เลอพงศ์

ผู้เขียน : เลอพงศ์

อัพเดท: 21 มิ.ย. 2015 18.38 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5614 ครั้ง

ผู้ทำการศึกษาได้สังเกต ข้อผิดพลาด สำคัญที่ทำให้ ธุรกิจเครือข่าย ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันไม่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้ปัจจุบันบริษัทธุรกิจเครือข่ายบางแห่ง ได้อนุโลมให้ นักธุรกิจเครือข่าย สามารถนำระบบ ออนไลน์ มาช่วยในการทำธุรกิจได้ แต่ นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ จำนวนมากก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจาก นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำ การตลาดออนไลน์ และ การทำธุรกิจ และถ่ายทอดความรู้ บอกต่อกันมาแบบผิดๆ ส่วนใหญ่จะมุ่งแต่หา Downline แต่เพียงอย่างเดียว จนมองข้ามหัวใจสำคัญ คือ แก่นความรู้ โดยเฉพาะ ด้านการตลาดออนไลน์ และ การขาย ที่นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ต้องทำความเข้าใจ จนสามารถถ่ายทอดให้แก่นักธุรกิจเครือข่ายที่สมัครเข้าร่วมต่อไปได้ สามารถทำให้นักธุรกิจเครือข่ายที่สมัครเข้าร่วมมีความเข้าใจ จนสามารถถ่ายทอดต่อๆ กันไปได้เรื่อยๆ และสามารถสร้าง และรักษาเครือข่ายของตนเองต่อไปได้ ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งคือ ผู้คนส่วนใหญ่ (ที่ประสบปัญหาด้านการเงินนั้น) มักไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรเพราะพวกเขามักยึดติดกับ ความสามารถของตนเอง มักรอเวลา หรือผัดวันประกันพรุ่ง เพื่อปรับปรุงตนเองให้เก่งไปเสียทุกอย่าง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็สายเกินไปแล้ว และเมื่อเวลาผ่านไป ก็มักมีเรื่องใหม่ๆ ให้ต้องศึกษากันต่ออีก จากข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงนำมาซึ่งการศึกษาถึง ปัจจัยต่อความสำเร็จ ในการประกอบ ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งผู้ทำการศึกษาได้เข้าร่วมธุรกิจกับ ทีมงานบ้านอนัตตา ทีมงานธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนออนไลน์ ผู้ทำการศึกษาพบว่าปัจจัยต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ประกอบด้วย การใส่ใจศึกษาหาความรู้พัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เอง แก่นความรู้ที่ต้องเข้าใจและสามารถถ่ายทอดต่อๆ ไปได้ ได้แก่ การขาย และการตลาดออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจของตัวนักธุรกิจเองผ่านทาง โซเชียลมีเดีย และ การโฆษณาทางออนไลน์ ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Google Adwords การสร้างและโฆษณาเฟสบุ๊คเพจ บน เฟสบุ๊ค การสร้างและการเขียน บล็อก (Blog) เป็นต้น การสนับสนุนของทีมงาน ซึ่ง ทีมงานบ้านอนัตตา มี ระบบ E-Learning ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อนร่วมทีมที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ด้านการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ Google Adwords ตลอดจนการสร้างการเขียน บล็อก รวมทั้งความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักธุรกิจผู้ร่วมทีมธุรกิจสามารถเรียนรู้ รับการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสะดวกง่ายดาย และการสนับสนุนจากตัว บริษัทกิฟฟารีน ได้แก่ ราคาสินค้าสมเหตุผล แผนธุรกิจสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในตลาด นโยบายที่ให้มีสมาชิกภาพตลอดชีพ เป็นต้น งานของ ธุรกิจเครือข่าย จึงเป็นการช่วยเหลือให้ความรู้ตลอดจนจัดทำระบบสนับสนุนให้ สมาชิกเครือข่าย ของนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ เอง สามารถดำเนินธุรกิจมีรายได้อย่างมั่นคงและมีความสุข


การศึกษาข้อผิดพลาดของการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ในประเทศไทย และปัจจัยต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ (กิฟฟารีนออนไลน์) เนื้อหาฉบับเต็ม

ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ถูกออกแบบมาให้กับคนธรรมดาๆ ผู้ที่ทำงานประจำ และ ไม่มีเงินทุนมาก ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองดำเนินธุรกิจนี้ให้เจริญเติบโต และยั่งยืนได้

 

ผู้ทำการศึกษาได้ใช้ประสบการณ์ในการเข้าร่วมธุรกิจเครือข่าย และสังเกตถึงข้อผิดพลาดของผู้ที่ทำธุรกิจเครือข่าย หรือ ผู้ที่ทำ MLM ในประเทศไทย พบว่า แต่ก่อนนั้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จ จนปัจจุบันได้มีการนำ ระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ บล็อก และ โซเชียลมีเดีย (Social Media) มาประยุกต์ช่วยในการทำธุรกิจ ก็ยังพบว่าไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจาก นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ หรือ เข้าใจผิด เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองทำอยู่ เเละ ทำ การตลาดออนไลน์ กันผิดวิธี

 

สาเหตุใหญ่ๆ คือ เมื่อธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ถูกออกเเบบมาเพื่อคนธรรมดา ซึ่งส่วนมากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำตลาดออนไลน์ เเละ การทำธุรกิจ เเละมักบอกต่อวิธีการกันมาผิดๆ

 

"เมื่อคนที่ไม่รู้บอกต่อแก่คนใหม่ที่ไม่เป็น ก็ผิดกันต่อๆ ไปเรื่อยๆ"

 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะสอนกันให้หา Downline กันอย่างเดียว และไม่เข้าใจถึง ความแตกต่างระหว่าง ธุรกิจขายตรง (Direct sale) กับ ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ นอกจากนี้ยังมองข้ามหัวใจสำคัญที่สุดของการทำ เครือข่ายธุรกิจออนไลน์ นั่นก็คือ

 

"การให้แก่นความรู้ แก่ Downline หรือ เครือข่ายธุรกิจ ให้นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เหล่านั้นสามารถ วิเคราะห์และแยกแยะคลายปมธุรกิจได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจออนไลน์ได้เอง และ ทำให้นักธุรกิจเหล่านั้นสามารถส่งมอบ แก่นความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่ "แค่เปลือก" หรือ "กะพี้" แก่กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจออนไลน์ ที่สมัครเข้าร่วมทีมเข้ามา เพื่อให้นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ที่เข้าร่วมทีมเหล่านั้นสามารถสร้าง และ รักษาเครือข่ายของตนเองต่อๆ ไปได้"

 

ถ้านักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ มุ่งแต่หา เครือข่ายสมาชิก แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ใส่ใจว่า ผู้ที่เข้ามาเป็น เครือข่าย จะได้รับประโยชน์อย่างไร ไม่สนใจ ว่าสมาชิกเครือข่ายออนไลน์จะมีความเข้าใจในการบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ได้หรือไม่ ไม่สนใจ ว่าสมาชิกเครือข่ายออนไลน์ จะมีความสามารถดูแลสมาชิกของตนเองต่อได้หรือไม่ ท้ายที่สุด สมาชิกเครือข่าย ของนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เหล่านั้น ก็จะท้อใจ และเลิกเป็นสมาชิกกับนักธุรกิจเครือข่ายเหล่านั้นในที่สุด อย่างที่ผู้รู้ กล่าวไว้ว่า "If you can’t give reasons they follow you, They will follow someone else"

 

“ถ้าเอาแต่จ้องหาสมาชิกอย่างเดียวแบบนี้ เราอาจหาสมาชิกได้เองวันละ 3 คน แต่ในทางตรงกันข้าม พวกเขาก็จะจากคุณไปวันละ 3 คนเช่นกัน”

 

ข้อผิดพลาดสำคัญอีกประการหนึ่งในการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ จากประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่าย และการสังเกตของผู้ทำการศึกษา พบว่าผู้คนส่วนใหญ่ (ที่ประสบปัญหาด้านการเงินนั้น) มักไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรเพราะพวกเขามักยึดติดกับ ความสามารถของตนเอง

 

หลายคนบ่นว่า "ทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ น่าสนใจนะ เเต่ ฉันไม่มีความรู้เรื่องการทำเว็บไซด์เลย ฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย”

 

ผู้คนส่วนมากมักพะวงเกี่ยวกับการปรับปรุงความสามารถของตัวเอง จนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ ฉุดรั้งให้พวกเขาสูญเสียโอกาสดีๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

 

แทนที่พวกเขาจะ หันมามองจุดเด่นต่างๆ ที่คนเราทุกคนมีอยู่ และ ดึงศักยภาพที่มีอยู่ ผนวกกับเลือกใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงอย่างเหมาะสม แต่หลายคน มักรอที่จะต้องให้เรียนรู้ศึกษาปรับปรุงให้ตนเองเก่งเสียทุกอย่างก่อนเเล้ว จึงจะเริ่มลงมือ การรอเวลาปรับปรุงให้ตนเองเก่งรู้ไปเสียหมดก่อน หรือ ผัดวันประกันพรุ่ง เมื่อถึงเวลานั้นอาจจะสายไปแล้วก็ได้ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีเรื่องใหม่ๆ มาให้ศึกษากันต่ออีก เเละ เมื่อถึงเวลานั้น พวกเขาก็เป็น “กบต้มไปเสียแล้ว”

 

จากข้อผิดพลาดของการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ดังกล่าว จึงนำมาซึ่งการศึกษาถึงปัจจัยต่อความสำเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ทั้งหลาย โดยทำการศึกษาจากประสบการณ์ และการสังเกตในการประกอบธุรกิจกิฟฟารีนออนไลน์

 

ปัจจัยต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจกิฟฟารีนออนไลน์ ประกอบด้วย

 

การใส่ใจศึกษาหาความรู้พัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เอง และ สอนสมาชิก ให้เข้าใจถึงหลักการวิธีการทำตลาดออนไลน์ และ แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถ นำไปสอนต่อคนอื่นได้

 

ผู้ทำการศึกษาได้เข้าร่วมทีมงานบ้านอนัตตา ทีมงานธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนออนไลน์ พบว่า ทีมงานบ้านอนัตตาได้นำเทคโนโลยี Internet มาประยุกต์ใช้ ได้จัดทำสื่อการสอนแบบ e-learning มีระบบ Automate Marketing ที่ช่วยให้เพื่อนนักธุรกิจกิฟฟารีนออนไลน์ทำงานได้ มีระบบสอนงานทั้งความรู้และความบันเทิง และ วิธีเทคนิคอื่นๆ ให้ทำตามกันไปเรื่อยๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แก่นความรู้สำคัญ ที่นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ต้องเข้าใจ และสามารถส่งต่อให้แก่ นักธุรกิจที่เข้าร่วมทีมต่อไปได้ ได้แก่ ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และการขาย ซึ่งถึงแม้ธุรกิจเครือข่าย จะไม่เน้นที่การขาย แต่การมีความรู้ด้านการขาย โดยเฉพาะการปิดการขาย จะช่วยให้นักธุรกิจสามารถทำให้ผู้สนใจในธุรกิจ สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้โดยไม่ยาก

 

ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ต้องเข้าใจว่า การทำการตลาดออนไลน์ ไม่ได้ทำเพียงแค่การนำเว็บไซต์ขยายงาน ไปโฆษณาเท่านั้น แต่การสร้างความน่าเชื่อถือ ความน่าไว้วางใจต่อตัวนักธุรกิจเอง ก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

 

โซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook Instagram Line Twitter และอื่นๆ เป็นสื่อออนไลน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ดังนั้นนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ จึงควรใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้ถูกวัตถุประสงค์ โดยการใช้โซเชียลมีเดีย สื่อสารกับเพื่อนฝูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความสนิทสนม ใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารให้มีความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่งสารที่มีแต่การโฆษณาขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว หรือใช้โซเชียลมีเดียในการระบายอารมณ์ โดยมิได้ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเลย ข้อความที่ใช้สื่อสารควรมีความสุภาพ ไม่ใช้ข้อความหยาบคาย การแสดงความเห็นควรแสดงออกอย่างผู้มีความรู้ จึงจะช่วยให้นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมธุรกิจได้

 

การโฆษณาเว็บไซต์ขยายงาน ไม่ใช่เพียงแค่การเสียเงินโฆษณาเพื่อให้มีคนคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์เท่านั้น การโฆษณาบน Google Adwords จะต้องรู้ถึงเทคนิคการเลือก Key Words หรือคำหลัก ที่มีคนใช้ในการค้นหามากที่สุด รู้เทคนิคการเขียนคำโฆษณาให้มีความน่าสนใจและถูกต้องตามนโยบายของ google เพื่อดึงดูดให้คนที่เห็นโฆษณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้ค่า CTR (Click Though Rate) หรือค่าเปอร์เซ็นต์อัตราการคลิกต่อจำนวนครั้งของการเห็นโฆษณา มีค่าสูงขึ้น และต้องรู้เทคนิคอื่นๆ ที่ทำให้ค่า CTR มีค่าสูงขึ้นด้วย การที่คำโฆษณาหลักมีค่า CTR สูง จะทำให้ค่าโฆษณาต่อคลิกมีราคาถูกลง มีคนคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์เป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้การโฆษณาเว็บไซต์ขยายงานบน Google Adwords เป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 

การโฆษณาที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเพื่อการทำการตลาดออนไลน์ นอกจากการโฆษณาบน Google Adwords แล้ว ยังมีการสร้าง Facebook Fan page และการโฆษณาบน Facebook นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ควรศึกษาเทคนิควิธีการสร้างเฟสบุ๊คแฟนเพจ นอกเหนือจากเฟสบุ๊คโปรไฟล์ เรียนรู้การเขียนบทความลงในเฟสบุ๊คแฟนเพจ ซึ่งต้องเป็นบทความที่มีสาระให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน กระตุ้นให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็น หรือกดไลค์ รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยให้เฟสบุ๊คเพจถูกโพสต์ออกไปเป็นจำนวนครั้งมากขึ้น ทำให้มีผู้พบเห็นเฟสบุ๊คเพจมากขึ้น ทำให้จำนวนผู้กดไลค์เฟสบุ๊คเพจมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีสำคัญคือการทำให้เฟสบุ๊คเพจมีความเป็นมนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้คนได้ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การโฆษณาขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว

 

นอกจากนี้ยังมีการสร้างและเขียนบล็อก (Blog) นักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ควรทราบวิธีการสร้างบล็อก การเขียนบทความลงในบล็อก ซึ่งบทความนอกจากต้องมีสาระ มีประโยชน์ เป็นที่สนใจต่อผู้อ่านแล้ว จะต้องมี Key Words หรือคำค้นหา ที่ผู้คนนิยมใช้ค้นหาบน Google แทรกอยู่ในบทความที่เขียนด้วย ควรทำไฮไลท์ หรือทำตัวอักษรแบบหนา ให้กับคำค้นหาเหล่านั้น และต้องมีคำที่สร้างเป็นลิงค์ไปที่เว็บไซต์ขยายงานด้วย ซึ่งจะช่วยให้ทั้งบล็อก และเว็บไซต์ขยายงานติดอันดับบน Google ได้ นอกจากนี้ควรทราบเทคนิคอื่นๆ ที่ทำให้ บล็อก ติดอันดับบน Google อีกด้วย

 

วิธีการทำการตลาดออนไลน์ต่างๆ ที่กล่าวไปนั้น ผู้ทำการศึกษา พบว่า ทีมงานบ้านอนัตตา มีระบบ E-Learning มีห้องเรียนออนไลน์ มี่เพื่อนร่วมทีมที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถสอน ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ความรู้ วิธีการ เทคนิค การทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาบน Google Adwords ตลอดจนการสร้าง และเขียนบล็อก รวมถึงความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนออนไลน์ ให้แก่ นักธุรกิจที่เข้าร่วมธุรกิจกับทีมงานบ้านอนัตตาด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมีความสะดวกในการเรียนรู้ นักธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนออนไลน์ จากทีมงานบ้านอนัตตา สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ เข้าสู่ระบบ E-Learning ได้จากทุกที่โดยไม่ต้องเดินทาง ทำให้สามารถติดตาม เรียนรู้ ได้รับความรู้ได้อย่างง่ายดาย และสามารถเข้าใจถึงองค์ความรู้ที่ได้รับการเรียนรู้มาโดยไม่ยาก จนนักธุรกิจเหล่านั้นสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาไปสู่ นักธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารรีนออนไลน์ คนอื่นๆ ในสายงาน ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ ปัจจัยต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนออนไลน์ ที่สำคัญ ประการหนึ่ง ก็คือ การได้รับการสนับสนุนจากตัวบริษัท บริษัทกิฟฟารีน มีส่วนช่วยนักธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนออนไลน์ได้มาก เช่น ราคาสินค้าสมเหตุผล แผนธุรกิจไม่บังคับซื้อสินค้าส่วนตัว (การถูกบังคับ เช่น ไม่มีความหลากหลายของสินค้า) แผนธุรกิจ ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในตลาดจึงมีความสำคัญ อาจจะมีการออกสื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณาต่างๆ ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผนวกกับนโยบายของบริษัทที่มีนโยบายให้มีสมาชิกภาพตลอดชีพด้วยแล้ว จะทำให้การรักษาเครือข่ายของนักธุรกิจเครือข่ายดำรงอยู่ได้ดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้นักธุรกิจเครือข่าย มีรายได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นอีก


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที