครจะรู้ว่า... วันหนึ่งมนุษย์จะเปลี่ยนจากการใช้หินตีกระทบกันให้เกิดประกายไฟ เพื่อจุดไฟให้ความสว่างในยามค่ำคืน มาเป็นการกดสวิตช์ เพื่อเปิดหลอดไฟฟ้าให้ความสว่าง

ใครจะรู้ว่า... วันหนึ่งมนุษย์จะเปลี่ยนจากการใช้สัญญาณควัน เขียนจดหมายผูกข้อเท้านกพิราบสื่อสาร มาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามประเทศ และส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารกัน

ใครจะรู้ว่า... วันหนึ่งมนุษย์จะเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิต มาใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ มากขึ้น  โดยมนุษย์เป็นเพียงผู้ควบคุมเทคโนโลยีการผลิตเหล่านั้น

ใครจะรู้ว่า... วันหนึ่งมนุษย์จะเปลี่ยนจากการใช้พืชสมุนไพรต่างๆ ร่วมกับวิถีชาวบ้านเพื่อรักษาโรค มาใช้ยาปฏิชีวนะ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากโรคภัยต่างๆ

       ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “นวัตกรรม” (Innovation)

“นวัตกรรม” ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์    โดยหากพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้ ไม่ว่าจะเป็นการกดสวิตช์เปิดไฟ แทนการตีหินให้เกิดประกายไฟเพื่อจุดไฟให้ความสว่าง การใช้เทคโลโลยีสื่อสารที่ทันสมัย การใช้เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคต่างๆ แล้ว  นวัตกรรมจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นที่ไม่อาจปฏิเสธได้ 

       แต่ดูเหมือนว่าบางทีมนุษย์คงจะคุ้นชินกับความสะดวกสบายที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมมากจนเกินกว่าที่จะรู้สึกถึงความสมดุลย์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าจะเป็น

ความสะดวกสบายที่ได้รับจาก... การใช้ภาชนะหรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ผลิตจากโฟม แทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ  จนลืมนึกถึงผลกระทบที่ตามมาจากกระบวนย่อยสลาย

ความสะดวกสบายที่ได้รับจาก... การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อย่างเสรี  จนทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา อย่างที่มีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง 

หรือแม้แต่ ความสะดวกสบายที่ได้รับจาก... การใช้ยาปฏิชีวนะ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคต่างๆ จนไม่ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นวิถีทางตามธรรมชาติ 

       สิ่งเหล่านี้ อาจเป็นภาพสะท้อนของคำว่า “นวัตกรรม” ในแง่มุมที่อาจถูกมองข้าม  ขณะที่การเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่บนโลกใบนี้ ควบคู่ไปกับนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

       แต่ใช่ว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างสูงสุดและผลกระทบที่เลวร้ายเสมอไป  เพราะในปัจจุบันนวัตกรรมได้ถูกเชื่อมโยงกับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมมากยิ่งขึ้น  ตัวอย่างเช่น ขณะนี้หลายภาคส่วนเริ่มตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะช่วยเยียวยารักษาโลกใบนี้ให้กลับสู่ภาวะสมดุลย์อีกครั้ง  มนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดรับกับธรรมชาติยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  จะถูกอิงกับกระแสนิยมเช่นนี้เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)  ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่า ปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตนั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน  เพราะนอกจากทำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว  ยังเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนอีกด้วย  หรือแม้แต่นวัตกรรมการสร้างพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากกระแสน้ำ มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า นวัตกรรมการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล โดยนำพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเอทานอล เป็นต้น

       วันนี้... คงถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราทุกคนต้องมีส่วนร่วม และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับโลก เพื่อให้นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างสอดคล้องและสมดุล  ไม่ใช่เพื่อเราในปัจจุบัน แต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที