ฟ้ากว้าง

ผู้เขียน : ฟ้ากว้าง

อัพเดท: 03 ก.ค. 2007 10.51 น. บทความนี้มีผู้ชม: 128369 ครั้ง

มีที่มาที่ไปอย่างไรอ่านได้ที่นี่


จตุคาม รามเทพ : จตุคาม รุ่นโคตรเศรษฐี


ปรากฏการณ์มหัศจรรย์วันบวงสรวง “จตุคาม รุ่นโคตรเศรษฐี”

20133_0012323212.jpg

  มูลนิธิพระคชบาล พระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีบวงสรวงดีถีฤกษ์เบิกชัย เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2550 อันเป็นวันครบรอบวันการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ณ มณฑลพิธีลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลองค์จตุคามรามเทพ  และพระพิฆเณศ รุ่น “จตุคาม รุ่นโคตรเศรษฐี” (นามเดิมของอยุธยา) โดยมีพระครูสังฆรักษ์ปรานพ (หลวงหนุ่ย) วัดคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นประธานฝ่ายพิธีกรรม อัญเชิญองค์จตุคามรามเทพบนหลังช้าง อาจารย์ประจักษ์ แสงสว่าง เป็นโหราจารย์  โดยมีช้างจากมูลนิธิคชบาล  จำนวน 12 เชือก ( เท่าจำนวน 12 นักษัตย์ ) แต่งเครื่องอย่างงดงามมาร่วมในพิธี


20133_0012323216.jpg
         
ในการประกอบพิธีครั้งนี้ได้บังเกิดปรากฏการณ์ “ สุริยันทรงกรด “ 2 วาระคือ

 ครั้งที่หนึ่งเมื่อหลวงหนุ่ยขึ้นอัญเชิญองค์พ่อบนหลังช้างพลาย เมื่อท่านได้บริกรรมพระคาถาและชูคฑาเศียรองค์พ่อทองคำขึ้นก็บังเกิดปรากฏการณ์ “ สุริยันทรงกรด “ท่ามกล่างประจักษ์พยานที่ร่วมพิธีนับพันคน

20133_0012323217.jpg

ครั้งที่สอง  เมื่อถึงวาระสำคัญแห่งการบวงสรวง  มโหรีปี่พาทย์บรรเลงเพลงพญาคชสาร  ช้างทั้ง 12 เชือกต่างชูงวงส่งเสียงร้องรับกันดังสนั่น เบื้องบนปรากฏ“ สุริยันทรงกรด “อีกครั้ง  ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของผู้ร่วมพิธี  นับเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลยิ่งแห่งการบวงสรวงครั้งนี้

20133_0012323218.jpg 

                การจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น “จตุคาม รุ่นโคตรเศรษฐี” ในครั้งนี้ ได้เตรียมการและศึกษาศาสตร์โบราณ รวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งต่างๆ เพื่อผนึกเป็นอิทธิวัตถุมงคล อันทรงคุณค่า โดยหลวงหนุ่ย ได้พิจารณารูปแบบการจัดสร้างรุ่นนี้เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะน้ำตาลแว่น และ เหรียญบาตรน้ำมนต์ ด้านหนึ่งเป็น “องค์จตุคามรามเทพ” เทพแห่งความสมปรารถนาเสด็จประทับบนหลังช้าง และ อีกด้านหนึ่งเป็น “องค์พระพิฆเณศ” เทพแห่งความสำเร็จ ซึ่งจะได้จัดสร้าง และ ทำพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษก ในลำดับต่อไป โดยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ครบศาสตร์ครบสูตรทั้งในประเทศไทยและเทวสถานศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย

                รายได้จากการจัดสร้าง จตุคามรามเทพ และ พระพิฆเณศ  รุ่น “จตุคาม รุ่นโคตรเศรษฐี”ในครั้งนี้ก็เพื่อจัดทำ“โครงการบ้านพักช้างชรา”และจัดสร้างธรรมสถานสถาปัตยกรรมทรงไทยที่ริมแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
20133_0012323219.jpg
===============================================================

รายการจัดสร้างวัตถุมงคล จตุคามรามเทพ ฯ ( เท่าที่รวบรวมถึงเดือนมีนาคม 50 )

 

1. สร้างหลักเมืองนครศรีปี 30
2. พระโพธิสัตว์พังพกาฬปี32
3. เหรียญนักกษัตร
4. รุ่นศาลหลักเมืองประจวบ
5. ปิดตาลอยองค์ รุ่นเกาะเภตรา
6. รุ่นโบราณสถานเขาคา
7. ขุนพันธ์พุทธาคมเขาอ้อ ปี 2544
8. งานไหว้ครู เหนือฟ้า เหนือดิน
9. มงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ ปี 2545
10. จตุคาม รุ่นบูรณะเจดีย์ราย
11. จตคามุ รุ่น 108 ปี ขุนพันธ์
12. อุดมโชคปฐมอรหันต์ สุวรรณภูมิ
13. อนุสรณ์บ้านพังพระกาฬ
14. จตุคาม วัดคอหงษ์ รุ่น 1 ฟ้าสะท้านแผ่นดินสะเทือน
15. จตุคาม รุ่นจ้าวทะเลใต้
16. จตุคาม วัดพุทไธสวรรย์ รุ่นมรดกพ่อ
17. พระเทวราชโพธิสัตว์ รุ่นเมตตาฯ
18. จตุคาม รุ่นมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
19. จตุคาม บุญสูง ดร.ไมตรี
20. รุ่นฟ้าประทานพร วัดภูเขาหลัก
21. ไตรภาคีศรีนคร วัดนางตรา
22. ที่ระลึกพลีถวายเจ้าสมุทร กลางทะเลอ่าวไทย
23. จตุคาม รุ่นเกาะทะลุ
24. จตุคาม รุ่นเมตตามหาบารมี วัดเขากุน
25. จตุคาม รุ่นบูรณะศาลหลักเมืองปี47
26. จตุคาม รุ่นกำเนิดจตุคามวัดนางพระยา
27. จตุคาม รุ่นพุทธศิลป์ย้อนยุค วัดนาสน
28. ศรีมหาราช มหาเวทย์ มหายันต์
29. จตุคาม รุ่นทูลเกล้า 72 พรรษาฯ
30. จตุคาม รุ่นชนะมาร
31. จตุคาม รุ่นมั่งมีศรีสุข
32. จตุคาม รุ่นเทพหนุมานศรีวิชัย
33. จตุคาม รุ่นวาสนา 5 เศียร เกาะทะลุ
34. จตุคาม เขาพิพิธ นราธิวาส
35. จตุคาม วัดมะม่วงขาว
36. จตุคาม วัดลานสกา
37. จตุคาม รุ่นอุดมโชคปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ
38. จตุคาม รุ่นเทวบัญชา
39. จตุคาม รุ่นวัดโคกสูง
40. จตุคาม รุ่นมงคลอุดมโชค
41. จตุคาม รุ่นปลดหนี้ ร่ำรวยตลอดกาล
42. จตุคาม รุ่นจตุเทพมหาพิศดาร
43. จตุคาม รุ่นสันติสุข
44. จตุคาม รุ่นสรงน้ำราชาโชค
45. จตุคาม รุ่นแซยิด 108 ปี ขุนพันธ์
46. จตุคาม รุ่นวัดคอหงษ์3 ครบรอบ 1 ปี เทวสถาน
47. จตุคาม รุ่น 700 ปี ศรีวิชัย
48. จตุคาม รุ่นมหาราช มหาบารมี
49. จตุคาม รุ่นมงคลชีวิต
50. จตุคาม รุ่นเสริมบารมี
51. จตุคาม รุ่นคุ้มเกล้า
52. จตุคาม รุ่นนิมิตร
53. จตุคาม รุ่นพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
54. จตุคาม รุ่นพระสุริยัน รุ่น 2
55. จตุคาม รุ่นเศียรหลักเมือง
56. จตุคาม รุ่นสองแผ่นดิน
57. จตุคาม รุ่นมงคลบารมีศรีธรรมราช
58. จตุคาม รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข
59. จตุคาม รุ่นเททองสองแผ่นดิน
60. จตุคาม รุ่นพุทธามหาเวท
61. พญาราหูศรีวิชัย รุ่นฟ้าประทานพร
62. จตุคาม รุ่นมหาปัญญาบารมี
63. จตุคาม รุ่นสุวรรณวิชัย
64. จตุคาม รุ่นไหว้ครู 48
65. จตุคาม รุ่นเฉลิมพระเกียรติ
66. จตุคาม รุ่นเปิดเทวสถานวันคอหงษ์รุ่น 2
67. จตุคาม รุ่นอุดมโภคทรัพย์
68. จตุคาม รุ่นวัดโคกงู
69. จตุคาม รุ่นสร้างวิหารนราธิวาส
70. จตุคาม รุ่นเพชร 3 สมุทรบันดาลโชค
71. จตุคาม รุ่นเหนือดวง
72. จตุคาม รุ่นมหาเศรษฐี บารมี 10 ทิศ
73. จตุคาม รุ่นพุทธสยาม
74. จตุคาม รุ่นกฐินพุทไธศวรรย์
75. จตุคาม รุ่นทรัพย์รุ่งโรจน์
76. จตุคาม รุ่นไหว้ครู 49
77. จตุคาม รุ่นมงคลจักรวาล
78. จตุคาม รุ่นปรกเกล้า
79. จตุคาม รุ่นขุมทรัพย์
80. จตุคาม รุ่น 9 รอบ 9 พิธี 108 ท่านขุนพันธ์
81. จตุคาม รุ่นอุดมโชค
82. จตุคาม รุ่นพระจันทรา รุ่น 3
83. พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นบันดาลโชค
84. จตุคาม รุ่นร่ำรวยมีชัย
85. จตุคาม รุ่นสร้างวิหาร (จ.นครสวรรค์)
86. จตุคาม รุ่นโคตรเศรษฐี
87. จตุคาม รุ่นมหากุศล
88. จตุคาม รุ่นพระบรมธาตุเจดีย์ศรีวิชัย
89. จตุคาม รุ่นเศรษฐีปาฏิหาริย์
90. จตุคาม รุ่นปาฏิหาริย์
91. จตุคาม รุ่นสมบัติจักรพรรดิ์
92. จตุคาม รุ่นหลักเมืองปี 49
93. จตุคาม รุ่นคลังสมบัติ
94. จตุคาม รุ่นบันดาลโชคโภคทรัพย์
95. จตุคาม รุ่นสิริมงคล
96. จตุคาม รุ่นพรายบูรพา ราชันย์ดำ
97. จตุคาม รุ่นสองคาบสมุทร
98. จตุคาม รุ่นจอมจักรพรรดิ์ทะเลใต้ (หนังสือ)
99. จตุคาม รุ่นมหามงคล 999
100. จตุคาม รุ่นบารมีศรีวิชัย
101. จตุคาม รุ่น108 ปี เบญจมฯ
102. จตุคาม รุ่นอุดมโชคปฐมกษัตริย์ศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
103. จตุคาม รุ่นหลักเมืองมหามงคล 50
104. จตุคาม รุ่นหัวใจเศรษฐี เทิดไท้องค์ราชันย์
105. จตุคาม รุ่นสองนคร
106. จตุคาม รุ่น 12 นักษัตร
107. จตุคาม รุ่นบารมีพระบรมธาตุ 20 ปี หลักเมือง
108. จตุคาม รุ่นพรเศรษฐี
109. จตุคาม รุ่นจอมจักรพรรดิ์มหาบารมี
110. จตุคาม รุ่นทรัพย์เทวา
111. จตุคาม รุ่นจอมจักรพรรดิ์ วัดชะเมา
112. จตุคาม รุ่นปาฏิหาริย์ ราชันย์ดำ
113. จตุคาม รุ่นจักรพรรดิ์มหาราช
114. จตุคาม รุ่นสองพระธาตุศรีวิชัย
115. จตุคาม รุ่นพลังแผ่นดิน (สรงน้ำ 50)
116. จตุคาม รุ่นนารายณ์แปลงรูป (หนังสือ)
117. จตุคาม รุ่นมหาโชค มหาเศรษฐี
118. จตุคาม รุ่นเสริมทรัพย์ เสริมบารมี
119. จตุคาม รุ่นบารมีมหาราช
120. จตุคาม รุ่นเงินไหลมา
121. จตุคาม รุ่นเงินทองไหลมา
122. จตุคาม รุ่นเงินไหลมา 2
123. จตุคาม รุ่นมหาลาภ มหานิยม
124. จตุคาม รุ่นคูณทรัพย์ ทวีคูณ
125. จตุคาม รุ่นราชันย์เศรษฐี
126. จตุคาม รุ่นรักพ่อ
127. จตุคาม รุ่นมหาเศรษฐี 1000 ล้าน
128. จตุคาม รุ่น4 มหาสมุทร 9 พระมหานคร 1 ราชธานี
129. จตุคาม รุ่นกันภัย
130. จตุคาม รุ่น 5 ดี
131. จตุคาม รุ่นทวีโภคทรัพย์
132. จตุคาม รุ่นราชันย์ดำ
133. จตุคาม รุ่นรวยเงินล้าน มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาฯ
134. จตุคาม รุ่นพระบรมธาตุ - หลักเมือง 50
135. จตุคาม รุ่นอนันตทรัพย์
136. จตุคาม รุ่นรวยไม่เลิก
137. จตุคาม รุ่นโคตรมหาเศรษฐี 50
138. จตุคาม รุ่นบารมีธรรม
139. จตุคาม รุ่นทรัพย์ไพศาล
140. จตุคาม รุ่นรวยค้ำฟ้า
141. จตุคาม รุ่นรวยล้นฟ้า
142. จตุคาม รุ่นร่ำรวย คุ้มดวง
143. จตุคาม รุ่นอัครมหาเศรษฐี
144. จตุคาม รุ่นรวยตลอดชาติ
145. จตุคาม รุ่นมหาปาฏิหาริย์ มั่งมีทรัพย์
146. จตุคาม รุ่นโสฬสมหามงคล
147. จตุคาม รุ่นเจ้าสัวยุค 8
148. จตุคาม รุ่นสุริยัน จันทรา มหาโภคทรัพย์
149. จตุคาม รุ่นโคตรมหารวย
150. จตุคาม รุ่นคุ้มครองโลก วัดถ้ำพระธรรมมาสน์
151. จตุคาม รุ่นพุทธธรรมบันลือ
152. จตุคาม รุ่นเสวยสุข
153. จตุคาม รุ่นโคตรเศรษฐี ปีมหามงคล 50
154. จตุคาม รุ่นบ่วง ซือ เฮง
155. จตุคาม รุ่นพัฒนาสถาบัน 40 ปี มอ.
156. จตุคาม รุ่นสร้างบารมีมหาเศรษฐี
157. จตุคาม รุ่นยามเฝ้าแผ่นดิน
158. จตุคาม รุ่นเศรษฐีเงินล้าน
159. จตุคาม รุ่นมงคลเศรษฐี
160. จตุคาม รุ่นเจ้าพิธีกึ่งศตวรรษ
161. จตุคาม รุ่นสมบัตินางพระยา
162. จตุคาม รุ่นสร้างอุโบสถวัดท่ายายหนี
163. จตุคาม รุ่นหลวงปู่นริศ
164. จตุคาม รุ่นรักษาแผ่นดิน
165. จตุคาม รุ่นสร้างพระธาตุเจดีย์วัดอโศการาม
166. จตุคาม รุ่นวัดใหญ่ไชยมงคล
167. จตุคาม รุ่นรวย รวย รวย
168. จตุคาม รุ่นอริยทรัพย์
169. จตุคาม รุ่นมงคลบารมีศรีชุมพร
170. จตุคาม รุ่นพระบารมี ร่มไทร
171. จตุคาม รุ่นเดือนสิบ 2549
172. จตุคาม รุ่นหมดห่วง วัดบางนาใน
173. จตุคาม รุ่นบันดาลทรัพย์ บันดาลโชค
174. จตุคาม รุ่นมหามงคลรัตนเศรษฐี
175. จตุคาม รุ่นเจดีย์ศรีรัตนธัช
176. จตุคาม รุ่นพระธาตุนครศรี
177. จตุคาม รุ่นเพชรฉลูกัญจ์
178. จตุคาม รุ่นทรัพย์แสนล้าน
179. จตุคาม รุ่น เงินทองมั่งคั่ง
180. จตุคาม รุ่นราชาทรัพย์
181. จตุคาม รุ่นทรัพย์สิน พูนทวี
182. จตุคาม รุ่นรัตนมงคล พลังธรรมชาติ เสริมบารมี
183. จตุคาม รุ่นประทานทรัพย์ มหาเศรษฐี
184. จตุคาม รุ่นมหาบารมี 9 นคร
185. จตุคาม รุ่นสมโภชน์หลักเมืองชุมพร จ้าวทะเลไทย จ้าวทะเลใต้
186. จตุคาม รุ่นรุ่งเรือง สัมฤทธิ์ ประสิทธิผล
187. จตุคาม รุ่นกำเนิดเศรษฐี
188. จตุคาม รุ่นเงินอภิมหาเศรษฐี
189. จตุคาม รุ่นจตุมหาราชิกา
190. จตุคาม รุ่นรวยทันใจ
191. จตุคาม รุ่นเทิดพระเกียรติ
192. จตุคาม รุ่นสู่พุทธภูมิ
193. จตุคาม รุ่นสุริยันทรงกลด อภิมหาจักรพรรดิ
194. จตุคาม รุ่นเพชรสมุย
195. จตุคาม รุ่นปัญญาทวีทรัพย์
196. จตุคาม รุ่น๙ มงคลมหาราช
197. จตุคาม รุ่นรวยสพัฒน์ ( รวยพร้อมกับความเจริญ )
198. จตุคาม รุ่นรวยแบบไม่มีเหตุผล
199. จตุคาม รุ่นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพคุณตาขุนพันธ์ฯ
200. จตุคาม รุ่นแก้วตาพญามังกร
201. จตุคาม รุ่นทรัพย์วิเศษ
202. จตุคาม รุ่นรวยล้นเหลือ
203. จตุคาม รุ่นสรรเพชญ รุ่น 3
204. จตุคาม รุ่นมหาเศรษฐีบุญฤทธิ์
205. จตุคาม รุ่นพรเศรษฐี
206. จตุคาม รุ่นอายุวัตนมงคล 58
207. จตุคาม รุ่นจตุคามรามเทพ รุ่น 1 วัดบัว
208. จตุคาม รุ่นอภิมหาเศรษฐีอัญมณีเสริมดวง
209. จตุคาม รุ่นชัยมงคล
210. จตุคาม รุ่นราชาเทพ
211. จตุคาม รุ่นรวยแน่ แร่บางไผ่
212. จตุคาม รุ่นพ่อประทาน
213. จตุคาม รุ่นเทพนิมิตร
214. จตุคาม รุ่นโชติช่วงชัชวาล
215. จตุคาม รุ่นอนุสรณ์ดวงตราพญาราหู (รุ่นไฟฟ้า)
216. จตุคาม รุ่นโคตรเศรษฐีมีกำไร
217. จตุคาม รุ่นพ่อให้รวย
218. จตุคาม รุ่นบารมีพระธาตุยอดทอง
219. จตุคาม รุ่นเปิดฟ้า เปิดสวรรค์เทิดไท้
220. จตุคาม รุ่นสร้างบ้านสร้างเมือง
221. จตุคาม รุ่นสมโภชพระบรมธาตุทองคำ
222. จตุคาม รุ่นราศรีเศรษฐี
223. จตุคาม รุ่นกัลยาณีโภคทรัพย์
224. จตุคาม รุ่นค้าได้ ขายรวย
225. จตุคาม รุ่นยอดเพชรศรีสุราษฎร์
226. จตุคาม รุ่นผ่าตะวันจอมคนเหนือดวง
227. จตุคาม รุ่นรวยมหาศาล
228. จตุคาม รุ่นสร้างวิหารพระพรหมให้องค์พ่อ
229. จตุคาม รุ่นมหาราชมหาลาภ
230. จตุคาม รุ่นราชธรรมสุธี
231. จตุคาม รุ่นพลังจักรวาล
232. จตุคาม รุ่นรวยเพิ่มพูน
233. จตุคาม รุ่นพรจากพ่อ
234. จตุคาม รุ่นรวยหมื่นล้าน
235. จตุคาม รุ่นเจ้าสัว มหาโชค มหาลาภ มหาอุต
236. จตุคาม รุ่น 9 โบสถ์ 9 พิธีมหามงคล
237. จตุคาม รุ่นรวยเสียให้เข็ด
238. จตุคาม รุ่นทวดโคตรเศรษฐี
239. จตุคาม รุ่นประชาภิรมณ์
240. จตุคาม รุ่นสิริมงคล ปางปาฏิหาริย์
241. จตุคาม รุ่นมงคลเทวราชันย์
242. จตุคาม รุ่นขุมทรัพย์มหาเศรษฐี
243. จตุคาม รุ่นผู้พิทักษ์สันติราชมือปราบสิบทิศ
244. จตุคาม รุ่นทรัพย์สุริยัน
245. จตุคาม รุ่นเจ้าสัวรวยทรัพย์
246. จตุคาม รุ่นจักรพรรดิ์นิลการ 1500 ปี ศรีวิชัย
247. จตุคาม รุ่นสิริสมบัติ 50
248. จตุคาม รุ่นวัดบางสมัคร
249. จตุคาม รุ่นมหาสมปรารถนา วัดในเตา
250. จตุคาม รุ่นสมปรารถนา จ.มุกดาหาร
251. จตุคาม รุ่นโคตรเศรษฐี ปีมหามงคล 50
20133_0012323213.jpg

20133_0012323215.jpg

20133_0012323214.jpg

 
ที่มา : http://www.suriyanchantra.com/catalog.php?idp=22


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที