นักแสวงหา

ผู้เขียน : นักแสวงหา

อัพเดท: 25 มี.ค. 2014 13.39 น. บทความนี้มีผู้ชม: 15041 ครั้ง

ขั้นตอนการประเมินบุคลคลากรในการทำงาน


การประเมินบุคคลด้านการทำงาน

            การประเมินบุคคลด้านการทำงาน คือ กระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้างาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกันวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อที่องค์กรจะทราบว่าพนักงานใดสมควรได้รับรางวัลตอบแทนในรูปของเงินเดือน  สวัสดิการในขั้นสูงขึ้น    ผลงานที่ได้คุ้มกับค่าตอบแทนที่หน่วยงานหรือองค์กรจ่ายให้หรือไม่ 

 

 

 

 

                  ในปัจจุบันเชื่อว่าการทำงานจะให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้น  และยึดเป้าหมายของงานเป็นหลัก  ในอนาคตยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมัยใหม่มีองค์ประกอบอย่างน้อย  3 ประการคือ  เน้นเรื่องผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน (results oriented)  ยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร (focus on goals or objectives)  และต้องมีส่วนร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดเป้าหมายงาน (mutual goal setting between supervisor and employee)  ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จของการทำงานแล้ว  วิธีการเช่นนี้จะทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน  และทำให้มีความกระตือรือร้นที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมาย  ช่วยลดความสับสนในการทำงาน  เพราะพนักงานจะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย

 

หลักการประเมินบุคคลด้านการทำงาน หลักการสำคัญ ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์มีดังนี้

1.       การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงาน มิใช่ประเมินบุคคล

2.       การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกคน

3.       การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นยำในการประเมิน

4.       การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีเครื่องมือหลักช่วยในการประเมิน

5.       การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการแจ้งผลการประเมินและหารือผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว

               6.   การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การประเมินบุคคลด้านการทำงานถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะทำให้องค์กรสามารถเข้าใจถึงตัวบุคคลกรว่าต้องการอะไรและรับรู้ถึงศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร โดยที่องค์กรจะได้นำไปเป็นปัจจัยในการกำหนดนโยบายและพัธกิจในองค์กรต่อไป 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง : นงลักษณ์ เพิ่มชาติ (2548) การประเมินผลการปฏิบัติงาน. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง.ศิริพงษ์ เศาภายน, พันตำรวจโท (2547) การบริหารทรัพยากรมนุษย. บุ๊ค พอยท์


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที