Writer Sama

ผู้เขียน : Writer Sama

อัพเดท: 23 พ.ค. 2019 10.17 น. บทความนี้มีผู้ชม: 162915 ครั้ง

แนะนำอาชีพต่างๆว่ามีอาชีพอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบายอย่างละเอียด


อาชีพมีอะไรบ้าง วันนี้จะมาอธิบายให้ฟัง

แนะนำอาชีพต่างๆว่ามีอาชีพอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบายอย่างละเอียด

อาชีพ แพทย์

แพทย์คือผู้รักษาร่างกายของเรายามเราเจ็บป่วย แพทย์จะตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายของคนไข้ วินิฉัยโรค และรักษาโรค พร้อมทั้งจ่ายยาให้กับคนไข้ แพทย์จำเป็นจะต้องเรียนอย่างหนักโดยที่ช่วงแรกจะเรียนการแพทย์พื้นฐานเบื้องต้นกว้างๆก่อน หลังจากนั้นจึงจะแบ่งสาขาลงไป เรียนลึกเน้นเฉพาะในสาขาที่ตัวเองสนใจอีกทีนึง ถึงจะเป็นแพทย์โดยสมบูรณ์ สามารถสมัครงานแพทย์ได้ หากแพทย์ได้กู้ทุนมาเรียน ก็อาจจะต้องใช้ทุนเมื่อเรียนจบโดยการไปประจำที่โรงพยาบาลรัฐที่ห่างไกลตามสัญญาขอทุนแต่ละทุน

อาชีพ ครู

ครูคือแม่พิมพ์ของประเทศ กล่าวคือครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้และสั่งสอนนักเรียนและนักศึกษาในสถาบันต่างๆ ทั้งในสังกัดรัฐบาลและเอกชน ครูจะสั่งสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิชาความรู้ การเขียนการอ่านหนังสือ หลักการคิด รวมไปถึงหลักการทำงาน และวิธีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม โดยครูจะสั่งสอนนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปตามพื้นเพ พื้นหลัง และความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเป้าหมายชีวิตของนักเรียนแต่ละคน เมื่อครูเรียนจบแล้ว สามารถสมัครงานครูได้ โดยจะต้องคอยดูประกาศจากทางกระทรวงว่าเมื่อไหร่มีการรับสมัครเปิดสอบครูนั่นเอง

อาชีพ แอร์โฮสเตสและสจ๊วต

แอร์โฮสเตสและสจ๊วต ถือเป็นนางฟ้าและเทวดาบนเครื่องบิน ทำหน้าที่หลักคือการดูและรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ตลอดจนอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารเครื่องบิน แอร์โฮสเตสและสจ๊วตมีหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยต่างๆก่อนเครื่องบินจะขึ้น และสาธิตหลักการของความปลดภัยให้กับผู้โดยสารเข้าใจและสามารถทำตามคำแนะนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แอร์โฮสเตสและสจ๊วตยังต้องมีไหวพริบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินได้เป็นอย่างดีด้วย แอร์โฮสเตสและสจ๊วต จบการศึกษาจากคณะอะไรก็สามารถสมัครได้ไม่มีเงื่อนไข แต่ว่าจำเป็นจะต้องสอบด้วยข้อสอบกลาง และตรวจร่างกายก่อน จึงจะสามารถสมัครเป็นแอร์โฮสเตสและสจ๊วตได้

อาชีพ วิศวกร

วิศวกรคือผู้ที่นำเอาความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้คน วิศกรจะคลุกคลีอยู่กับเครื่องกล เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ตลอดจนคำนวนความแข็งแรงของอาคารต่างๆ วิศวกรจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการออกแบบ การคำนวน และการคุมการสร้างต่างๆ วิศวกรถือเป็นหัวกะทิของประเทศที่ใช้สมองเพื่อทำให้เศษฐกิจของประเทศก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง วิศวกรหลายขแนงจำเป็นจำต้องสอบใบอนุญาตก่อนถึงจะสามารถ สมัครทำงานวิศวกร กับบริษัทวิศวกรรมได้

อาชีพ พยาบาล

พยาบาลเป็นผู้ที่คลุกคลีกับคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งเล็กไปจนถึงใหญ่ พยาบาลจะดูแลอาการของคนไข้อย่างใกล้ชิด คอยให้ยากับผู้ป่วยตามคำสั่งของแพทย์ และคอยดูแลเรื่องการเป็นอยู่ อาหารการกิน และความสะอาดของคนไข้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นพยาบาลมีหน้าที่ดูแลและสังเกตุการณ์ในอาการของคนไข้อย่างใกล้ชิดร่วมกับแพทย์ นอกจากนี้พยาบาลในโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลยังทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องสุขภาพทั้งหมดอีกด้วย พยาบาลจำเป็นจะต้องจบมาในคณะพยาบาลศาสตร์ จึงจะสามารถหางานพยาบาลทำได้ พยาบาลคนที่มีทุนการศึกษาก็อาจจะต้องใช้ทุนโดยการทำงานที่โรงพยาบาลรัฐที่ห่างไกลออกไป

อาชีพ นักธุรกิจ

นักธุรกิจคือผู้ที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในระดับบริษัทเล็ก กลาง ใหญ่ ไปจนถึงระดับบริษัทข้ามชาติ เพื่อสร้างธุรกิจการค้า การผลิต นักธุรกิจจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจให้สร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

อาชีพ ทนายความ

ทนายความ ทำงานให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และให้บริการทางด้านกฎหมายอื่นๆทั้งหมด เช่น การจัดทำเอกสาร การเซ็นต์สัญญา การจัดการมรดก การว่าความคดีแพ่ง และคดีอาญา ให้แก่ลูกความ ทนายความจะต้องเป็นผู้ที่รู้กฎหมายอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำกฎหมายมาประยุกต์ตีความใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทนายจะต้องการศึกษาในคณะนิติศาสตร์มาเท่านั้นถึงจะสอบทนายได้ เมื่อสอบทนายผ่านแล้วจึงจะสามารถทำงานทนายได้

นอกจากนี้แล้วในวงการยุติธรรมยังมีอีกหลายอาชีพที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ศาล อัยการ ตำรวจ และราชทัณฑ์

อาชีพ สถาปนิก

สถาปนิกคือผู้ที่ออกแบบและวางแผนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บรรจุภัณฑ์ หรือยานพาหนะต่างๆ สถาปนิกเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับงานของตัวเอง และยังมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างผลงานให้ออกมามีเอกลักษณ์นั่นเอง สถาปนิกจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตก่อนถึงจะสามารถทำงานได้ หากมีในอนุญาติ ก็สามารถสมัครงานสถาปนิกกับบริษัทสถาปนิกได้เลย

อาชีพทหาร

ทหารคือรั้วของชาติ มีหน้าที่ปกป้องดินแดนและประชาชนชาวไทยให้คงอยู่ ทหารจะตรวจความเรียบร้อยในแนวชายแดน เพื่อปกป้อง และป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทำการอันมิชอบได้ ทหารเป็นอาชีพที่เสียสละ เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทหารมีความอดทน ความระเบียบวินัย รักและเคารพต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หากต้องการเป็นทหาร สามารถสมัครทหารได้หลายทาง ตั้งแต่การเรียนโรงเรียนนายร้อย ไปจนถึงการเกณฑ์ทหาร ส่วนชายไทยที่ไม่ได้เรียน รด. เมื่ออายุถึงเกณฑ์ก็จะต้องเกณฑ์ทหาร หรือที่เรียกกันว่าจับใบดำใบแดง ส่วนมากจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งปีหลังจากเรียนจบ แต่ถ้าชายไทยคนไหนที่กำลังหางานอยู่ในช่วงระหว่างก่อนเกณฑ์ทหาร ก็จะมีงานหลากหลายให้ชายไทยที่ยังไม่ผ่านทหารได้เลือกทำ โดยส่วนมากแล้วเป็นงานชั่วคราว หรืองานพาร์ทไทม์นั่นเอง


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที