GIT Information Center

ผู้เขียน : GIT Information Center

อัพเดท: 25 มิ.ย. 2019 16.20 น. บทความนี้มีผู้ชม: 917 ครั้ง

งานแสดงสินค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจเครื่องประดับอาจจะยังมีความแปลกใหม่และความไม่คุ้นเคยอยู่บ้าง เนื่องจากสินค้าเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีมูลค่าพอสมควร การที่ผู้ซื้อไม่ได้เห็นสินค้าจริงๆ อาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับงานแสดงสินค้าออนไลน์ แต่ถ้ามองในแง่มุมของการสร้างโอกาสให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยใช้ต้นทุนไม่มากนัก งานแสดงสินค้าออนไลน์นี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ไม่น้อย


งานแสดงสินค้าออนไลน์มากกว่าเพียงแค่การขายสินค้าออนไลน์

การขายสินค้าให้ธุรกิจอยู่รอดในยุคที่มีการแข่งขันสูงก็ว่ายากแล้ว

การขายสินค้าให้ธุรกิจอยู่รอดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วยิ่งยากกว่า

 

ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าด้วยวิธีต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าในอดีต เรื่องนี้เป็นข้อดีที่ผู้บริโภคพึงพอใจอย่างมากในวิถีชีวิตปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกในการทำเรื่องใดก็ตาม แต่สำหรับผู้ขายนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่พึงใจนักถ้าไม่สามารถอยู่ในจุดที่ผู้บริโภคมาเลือกซื้อสินค้าของตนเองได้

ในมุมมองของผู้ขาย ช่องทางการขายสินค้ามีหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความสามารถของผู้ขายเอง ไม่ว่าจะเป็นการขายด้วยหน้าร้านของตนเอง การขายผ่านทางหน้าร้านของแหล่งรวมสินค้า หรือว่าการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งช่องทางออนไลน์มีทั้งในแบบที่เป็นของตัวเองและแบบที่เป็นแหล่งรวมสินค้าหรือเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันก็มีทางเลือกให้กับผู้ขายอยู่หลายรายเช่นกัน ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ทั้งที่มีโฆษณาอยู่ในสื่อหลักหรือโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การแข่งขันสำหรับการขายผ่านช่องทางออนไลน์ในตอนนี้ก็มีอยู่ไม่น้อย เห็นได้จากการที่แบรนด์ใหญ่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อดึงดูดความสนใจและความเชื่อมั่นทั้งจากตัวผู้ซื้อและผู้ขาย และเมื่อได้รับความสนใจจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเกิดขึ้นแล้ว การแข่งขันอย่างรุนแรงจึงได้เริ่มขึ้น

การแข่งขันด้วยวิธีการลดราคาสินค้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักตามหลักการขาย เพราะเมื่อผู้ขายแข่งกันลดราคา สุดท้ายก็จะไม่มีใครได้กำไรจากการขายสินค้าในที่สุด ดังนั้น การแข่งขันด้วยวิธีอื่นจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่ามาก งานแสดงสินค้าออนไลน์ เป็นช่องทางการขายอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน   

นึกภาพตามง่ายๆ งานแสดงสินค้าออนไลน์ คืองานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมผู้ขายสินค้าประเภทเดียวกันให้มาอยู่ในที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้าถึงกันและกันได้ง่ายและตรงใจมากยิ่งขึ้น แต่อยู่ในรูปแบบของออนไลน์ ไม่ใช่งานแสดงสินค้าที่อยู่ในศูนย์ประชุมใหญ่ๆ ที่คุ้นเคยกัน หากมีคำถามว่างานแสดงสินค้าออนไลน์ต่างจากการขายออนไลน์อย่างไร สิ่งที่แตกต่างคือ การขายสินค้าออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ จะเป็นการขายสินค้าในหลายประเภทปะปนกันไป แต่งานแสดงสินค้าออนไลน์จะมีเฉพาะสินค้าประเภทเดียวกันเท่านั้น รูปแบบของงานแสดงสินค้าออนไลน์จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้จัดงานนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีงานแสดงสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจจะเป็นงานแสดงสินค้าประเภทเดียวที่ทำการจัดแสดงสินค้าตลอดเวลาในเว็บไซต์เดียว โดยอาจจะเป็นที่ที่สามารถทำการซื้อการขายได้ในทันทีผ่านเว็บไซต์ หรือต้องไปทำการตกลงซื้อขายกันภายหลังซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ก็ได้

ตัวอย่างของงานแสดงสินค้าออนไลน์ที่มีอยู่ในประเทศไทย เช่น https://www.thaionlinefair.com เว็บไซต์นี้จะมีการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์สำหรับสินค้าหลากหลายประเภทตามแต่ช่วงเวลา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อซื้อพื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าได้เช่นเดียวกับงานแสดงสินค้าทั่วไป แต่การตกลงซื้อขายสินค้าและบริการนั้นจะเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ โดยทางผู้ดำเนินงานได้ชี้แจงว่า “มีความมุ่งหมายที่จะเป็น 1 ในเอ็กซิบิชั่นออนไลน์ และออแกไนซ์เซอร์กลุ่มแรกๆ ของประเทศไทย
 

สำหรับการสร้างช่องทางการติดต่อระหว่างกันที่มีศักยภาพที่สุด เพื่อให้ผู้ซื้อและบริโภคสามารถพบหรือสื่อสารกับกลุ่มธุรกิจผู้ผลิต ธุรกิจผู้แทนจำหน่าย และธุรกิจผู้ให้บริการได้สะดวกที่สุด ภายใต้รูปแบบการแสดงสินค้าออนไลน์ที่เสมือนว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เข้าชมงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง ณ สถานที่จริง” อีกทั้งยังเน้นย้ำว่างานแสดงสินค้าออนไลน์นั้น มีข้อดีตรงที่

- ประหยัดงบประมาณได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการร่วมงานแสดงสินค้าทั่วไป เพราะไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างบูธ ค่าตกแต่งพื้นที่จัดแสดง สามารถแสดงสินค้าและ      บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของวันจัดแสดงสินค้า

- ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้สะดวก และสร้างการรับรู้ได้ในวงกว้าง

- วัดผลความสำเร็จได้แม่นยำ เก็บประวัติลูกค้า และช่องทางการติดต่อของผู้สนใจได้อย่างครบถ้วน

- เป็นการทำการตลาดอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจ 4.0

สำหรับงานแสดงสินค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับนั้น ในประเทศไทยยังไม่มีการจัดแสดงขึ้น แต่สำหรับในต่างประเทศมีอยู่หนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจคือ https://www.jewelryvirtualfair.com หรือเรียกย่อๆ ว่า JVF ซึ่ง JVF นี้เป็นแพลตฟอร์มแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ครั้งแรกของโลก นอกจากจะเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์แล้ว ยังมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้ปรากฎอยู่ด้วย ในส่วนของการทำงานของ JVF นั้น คล้ายคลึงกับงานแสดงสินค้าออนไลน์ที่ได้อธิบายไปในข้างต้น แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ JVF เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเท่านั้น และเป็นงานแสดงสินค้าที่ไม่มีการกำหนดช่วงเวลา ผู้ขายสามารถลงทะเบียนเพื่อเปิดหน้าร้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถตกลงซื้อขายบนเว็บไซต์ได้โดยตรง อีกทั้งยังมี Dashboard ที่ออกแบบการทำงานมาเพื่อการควบคุมดูแลหน้าร้านในงานแสดงสินค้า รวมไปถึงการมี Social Network ภายในโดยตรงเพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้นด้วย

นอกจากคุณลักษณะการดำเนินงานที่รังสรรค์มาอย่างน่าสนใจเพื่อพยายามตอบโจทย์การทำงานของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้ว JVF ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของงานแสดงสินค้าออนไลน์ว่า ใช้งานง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย การขายในงานแสดงสินค้าออนไลน์ได้เปรียบกว่าการขายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเอง และมีเครื่องมือในการทำงานอย่างมืออาชีพที่จะช่วยให้ผู้ขายเป็นธุรกิจมากยิ่งขึ้นและมีเครือข่ายที่กว้างขวางไปพร้อมๆ กัน

เห็นได้ว่าทั้งสองงานแสดงสินค้าออนไลน์ที่ยกตัวอย่างไปนั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าที่จัดแสดง ช่วงเวลาในการจัดแสดงสินค้า การตกลงซื้อขายสินค้า หรือทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ซึ่งเชื่อได้ว่า
ทั้งสองแหล่งจัดแสดงสินค้ากำลังพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้บริการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในอนาคตต่อไป

ในส่วนของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับนั้น งานแสดงสินค้าออนไลน์อาจจะยังมีความแปลกใหม่ และความไม่คุ้นเคยอยู่บ้าง เนื่องจากอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่มีมูลค่าสูง การที่ผู้ซื้อไม่ได้เห็นสินค้าจริงๆ อาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับงานแสดงสินค้าออนไลน์ แต่ถ้ามองในแง่มุมของการสร้างโอกาสให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยใช้ต้นทุนไม่มากนัก งานแสดงสินค้าออนไลน์นี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ไม่น้อย เพราะไม่ใช่แค่เพียงเป็นแหล่งขายสินค้าออนไลน์เท่านั้น แต่จะเป็นที่ที่สร้างโอกาสในเรียนรู้จากผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอนาคตต่อไป

 

เพียงแค่รู้จักมองหาโอกาสในการเรียนรู้
ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ก็จะยังสามารถก้าวต่อไปได้

 

 

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มิถุนายน 2562

------------------------------

ข้อมูลอ้างอิง:

1)       https://www.jewelryvirtualfair.com

2)       https://www.thaionlinefair.com


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที