GIT Information Center

ผู้เขียน : GIT Information Center

อัพเดท: 09 ธ.ค. 2020 14.58 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1094 ครั้ง

แนวคิดเรื่องเครื่องประดับที่ไม่ระบุเพศ (Gender Neutral Jewelry) ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในปี 2020 กระแสนี้ค่อยๆ กลายเป็นแนวทางที่คงอยู่อย่างถาวร เพราะผู้คนมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องเพศสภาพ โดยเฉพาะผู้ซื้อในกลุ่มคนรุ่น Millennial และ Gen Z ต่างมีแนวคิดไม่ยึดติดกับขนบธรรมเนียมทางเพศ ด้วยเหตุนี้ตลาดจึงเปิดรับวัฒนธรรมการใส่เครื่องประดับของผู้ชาย รวมถึงกลุ่มเป็นกลางทางเพศหรือไม่ระบุเพศมากยิ่งขึ้น ผู้ขายเครื่องประดับควรวางแผนแนวทางการขายและปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับเทรนด์ Gender Neutral อย่างไรติดตามได้จากบทความนี้


Gender Neutral Jewelry พลิกกรอบการขายเครื่องประดับ

            การขายและทำการตลาดโดยแบ่งตามเพศเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในธุรกิจเครื่องประดับ แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ กระแสความเป็นกลางทางเพศได้แผ่ขยายไปทั่วโลก แม้กระทั่งในหมู่แบรนด์ดังแห่งโลกแฟชั่น ทำให้ปัจจุบันนี้มีเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเทรนด์ใหม่ ที่นำเอาสไตล์ของผู้หญิงและผู้ชายมาผสมรวมกัน เป็นสไตล์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองเพศ นั่นคือ “Gender Neutral” ที่ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นของผู้ชายและผู้หญิง ทำให้ทั้งสองเพศสามารถใส่ได้อย่างเท่าเทียม