ธีรศักดิ์

ผู้เขียน : ธีรศักดิ์

อัพเดท: 16 ก.พ. 2011 17.34 น. บทความนี้มีผู้ชม: 3089 ครั้ง

การประหยัดพลังงานเป็นการช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้า และ น้ำมันให้คงอยู่กับเราและลูกหลานรุ่นต่อๆไปได้ใช้กันด้วย ซึ่งน้ำมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากใช้แล้วหมดไป


นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงโลก

Update By Editor Talk
บทความส่งผลงานเมื่อวันที่ 15 ก.พ. เวลา 23.51
 

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงโลก

      การประหยัดพลังงานเป็นการช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้า และ น้ำมันให้คงอยู่กับเราและลูกหลานรุ่นต่อๆไปได้ใช้กันด้วย ซึ่งน้ำมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากใช้แล้วหมดไป กว่าจะมีมาได้ใหม่ก็ใช้เวลานานทีเดียว เพราะเกิดจากการทับทมของซากพืชซากสัตว์หลายๆปี ส่วนการผลิตไฟฟ้านอกจากได้มาจากพลังงานน้ำหรือลมแล้วก็ต้องใช้ถ่านหินและน้ำมันด้วย ซึ่งประเทศไทยได้มีการรณรงค์ให้มีการปิดไฟในดวงที่ไม่จำเป็นทุกครัวเรือน ได้ออกรณรงค์ทั่วประเทศไทย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความต้องการให้ทุกคนร่วมมือกัน ร่วมใจประหยัดพลังงานทุกๆวิถีทางที่สามารถจะทำได้

      ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าการประหยัดพลังงานน่าจะทำได้หลายวิธีโดยเริ่มต้นง่ายๆที่บ้านของเราเอง  ข้าพเจ้านับว่าโชคดีอย่างมากที่อาจารย์ของข้าพเจ้าได้ปลูกฝังให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึง การประหยัดพลังงานตั้งแต่ยังเด็ก ดังนั้น ข้าพเจ้าหาหนทางประหยัดทุกวิถีทาง โดยเฉพาะปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ในบ้าน ในช่วงนั้นข้าพเจ้ายังไม่ทราบว่าการเปิดปิดไฟบ่อยๆ ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟโดยมิใช่เหตุ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำ และ ได้เปิดไฟทิ้งไว้ข้าพเจ้าก็จะเข้าไปปิดไฟ หรือ เห็นดวงไฟในครัวเปิดทิ้งไว้แล้วไม่มีใครอยู่ในครัว ข้าพเจ้าจะเดินไปปิดไฟ เมื่อคุณพ่อได้มาเข้าห้องน้ำ คุณพ่อได้ต่อว่าข้าพเจ้าว่าถ้าจะเปิดก็เปิด ถ้าจะปิดก็ปิดไปเลย ยิ่งไปกว่านั้นคุณพ่อได้บอกต่อไปอีกว่าดวงไฟในห้องน้ำ ในครัวยังไม่ต้องปิด เพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนเข้าห้องน้ำ หรือ เข้าครัว เมื่อได้เห็นไฟปิดไว้คนที่เข้าไปในที่ดังกล่าวก็ต้องเปิดไฟอีก คุณพ่อจึงได้พูดให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจอย่างง่ายๆว่าถ้าเปิดปิดไฟอยู่บ่อยๆ จะทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟมากกว่า ปิดไฟหลังจากที่ทุกคนได้เข้านอนแล้วจะช่วยประหยัดมากกว่า เดี๋ยวเปิดไฟเดี่ยวปิดไฟ เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบคำสอนของคุณพ่อแล้ว ข้าพเจ้าจึงนำมาปฏิบัติโดยการจะปิดดวงไฟ หลังจากที่ทุกคนได้เข้านอนเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่คุณพ่อเคยสอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีข้าพเจ้าได้จดจำตั้งแต่วันนั้นซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่ มาจนถึงบัดนี้โดยยังไม่ลืม ซึ่งท่านได้จากโลกนี้ไปโดยไม่มีวันกลับ แต่ข้าพเจ้าก็ยังให้สัญญากับตนเองว่าจะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเคยแนะนำตลอดไป

       คนละคัน คนละคัน คนละคัน ถ้าคนละคันน้ำมันมันก้อเปลือง ถ้าไปด้วยกัน ไปด้วยกัน ไปด้วยกัน ถ้าไปด้วยกัน น้ำมันก้อไม่เปลือง ห้าคนหนึ่งคันเยอะไป..ถ้าห้าคน หนึ่งคันได้ไหม ..ถ้าใครทำได้ ฉันจะไหว้ขอบคุณ คณะกรรมการยังจดจำเพลงนี้ได้ไหม เพลงนี้เป็นเพลงประหยัดพลังงานเมื่อหลายปีที่แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังจดจำได้เนื่องจากเป็นเพลงที่ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเพลงที่สอนให้รู้จักการประหยัดเงินเพื่อตัวเอง และ เพื่อชาติ ยิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจมากทีเดียวที่ได้เห็นรัฐบาลไทย ได้มีการจัดโครงการหารสอง โครงการหารสอง คือเวลาเดินทางไปไหน แต่เดินทางไปทางเดียวกันก็ให้ใช้รถคันเดียว เนื่องจากจะช่วยประหยัดน้ำมัน ประหยัดเงินที่จะต้องเติมน้ำมัน และที่สำคัญจะได้ช่วยกันออกค่าน้ำมันด้วยกัน ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทางเดียวกันแต่ใช้รถหลายคันน้ำมันก็จะสิ้นเปลืองเป็นความจริงอย่างยิ่ง เพราะว่าต่างคนก็จะต้องออกค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันของตนเอง วิธีการประหยัดพลังงานอีกวิธีหนึ่ง คือ การประหยัดพลังงาน พ่อของข้าพเจ้าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านค่อนข้างจะขับรถเร็ว ท่านขับ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาไปต่างจังหวัด แต่แม่ของข้าพเจ้าจะขับไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นป้ายระหว่างเดินทาง ได้เขียนไว้ว่าห้ามขับเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ และ ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย ที่บ้านของข้าพเจ้าจะมีรถสองคัน จะใช้คันเล็กที่กินน้ำมันน้อย ไม่ลืมที่จะตรวจลมยาง และ วางแผนก่อนออกเดินทางเพียงเท่านี้ครอบครัวของข้าพเจ้าก็ช่วยประหยัดพลังงาน และ น้ำมันได้แล้ว ซึ่งเป็นการช่วยชาติด้วยเพราะประเทศไทยไม่มีน้ำมันทางรัฐบาลได้ซื้อน้ำมันมาจากต่างประเทศ เป็นการสิ้นเปลืองเงินของประเทศชาติอย่างมากมาย แทนที่จะนำเงินนั้นไปพัฒนาคน และ ประเทศชาติ สำหรับข้าพเจ้าคิดว่าการช่วยการประหยัดดังกล่าวจะช่วยประหยัดเงินตน และ ยังประหยัดเงินชาติอีกด้วย

        พลังงานแม้ว่าเราจะไม่สามารถสร้างขึ้นเพื่อใช้เองได้ แต่เราสามารถใช้พลังงานที่มีอยู่ให้ได้นานตลอดชีวิต ดังนั้นเราทุกคนจึงควรทำในสิ่งที่ตนสามารถทำได้ อย่างเต็มที่ ประโยชน์ที่ได้ก็จะเกิดแก่ผู้กระทำ ความดีจะอยู่กับคนดี  และ ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ และ เป็นผลดีแล้วก็ควรแนะนำให้ผู้อื่นได้ทำด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งคิดว่ากำลังทำในสิ่งที่ถูกที่ผู้ใหญ่บางท่านคาดไม่ถึง และ ยังไม่ได้ทำ นี่ไม่ใช่การอวดอ้างสรรพคุณ หรือ อวดเก่งแต่อย่างใด แต่เป็นการเล็งให้เห็นว่าการทำดีหรือการทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่จำเป็นว่าต้องมีอายุ หรือ การศึกษาเท่าไหร่ เพียงแค่บุคคลผู้นั้นมีจิตสำนึกว่าควรทำความดี และ รู้จักความดี ทำได้เองโดยไม่ต้องรอเวลา ไม่ต้องรอคนอื่นมาบอกให้ทำ และไมต้องรอว่าผลประโยชน์จะเกิดกับตนหรือไม่ คนผู้นั้นคือคนดี คนที่สังคมต้องการ

นาย ธีรศักดิ์ จันทรเกิด
ระดับ อุดมศึกษา
222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80161


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที