พนม

ผู้เขียน : พนม

อัพเดท: 14 ก.พ. 2011 22.40 น. บทความนี้มีผู้ชม: 3215 ครั้ง

เข้ามาดูกันเยอะนะครับ


นวัตกรรมโลกของการเปลี่ยนแปลง

 

ปัจจุบันนับว่าโลกมีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว เป็นโลกแห่งโลกาภิวัฒน์  โลกของการช่วงชิงความเป็นใหญ่และเป็นผู้นำ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นมักจะมาจากตัวแปร สิ่งที่คิดค้นและสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ทั้งสิ้น  และตัวแปรที่สำคัญก็คือ นวัตกรรม  เป็นความริเริ่มสร้างสรรค์ที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล และนวัตกรรมยังสามารถทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง ซึ่งนำสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้

ตั้งแต่อดีต การติดต่อสื่อสารกัน นับว่าที่ต้องใช้เวลาแรมเดือนกว่าสารจากผู้ส่งสารจะไปถึงผู้รับสารได้ ซึ่งมีความล้าช้าในการรับข่าวสาร แต่ในยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและง่ายแค่ปลายนิ้ว จึงทำให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีมากมายเพื่อสร้างความสะดวกสบาย และความรวดเร็วให้กับคนบนโลกมากขึ้น จึงทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง จากอดีตที่โลกเคยหลับสนิท แต่กลับกลายเป็นโลกของการแข่งขันที่ทุกคนต้องแข่งขันเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น

เทคโนโลยีทำให้เกิดความเจริญในด้านต่างๆ เป็นการศึกษาค้นคว้าประดิษฐ์ จนได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ดังที่ Peter Drucker : ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ไว้ว่า “Innovation is The act of introducing something new ” เป็นการสร้างสิ่งใหม่ หรือการทำให้แตกต่างจกาคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็นโอกาส และต้องมีความชัดเจน และมุ่งเน้นถึงการพัฒนา และที่สำคัญคือต้องมีการลงมือกระทำ นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้น (จักรเกียรติ์ เมธามัย,www)

        แต่ทว่า การคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆนั้นจะมีประโยชน์หรือโทษก็คงจะขึ้นอยู่กับ การนำไปใช้ ถ้าเรานำนวัตกรรมไปใช้ในทางที่ผิดอาจเกิดผลเสียต่อสังคมและธรรมชาติ เพราะถ้าผลิตมากเกินความต้องการก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือสิ้นเปลืองวัตถุดิบที่จะนำมาผลิต โดยเฉพาะการผลิตนวัตกรรมคอมพิวเตอร์แต่ถ้านำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ทำให้กับชุมชน สังคมและโลกเกิดการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นได้ แต่เป้าหมายของนวัตกรรมส่วนมากคือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (วิกิพีเดีย,www.2553)  เช่น  การผลิตนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ผู้ผลิตได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์พกพาโน๊ตบุ๊คและเน็ตบุ๊คมีความหลากหลายทั้งด้านการออกแบบ และประสิทธิภาพการออกแบบ โดยอยู่ภายใต้นโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อม (newswit.com,www.2553)เป็นต้น

        เราจะเห็นได้ว่านวัตกรรมมีประโยชน์ต่อเราและองค์กร ในการดำเนินชีวิตและจัดเพิ่มสมมรรถนะและการเจริญเติบโตขององค์กรหรือแม้กระทั่ง จุดยืนด้วยความสามารถในการแข่งขัน  ความก้าวหน้าของนวัตกรรมยังคงไม่สิ้นสุดและจะยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ นวัตกรรมยังคงมีผลต่อการใช้ชีวิตในโลกแห่งการพัฒนาและยังคงเป็นโลกที่ทุกคนต้องการเป็นผู้นำแต่ที่สำคัญที่สุด เราต้องมีสติ ในการดำเนินชีวิต อย่าตกเป็นทาสแห่งนวัตกรรมของโลกเทคโนโลยีมากเกินควร แต่ถ้าใช้อย่างชาญฉลาด นวัตกรรมอาจเป็นตัวที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงพร้อมกับพัฒนาสังคมและประเทศได้ในที่สุด

 

อ้างอิง

วิกีพีเดีย.  (2553). นวัตกรรม [ออนไลน์]. ได้จาก:         
       
http://th.wikipedia.org/wiki/นวัตกรรม

จักรเกียรติ์ เมธานัย. การจัดการนวัตกรรม[ออนไลน์].  ได้จาก:
        http://www.hu.ac.th/academic/article/Mg/manage.html

Newswit.com.(2553).  อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กตระกูลยูซีรี่ส์
                  และ
เน็ตบุ๊กเจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุด พร้อมกัน[ออนไลน์].  ได้จาก: http://www.newswit
        .com
/it/
2010-06-23/d88647f375d7b2e0e2b3971c196a6478/

 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที