abou02

ผู้เขียน : abou02

อัพเดท: 03 พ.ย. 2021 04.03 น. บทความนี้มีผู้ชม: 10594 ครั้ง

รับทวงหนี้ รับจ้างทวงหนี้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าว และยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาล หนี้ต้องเป็นหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จึงสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ภายในอายุความ


บริษัท รับจ้างทวงหนี้ รับทวงหนี้ จ้างทนายทวงหนี้

บริษัท รับจ้างทวงหนี้ รับทวงหนี้ จ้างทนายทวงถามหนี้


การที่เป็นเจ้าหนี้ แล้วติดตามหนี้จากลูกหนี้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเจ้าหนี้จะมีความสุข การทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ไม่ใช่เรื่องสนุก ลูกหนี้บางคนก็จงใจไม่ใช้หนี้หรือพยายามให้ยืดระยะเวลาการใช้หนี้ของตัวเองออกไปให้นานที่สุด ลูกหนี้บางคนก็ดีพูดคุยกับเจ้าหนี้และทยอยผ่อนจ่ายเท่าที่จะทำได้


การทวงหนี้ ตามหนี้ ใช้พลังงานและทรัพยากรในการติดตาม เจ้าหนี้ต้องมาคอยโทรตามโทรที่ว่าลูกหนี้จ่ายเงินได้เมื่อไหร่วันไหน ซึ่งเอาตามจริงก็มักจะไม่ค่อยตรงกำหนดตามที่ตกลงกันไว้ สุดท้ายก็ต้องฟ้องคดีต่อศาลหากท่านเจ้าหนี้ มีผู้ที่ช่วยแบ่งเบา โดยเรา บริษัททวงถามหนี้ มันจะดีกว่าเพราะท่านจะได้มีเวลาไปทำมาหากินเพิ่มรายได้ทางอื่น ซึ่งตามกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ มีข้อระเบียบให้ทวงหนี้กับลูกหนี้อย่างสุภาพ ห้ามดุด่าหรือห้ามข่มขู่ การทวงต้องทวงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องให้ความใส่ใจในจุดนี้ แน่นอนการทวงหนี้โดยกระทำโดยผู้มีความรู้ทางกฎหมายซึ่งก็คือ ว่าจ้างทนาย ไกล่เกลี่ย ย่อมได้ผลดีกว่า


การมีบุคคลที่ 3 ซึ่งก็คือทนายความเข้ามารับทวงหนี้ รับจ้างทวงหนี้หรือทวงถามหนี้ อย่างน้อยที่สุดเป็นการลดแรงปะทะระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ซึ่งมักจะมีเรื่องอารมณ์มาเกี่ยวข้อง เพราะเจ้าหนี้ย่อมหมั่นไส้ลูกหนี้ซึ่งชอบหัวหมอหรือเบี้ยวนัดอยู่เรื่อย (แต่ลูกหนี้ที่ดีก็มีอยู่นะ เพียงแต่บางจังหวะเขาอาจไม่มีเงินจ่าย) การปะทะกันย่อมทำให้เกิดเรื่องทางอารมณ์ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้
 


บ่อเกิดแห่งหนี้นั้นมีหลายอย่าง

1.ลูกหนี้มากู้เงินกับท่านโดยทำเป็นสัญญาเงินกู้ ถึงเวลากำหนดชำระลูกหนี้ไม่ชำระทั้งดอกเบี้ยและต้นเงิน
2.ทำการกู้ยืมเงินกันผ่านทางแชทหรือ Application Line  โดยมีหลักฐานการสรุปยอดหนี้ที่ชัดเจนและลูกหนี้ยอมรับยอดหนี้ที่เราสรุป
3.ลูกหนี้สั่งจ่ายเช็ค ในมูลหนี้ที่มีอยู่จริงและถูกต้องตามกฎหมาย ถึงเมื่อเวลานำเช็คไปขึ้นเงินแล้วเช็คเด้ง ท่านทวงถามแล้วลูกหนี้ ก็ยังคงเพิกเฉย ไม่ยอมชำระหนี้ให้กับท่าน
4.ท่านร่วมลงทุนกับเพื่อนหุ้นกันทำธุรกิจ ถึงเวลามีกำไรจากการทำธุรกิจ หุ้นส่วนไม่จ่ายผลกำไรให้กับท่าน
5.ลูกหนี้ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตกลงกับท่านว่าจะชำระหนี้ให้กับท่านเดือนละเท่านั้นเท่านี้บาท ถึงเวลาแล้วเจ้าหนี้ไม่ได้รับเงินสักกะบาทจากลูกหนี้ ทวงถามได้
6.ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ว่าเป็นหนี้กับท่าน เพียงเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเราสามารถดำเนินการทวงถามได้
7.ท่านเป็นผู้รับเหมาทำงานให้กับลูกค้าจนเสร็จเรียบร้อย แต่ลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายเงินค่าทำงานตามที่ตกลงกันเอาไว้ ซึ่งกรณีนี้มีให้พบเห็นเป็นจำนวนมาก ท่านในฐานะผู้รับเหมาซึ่งเป็นเจ้าหนี้ อาจจะไม่สะดวกในการมาทวงถามเช้าเย็น กับลูกหนี้ของท่าน
8.ทางกลับกันท่านเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงานจ้างผู้รับเหมามาทำงานแล้วทำงานไม่เสร็จ หรือ เบิกเงินเกินงวดงาน แบบนี้ทวงหนี้ได้
9.ท่านวางเงินประกัน ถึงเวลาต้องได้รับเงินประกันคืน แต่ไม่ได้รับก็จำเป็นที่จะต้องทวงถาม เช่น เงินประกันค่าเช่าบ้าน แบบนี้ทวงถามได้
10.ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ท่านวางเงินมัดจำไปเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาโอนที่ดินไม่ได้ เนื่องจากผู้จะขายผิดสัญญา ท่านในฐานะผู้จะซื้อ เจ้าหนี้ มีสิทธิ์เรียกเงินคืนได้
11.ค่าส่วนกลางนิติบุคคลหมู่บ้านหรือคอนโด ซึ่งลูกบ้านไม่ยอมจ่าย ก็จำเป็นที่จะต้องทวงถาม
12.มีผู้ใดทำละเมิดต่อท่าน ทำให้ท่านเกิดความเสียหาย ท่านในฐานะเจ้าหนี้ อันเกิดจากมูลละเมิด สามารถฟ้องได้
13.หนี้ค่าสินค้า ลูกค้ารับสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าไปจากท่าน เมื่อท่านเรียกเก็บเงินไม่ยอมจ่าย สามารถทวงหนี้ได้
14.หนี้อื่นอันเกิดจากมูลหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพียงบอกเรามา เรามีหน้าที่จัดการให้ท่าน แต่สำหรับหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สามารถดำเนินการให้ได้เพราะการดำเนินการของเราเป็นการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น


 

เน้นย้ำ การที่เจ้าหนี้ทวงหนี้เองบางครั้งมันเสียเวลา ซึ่งยอดหนี้อาจจะไม่เยอะ แต่เจ้าหนี้มีรายได้จากการทำงานเยอะกว่า มัวแต่มานั่งตามหนี้ ใช้บริการจากทนาย รับจ้างทวงหนี้ หรือบริษัท  ทวงถามหนี้ จะทำให้ท่านประหยัดเวลาและเงินทองมากกว่า โดยทีมงานทนายความ  รับทวงหนี้  Mrchana.com

บริษัท รับทวงหนี้

แนวทางการทวงหนี้ของเรา

1. ทำหนังสือทวงถาม ส่งถึงลูกหนี้ให้ชำระหนี้  จากนั้นเราจะให้เวลา สักระยะหนึ่ง ให้ ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้
2. หากไม่มีความคืบหน้า คือลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ ตามหนังสือทวงถามนั้น เราจะทำการฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลต่อไป
3. สำหรับการดำเนินการ ถ้าหากส่งหนังสือทวงถามหนี้ไปแล้ว ลูกหนี้ชำระหนี้ ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้น ค่าใช้จ่ายจะมีราคาถูกกว่า ในการฟ้องคดีต่อศาล

 

ปล. เราไม่ใช่ บริษัททวงหนี้นอกระบบ แต่เราคือ บริษัททวงหนี้ตามกฎหมาย ทุกอย่างดำเนินการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

 

 

>>> ไลน์ บริการ รับทวงหนี้โดย ทนาย   กดแอด line id : la2564   (ไม่มี @ นะครับ)


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที