GIT Information Center

ผู้เขียน : GIT Information Center

อัพเดท: 22 มี.ค. 2021 15.35 น. บทความนี้มีผู้ชม: 481 ครั้ง

แหวนกล หรือแหวนกลไกปริศนา เป็นเครื่องประดับอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมิได้มีเพียงรูปลักษณ์ที่สวยงามแต่ยังแฝงไปด้วยกลยุทธ์การนำเสนอที่ดึงดูดให้ผู้ใช้งานได้ฝึกทักษะ สมาธิ และกระบวนการทางความคิดไปในตัว เป็นภูมิปัญญามที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ล้ำค่า และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสถึงความงดงามของงานหัตถศิลป์ที่เต็มไปด้วยจินตนาการอันน่าทึ่ง ฉะนั้น จึงควรช่วยกันเผยแพร่เรื่องราวของแหวนกลเมืองจันท์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดทายาทช่างศิลป์รุ่นใหม่ๆ ให้หันกลับมาสนใจ และทำแหวนกลเมืองจันท์สืบทอดต่อไป ไม่ให้ภูมิปัญญานี้ต้องสูญหายไปจากประเทศไทย


แหวนกล เครื่องประดับอัตลักษณ์อันน่าทึ่งของเมืองจันท์

            แหวนกล หรือแหวนกลไกปริศนา เป็นเครื่องประดับอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการออกแบบตัวเรือนที่ใช้เทคนิคกลไกอันซับซ้อนเข้าช่วยให้เครื่องประดับมีความน่าทึ่ง แตกต่างจากเครื่องประดับทั่วไปอย่างชัดเจน เพราะแหวนกลไม่ได้นำเสนอเพียงแค่รูปลักษณ์ที่สวยงามแต่ยังแฝงไปด้วยกลยุทธ์การนำเสนอที่ดึงดูดให้ผู้ใช้งานได้ฝึกทักษะ สมาธิ และกระบวนการทางความคิดไปในตัว อันถือเป็นเสน่ห์และจุดขายที่สำคัญของแหวนกลเมืองจันท์