พจนีย์

ผู้เขียน : พจนีย์

อัพเดท: 03 ก.พ. 2011 20.11 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1959 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงของโลก ขึ้นอยู่กับคุณ คุณคือผู้กำหนด [ นวัตกรรม ]


สิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลง

      “ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำ   ประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะได้อยู่และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพัง”

                                                                                              พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    

      จากพระราชดำรัสของพ่อหลวงปวงชนชาวไทยแสดงให้เห็นว่าการที่ประเทศไทยนั้นจะมีความเจริญได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับความคิดหรือการกระทำของมนุษย์ อาจสรุปได้ว่า ความคิด การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาของประเทศอยู่ในคำจำกัดความที่ว่า “นวัตกรรม”

        
      สังคมโลกสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดยิ่งในปัจจุบัน ยุคโลกาภิวัฒน์ มีการปฏิรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การศึกษา อุตสาหกรรม แม้กระทั่งการดำรงชีวิต โดยสามารถสังเกตเห็นได้จากสังคมไทยที่ในอดีตการเดินทางนั้นจะมีการเดินทางโดยเรือ หรือจักรยาน เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่นานมีอิทธิพลนวัตกรรมต่างประเทศเข้ามาเช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่อำนวนความสะดวกให้แก่มนุษย์  การสื่อสารแม้จะมีโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางการสื่อสารที่ผู้คนเห็นความสำคัญแต่ก็ยังมีนวัตกรรมที่หลากหลายพัฒนามาเป็นจำนวนมาก ทำให้บุคคลบางกลุ่มตามกระแสเช่น I phone   blackberry ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สะดวกแก่ผู้ที่ใช้ในการทำงาน แต่ในกลุ่มนักเรียนมีค่านิยมที่ผิด อาจกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่สมควรที่จะใช้ ยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรเงินของพ่อแม่ที่จะต้องนำเงินมาใช้จ่ายให้กับลูก

      
     
นวัตกรรมมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย บางท่านอาจใช้คำจำกัดความว่า นวัตกรรมนี้ใช้เพียงในอุตสาหกรรม  ที่จริงแล้ว ในปัจจุบันมีการปรับ เปลี่ยน ประยุกต์เข้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษามีประโยช์ในการขยายขอบข่ายการสื่อสารให้กว้างขวางขึ้นในด้านบุคคล วัสดุเครื่องมือ สถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน ทางโรงเรียนได้ใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า
E-leaning โดยมี 2 ลักษณะ คือ แบบ Real-time คือใช้ในการสนทนาในการพิมพ์ข้อความแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน แบบ   Non real –time การส่งข้อความถึงกันผ่านทางบริการ อิเลคทรอนิคเมลล์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนแบบ Online Learning แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมสามารถที่จะเสริมสร้างความรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นอย่างสะดวกสบาย เหตุใดจึงต้องกล่าวถึงนวัตกรรมการศึกษา?  เพราะการศึกษานี้เป็นพลังของการพัฒนาประเทศ หากไม่มีการศึกษานวัตกรรมต่าง ๆ คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

          
     การเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ใช่เพียงเกิดจากนวัตกรรม แต่นวัตกรรมนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ย่อมขึ้นอยู่กับมนุษย์ ดังนั้น โลกจะเปลี่ยนแปลงไปได้จึงขึ้นอยู่กับมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้ดัดแปลง ปรับปรุง นวัตกรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่ในอดีต ทำให้โลกใบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป  บางนวัตกรรมเมื่อนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องก็จะช่วยในโลกมีการเจริญก้าวหน้าไป  หากนำนวัตกรรมมาใช้ในทางที่ผิดจะเป็นสิ่งที่ทำลายโลก เช่นการผลิตระเบิดปรมาณู เป็นต้น ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อสรุปได้ว่าโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เกิดจากนวัตกรรม แต่เป็นการกระทำของสัตว์ที่ประเสริฐที่สุด ที่เรียกว่า
“มนุษย์” จึงกล่าวได้ว่า โลกทั้งใบขึ้นอยู่กับสองมือของเรา มือของมนุษย์ นี่เอง

 

                                          โลกจะเป็นอย่างไรต่อไป ไม่มีใครอาจรู้ แต่มนุษย์คือผู้กำหนดทั้งหมด

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที