Jirawit

ผู้เขียน : Jirawit

อัพเดท: 09 ก.พ. 2011 15.02 น. บทความนี้มีผู้ชม: 3413 ครั้ง

นวัตกรรมเพื่อชีวิต มิใช่เพื่อทำร้ายชีวิต ทำร้ายโลก...


นวัตกรรมเพื่อชีวิต มิใช่เพื่อทำร้ายชีวิต ทำร้ายโลก...      คำว่า นวัตกรรม
(Innovation) หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ ทดแทนสิ่งเดิมๆที่ยังขาดประสิทธิภาพและยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เปลี่ยนวิธีการคิด ที่ยังยึดติดแบบเก่าๆ วิธีเดิมๆ  ให้งานหรือผลลัพท์ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด การผลิตที่มุ่งเน้นกำลังการผลิตต่อคนต่อชั่วโมงเพื่อป้อนตลาดได้ทันและได้คุณภาพเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ มนุษย์ใช้นวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงจำเป็นที่เจ้าของกิจการจะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้างเครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ที่ทำงานแทนคนได้ เพื่อลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากคน เครื่องจักรลดข้อผิดพลาดและได้กำลังการผลิตมากกว่าคนทำงาน ดังนั้น นวัตกรรมถูกนำมาใช้แพร่หลาย หลายๆหน่วยงาน หลายองค์กร โดยเฉพาะนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยี ตราบใดที่มนุษย์คิดว่า เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ดำเนินชีวิต และดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างสะดวกสบาย และรวดเร็ว ตราบนั้น มนุษย์ยังต้องค้นหา เสาะแสวงหา พัฒนา คิดค้น สร้างสิ่งประดิษฐ์ สร้างเครื่องมือ เพื่อขายความสะดวกสบายให้มนุษย์ซื้อไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆชีวิตบนโลกนี้เสียแล้ว หรือโทรศัพท์มือถือที่สื่อสารทางข้อความกันได้ทันที มันมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์บนโลก สิ่งเหล่านี้มันสามารถเอาชนะความลำบาก ชนะความยุ่งยาก และขจัดความเสียเวลาลงได้  จึงเข้าใจกันว่า นวัตกรรม เปลี่ยนโลก เปลี่ยนคน เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนเศรษฐกิจของโลก

 

        วัตกรรมที่นำมาใช้เพื่อชีวิตมนุษย์ เพื่อโลก เมื่อมองอย่างถ้วนถี่ ราวกับเป็นดาบสองคม ทำร้ายชีวิต ทำร้ายดาวนพเคราะห์ดวงนี้... ใครกล้ารับประกันว่า นวัตกรรมทำให้โลกนั้นดีขึ้น หรือทำให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมเสื่อมลง แย่ลง มนุษย์ใช้ปัญญาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความเจริญทางวัตถุ มีปัญญาพัฒนาโลกให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย...เปลี่ยนจากเรือนไม้ เป็นคอนกรีต ยวดยานพาหนะที่ถูกพัฒนาให้แรงและเร็ว กลับทำให้คนเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเร็วขึ้น การเคลื่อนไหว และการทำงานให้ได้แรงของคนน้อยลง โดยใช้เครื่องใช้ที่เป็นเครื่องจักรกล หรือหุ่นยนต์ เริ่มถูกนำมาใช้ในสายการผลิตในโรงงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทำให้คนสะดวกสบายยิ่งขึ้น จากข้อมูลทางการแพทย์ได้บอกไว้ว่า ในอนาคตทีไม่นานจากนี้ โลกเราเต็มไปด้วยไฮเทค เทคโนโลยี หุ่นยนต์ทำงานแทนคน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอำนวยความสะดวกทุกสิ่งล้วนลดการเคลื่อนไหวของคนลงไป สมองคนจะโต คนใช้สมองใช้ความคิด แต่อวัยวะแขนขากลับลีบลง และอาจทำให้คนทำอะไรได้ด้วยตนเองน้อยลง เพราะพึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียว เช่นอุปกรณ์คอลโทรลต่างๆ เพียงนิ้วสัมผัส เช่นรีโมทคอลโทรลเป็นต้น สังเกตไหมว่า การนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในอย่างขาดจิตสำนึกนั้น ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ ต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรถูกใช้อย่างมหาศาล ไม่เคยสร้างทดแทน ปริมาณเรียกร้องการใช้พลาสติคมีมากเหลือคณานับ ล้วนทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนยานยนต์ เป็นเรซิ่น ซึ่งผลิตมาจากการหลอม ส่วนเศษกากเหลือใช้ ไม่ก็ถูกเผา ทิ้ง และทำลายถูกวิธีบ้าง ไม่ถูกวิธีบ้าง เป็นขยะพิษตกค้างทั้งทางอากาศ และพื้นดินต่อไป ยิ่งจะทำร้ายชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามมา พลังงานเชื้อเพลิงมาจากการกลั่น การเผาใหม้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ถูกปล่อยสู่อากาศเพื่อตอบสนองนวัตกรรมตลาด สิ่งแวดล้อมขาดเริ่มขาดความสมดุล  สภาพอากาสแปรเปลี่ยนไปทุกวัน โรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆกลับเพิ่มขึ้น แม้จะมีนวัตกรรมใหม่ๆทางการแพทย์ก็ตาม ผลของนวัตกรรมที่ขาดจิตสำนึก ก่อเกิดภัยธรรมชาติไปทั่วโลก ขณะนี้น้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือเริ่มละลายเพิ่มมากขึ้นแล้ว คลื่นซึนามิกลืนชีวิตผู้คนไปอย่างมากมาย สองสามปีที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยฉับพลันในหลายประเทศทั้งแถบเอเชียและบางประเทศทางยุโรป เป็นผลสะท้อนจากการใช้นวัตกรรมอย่างขาดสติ ลืมเห็นคุณค่าของโลกใบนี้ โลกจึงเริ่มขาดความสมดุล สัตว์น้ำทะเลปรับตัวกับอากาศและอุณหภูมิของโลกไม่ทัน และบางส่วนได้รับสารพิษจากน้ำมันดิบ ที่เกิดจากเรือล่มบ่อยไป สัตว์ป่าน้อยใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะ เพราะมนุษใช้นวัตกรรมในทางที่มิควรตลอดเวลา ความสะดวกจากนวัตกรรมเทคโนโลยีทางวัตถุ จนก่อให้เกิดความสะดวกทางกาย เราไม่สามารถต้านรับนวัตกรรมทุกอย่างได้เลย มันทำให้ชีวิตของคนมีความสุข มีความสะบายมากขึ้น แต่นวัตกรรมใหม่ๆทางการแพทย์ เราต้องยอมรับว่า ทำให้ญาติพี่น้องเราที่พิการ สามารถพึ่งพาเครื่องมือนวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านี้ด้วยตนเองได้ นวัตกรรมใหม่ๆ เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ทั้งสัตว์และพืช นำมาซึ่งผลผลิตที่ได้พันธุ์เด่นขึ้นอย่างน่าพอใจ ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น นวัตกรรมทุกวันนี้สร้างขึ้นมา หรือประดิษฐิ์ขึ้นมาเพียงเพื่อตอบสนองความสะดวกทางกายของมนุษย์ ที่ไม่ต้องทำกิจกรรมหรืองานหลายอย่างนานๆ และไม่ต้องลำบากเหมือนในอดีต

         นวัตกรรมมุ่งเน้นสร้างความเจริญด้านวัตถุ  แต่จิตใจของมนุษย์กลับไม่มีนวัตกรรมทางจิตสำนึก หากมนุษย์บรรลุหลักธรรมบางอย่าง เข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงว่าเกิดมาเพื่ออะไร เข้าใจโลก เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจสภาวะสิ่งแวดล้อม การสร้างเทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือของมนุษย์ ก็คงคิดเผื่อ ให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีไปด้วย และคงไม่ทำร้ายโลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ต้องหันมามอง มาวิเคราะห์ใหม่ว่า นวัตกรรมใหม่นี้ สร้างมาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ทำร้ายชีวิต ไม่ทำร้ายโลก ..โลกที่ซึ่งเป็นดาวนพเคราะห์สีฟ้าที่งดงาม ที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ทางทรัพยากรที่พร้อมที่จะมอบให้มนุษย์นำไปใช้ โลกบอกเราไม่ได้ว่า ให้สร้างทดแทนและดูแลทุกชีวิตไปด้วย แต่โลกได้เตือนเราแล้วด้วยภัยพิบัติต่างๆ นวัตกรรมสร้างมาเพื่อมนุษย์ กลับไม่เหลียวแลโลก ไม่ใช่คุณประโยชน์ของนวัตกรรมที่ยั่งยืนโดยแท้จริง จงเชื่อเถิดว่า หากใช้จิตใจ ควบคู่กับจิตสำนึก ย่อมส่งผลดีต่อการคิดสร้าง และประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อเกิดทิศทางไปในทางที่ดีบนโลกใบนี้ โลกที่ทุกคนต้องรักและช่วยกันดูแลอย่างหวงแทน นวัตกรรมไม่สามารถทดแทนโลกทั้งใบของเราได้ หากไม่มีโลก นวัตกรรมไม่เกิด หากโลกยังอยู่ยั้งยืนยง

            นวัตกรรมก่อกำเนิดทุกสิ่งอย่างมหัศจรรย์ที่ทรงคุณค่าได้เสมอ อย่าให้โลกเป็นบ้านที่ใกล้ผุพังด้วยนวัตกรรมที่ไร้จิตสำนึกเลย

             Heal the world with morality innovation today!บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที