GIT Information Center

ผู้เขียน : GIT Information Center

อัพเดท: 07 ก.ค. 2017 04.29 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1259 ครั้ง

ส่องวิกฤติการณ์กาตาร์หลังกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council หรือ GCC) ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ พร้อมทั้งตัดการขนส่งทางอากาศ ทะเลและถนน คลิกเลย!! https://goo.gl/bkjBez หรือติดตามบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจที่ http://infocenter.git.or.th


วิกฤติการณ์ในกาตาร์กับการส่งออกสินค้าเครื่องประดับไทย

ที่มา: www.aljazeera.com

                
จากการที่กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council หรือ GCC) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน บาห์เรน คูเวต และกาตาร์ รวมถึงประเทศพันธมิตรใกล้เคียง อาทิ อียิปต์ ลิเบียและเยเมน ได้มีการหยิบยกประเด็นกล่าวอ้างว่ากาตาร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของกลุ่มนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย และเป็นผู้ที่แสดงจุดยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับอิหร่านมาโดยตลอด ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ พร้อมทั้งตัดการขนส่งทางอากาศ ทะเลและถนน ได้ทำให้นานาประเทศต่าง หันมาจับตาดูสถานการณ์นี้เป็นอันมาก เนื่องจากกาตาร์แม้จะเป็นเพียงประเทศขนาดเล็กที่นอกจากจะมั่งคั่งไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้ว ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการนำเข้าและส่งออก

ซึ่งปัจจุบันจัดได้ว่ากาตาร์เป็นคู่ค้าที่มีสัมพันธ์อันดีกับหลายประเทศทั่วโลก โดยภายหลังจากที่มีการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้ว ได้มีประกาศเพิ่มเติมในการปิดน่านฟ้า ทะเลและพรมแดนจากอียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย บาห์เรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามมา ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกาตาร์กับตลาดโลก เนื่องจากการขนส่งทางทะเลไม่สามารถแวะจอดยังท่าเรือดูไบเพื่อขนสินค้าต่อไปยังกาตาร์ได้ ขณะที่เส้นทางขนส่งทางอากาศจำต้องมีการปรับเส้นทางการบินกันโดยจำเป็นต้องลัดเลาะผ่านน่านฟ้าประเทศใกล้เคียงที่ไม่ตัดสัมพันธ์ไปยังประเทศปลายทาง อาทิ เที่ยวบินจากแอฟริกาจะใช้เส้นทางจากประเทศโอมานและอิหร่าน หรือบินจากออสเตรเลียบินผ่านปากีสถานและอิหร่าน แทนการบินตรงโดยผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
                
ด้านความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยพบว่ากาตาร์จัดเป็นตลาดสำคัญอันดับที่ 4 ในกลุ่ม GCC รองจากซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวไทยได้รับผลกระทบโดยตรงเฉพาะการส่งออกสินค้าบางประเภทที่ต้องขนส่งสินค้าทางเรือซึ่งต้องผ่านแดนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหลัก อาทิ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น อาหารกระป๋องและรถยนต์ ขณะที่การขนส่งสินค้าทางอากาศยังสามารถทำได้โดยใช้สายการบิน Qatar Airways ซึ่งยังสามารถบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และโดฮาได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ล่าสุดสำหรับการขนส่งทางเรือไปยังกาตาร์พบว่าจำเป็นต้องใช้เส้นทางอ้อม โดยสินค้าจะต้องขนส่งผ่านท่าเรือโซฮาร์ และท่าเรือที่เมืองซาลาลาห์ของโอมาน ซึ่งตรงจุดนี้มีผลต่อต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นของประเทศ
ผู้ส่งออกมายังกาตาร์
 

ที่มา: www.aljazeera.com

                
สำหรับการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ จะเห็นว่ากาตาร์ถือเป็นคู่ค้าลำดับที่ 23 ของไทย และจัดเป็นสินค้าลำดับต้นที่ไทยส่งออกไปยังกาตาร์ ซึ่งจากสถิติการค้าในช่วงตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 25.62 และมีมูลค่าการส่งออกรวม 37.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าหลักที่ไทยมีศักยภาพ และเติบโตได้ดีในตลาดนี้ คือ เครื่องประดับทอง ด้วยมีมูลค่าส่งออก 36.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 97.74 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยไปยังกาตาร์ และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจัดว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เพราะเป็นสินค้าที่อาศัยการขนส่งทางอากาศเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ ก็จำเป็นที่จะต้องคอยจับตาดูในเรื่องของพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของชาวกาตาร์ในช่วงที่เกิดวิกฤตินี้ เพราะเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่ชาวกาตาร์มีความแตกตื่น และหันมากักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค ก็อาจส่งผลต่ออุปสงค์และความกระตือรือร้นที่จะเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับถูกให้ความสำคัญลดลงเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ล่าสุดนอกเหนือไปจากการปรับเส้นทางโลจิสติกส์ต่างๆ ที่มุ่งตรงไปยังกาตาร์ในส่วนของด้านการบริโภคภายในประเทศ พบว่าเหตุการณ์กักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มคลี่คลายลงจากการที่อิหร่าน และตุรกีมีการส่งสินค้าเข้าไปในกาตาร์ ดังนั้น โอกาสสำหรับการสร้างมูลค่าในการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาดกาตาร์จึงยังคงมีอยู่ตลอดทั้งปี ควบคู่ไปกับการจับตาดูสถานการณ์นี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าจะมีข้อยุติอย่างไรในอนาคต
 
 
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

-------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง:  
1) พาณิชย์จับตาผลกระทบ 4 ชาติอาหรับตัดสัมพันธ์กาตาร์ ทุบส่งออกรถยนต์-เครื่องปรับอากาศ-ตู้เย็น, ข่าวสดออนไลน์ (6 มิถุนายน 2560).
2) สินค้าส่งออกไทย เข้าท่าเรือดูไบไม่ได้, VOICE TV ONLINE (7 มิถุนายน 2560).
3) กาตาร์เริ่มขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือในโอมาน อ้อมชาติอาหรับที่ตัดสัมพันธ์, ผู้จัดการออนไลน์ (12 มิถุนายน 2560).


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที