AllYouShouldKnow

ผู้เขียน : AllYouShouldKnow

อัพเดท: 09 ก.พ. 2022 20.41 น. บทความนี้มีผู้ชม: 2124 ครั้ง

รวมบทคามสาระน่ารู้เกี่ยวกับการมีลูก เช่น ปัญหาการมีบุตรยาก เพื่อที่จะแนะนำการดูแลตนเอง การรักษา รวมถึงการแนะนำทางเลือกอื่นๆเช่น การทำเด็กหลอดแก้ว IVF ICSI การฝากไข่


เพิ่มโอกาสการมีบุตรด้วย ?ICSI?

ในยุคปัจจุบันวิทยาการแพทย์มีความล้ำสมัยมากขึ้น ปัญหาของการมีบุตรยากจึงเลือกใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆ อยู่เสมอ 

 

อิ๊กซี่ หรือ ICSI(Intracytoplasmic Sperm Injection) คือกระบวนการทางแพทย์ที่ช่วยในเรื่องการเจริญพันธุ์ในเชิงของการปฏิสนธินอกร่างกายสำหรับผู้มีบุตรยาก ซึ่ง ICSI ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากวิธี IVF แต่ได้รับประสิทธิผลมากกว่า และเป็นวิธีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตรแต่ติดปัญหาด้านต่างๆ 

การทำ ICSI คืออะไร ? ทำไมถึงเพิ่มโอกาสการมีบุตรมากกว่าการทำเด็กหลอดแก้ววิธีปกติ

เด็กหลอดแก้ว ICSI

เด็กหลอดแก้ว เป็นกระบวนการทางแพทย์ที่ช่วยในเรื่องการเจริญพันธุ์ในเชิงของการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยซึ่งเป็นเทคนิคเป็นการนำไข่และอสุจิมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนจึงจะนำไข่ที่ได้รับการผสมแล้วย้ายกลับเข้าไปในมดลูกของมารดา เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป 

IVF กับ ICSI ต่างกันอย่างไร ?

IVFและ ICSI ทั้ง 2 วิธีนี้เป็นการทำเด็กหลอดแก้วเหมือนกัน แต่มีวิธีการที่ต่างกันออกไป โดย  IVF เป็นวิธีการทำเด็กหลอดแก้วด้วยการปล่อยให้ตัวอสุจิและไข่ให้ปฏิสนธิกันเอง ในขณะที่ ICSI นั้นเป็นการทำให้เกิดการปฏิสนธิแบบเจาะจงโดยปลูกถ่ายผ่านไข่ทันที จึงทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าวิธี IVF แต่ถึงอย่างนั้น ICSI เป็นวิธีการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และในบางครั้งยังอาจส่งผลกระทบให้ไข่แตกสลายและตายได้ 

ขั้นตอนการทำ ICSI

ก่อนเริ่มการทำเด็กหลอดแก้วจะต้องมีการได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน เพื่อประเมินความพร้อมของสภาพร่างกาย และเลือกวิธีที่มีความเหมาะสมกับมารดาได้มากที่สุด ซึ่งวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI หรืออิ๊กซี่ มีเปอร์เซ้นต์ความสำเร็จสูงสุด เมื่อเทียบจากวิธีการผสมเทียมวิธีอื่นๆ โดยการทำ ICSI มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

  1. การกระตุ้นไข่ ขั้นตอนนี้จะใช้วิธีเจาะเลือดเพื่อวัดฮอร์โมน เพื่อเป็นการประเมินการทำงานของรังไข่ว่ามีความพร้อมไหม ก่อนจะตรวจอัลตราซาวด์เพื่อนับจำนวนไข่ของรอบเดือน จากนั้นถึงมีการฉีดกระตุ้นตรงบริเวณหน้าท้อง โดยยาตัวนี้จะใช้เวลาในการฉีดกระตุ้นประมาณ 5 วัน จากนั้นจะเริ่มต้นการฉีดยาอีกตัวที่มีคุณสมบัติเพื่อที่จะชะลอกันไข่ตกก่อนเวลานัดเก็บไข่ ซึ่งขั้นตอนนี้ทางแพทย์จะมีการตรวจวัดระดับฮอร์โมนประกอบกับอัลตราซาวด์เป็นระยะ เพื่อติดตามผลการเจริญเติบโตของไข่มีความเหมาะสมในการเก็บหรือยัง ซึ่งหากตรวจได้ขนาดที่เหมาะสมเพียงพอแล้วจะเริ่มฉีดตัวยากระตุ้นให้ไข่ตกพร้อมกันภายใน 36 ชั่วโมง
  2. การเก็บไข่ ในกระบวนการขั้นตอนเก็บไข่นี้ทีมแพทย์จะทำการเก็บผ่านทางช่องคลอด โดยการวางยาระงับความรู้สึกก่อน จากนั้นก็นำเครื่องมือที่้ป็นเข็มขนาดเล็กที่ติดหัวอัลตราซาวด์ค่อยๆ สอดเข้าไปส่องหาไข่ แล้วทำการเจาะดูดไข่ออกมาเลี้ยงในน้ำยาเลี้ยงไข่เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการปฏิสนธิ
  3. การทำ ICSI ทางแพทย์จะนำน้ำเชื้อไปรคัดกรองอสุจิเพื่อเลือกตัวที่มีความสมบูรณ์ที่สุดฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิแบบเจาะจง เพื่อให้เกิดเป็นตัวอ่อน
  4. การเลี้ยงตัวอ่อน ขั้นตอนนี้ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเท่านั้น เมื่อเซลล์มีความพร้อมแล้วแพทย์จะทำการฝังตัวอ่อนนี้สู่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์
  5. การย้ายตัวอ่อน แพทย์จะทำการอัลตราซาวด์ดูตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนถึงย้ายตัวอ่อนโดยการใช้สายสอดผ่านทางช่องคลอดปากมดลูกและเข้าไปยังโพรงมดลูก

การเตรียมตัวทำ ICSI

การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI หากร่างกายมีความพร้อมแต่ต้นก็มีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของกระบวนการทำที่มากขึ้น 

ฝ่ายหญิง

ฝ่ายชาย

การดูแลตัวเองหลังทำเด็กหลอดแก้ว ICSI

หลังจากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI แล้ว ฝ่ายหญิงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปติ แต่ต้องระมัดระวังและควรปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ดังรี้

 

ทํา ICSI ราคาเท่าไหร่ ?

ราคาการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI อยู่ประมาณที่ 200,000 เป็นต้นไป ซึ่งขึ้นจากความยาก-ง่ายกับปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่การมีลูกยากและสรีระร่างกายของแต่ละรายบุคคลที่มีความแตกต่างกัน แม้ว่าการทำ ICSI จะค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่ว แต่สถานพยาบาลเกือบทุกแห่งมีความอำนวยสะดวกให้โดยสามารถมีการชำระเงินแบบผ่อนได้ เพื่อให้ทุกคนที่สนใจอยากจะมีบุตรได้มีโอกาสที่จะได้ทำเด็กหลอดแก้ว

ควรทํา ICSI ที่ไหนดี ?

การทำเด็กหลอดแก้ว ICSI เป็นคำตอบสำหรับบุคคลที่มีประสบปัญหาเรื่องการมีบุตรยากกว่าปกติ แต่ยังต้องการจะมีบุตรเลี้ยงดู ดังนั้นการเลือกสถานที่รักษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเป็นอย่างมาก และการเลือกสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI จึงต้องคำนึงถึงหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของสถานพยาบาลว่ามีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน ประสบการณ์รวมทั้งผลงานที่สถานพยาบาลนั้นว่ามีผลงานประสบผลสำเร็จไหม มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ การบริการเป็นต่อผู้เข้ารับการรักษาเป็นอย่างไรบ้าง เพราะค่าใช้จ่ายของการทำในการทำทำเด็กหลอดแก้ว ICSI เป็นราคาที่สูง เราจึงควรเลือกสิ่งที่มั่นใจและดีที่สุดให้กับตัวเอง

 

ข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้วที่พบได้บ่อยๆ

ทำ ICSI ไม่ติดเกิดจากสาเหตุอะไร ?

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำ ICSI ไม่ติดเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

ICSI สามาถเลือกเพศหรือทำลูกแฝดได้หรือไม่ ?

ตามกฎหมายที่ห้ามปรับแต่งพันธุกรรมมนุษย์ ทำให้การทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธี ICSI ไม่สามารถเลือกเพศของลูกได้ เพียงแค่รับรู้เพศล่วงหน้าได้เท่านั้น และกรณีทำลูกแฝดด้วยวิธี ICSI นั้นสามารถทำได้ แต่จะไม่ได้รับประกันผล 100% ว่าตัวอ่อนจะฝังพร้อมกันทั้ง 2 ตัว เพียงอาจจะติดแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้

 

ทำหมันแล้วสามารถทำ ICSI ได้ไหม ?

การทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธี ICSI เป็นวิธีการที่ใช้ในการรักษาผู้มีบุตรยาก แต่ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ในผู้ที่ทำหมันแล้วเช่นกัน เพราะการวิธีการทำเด็กหลอดแก้วนั้นได้ข้ามส่วนของท่อนำไข่ จึงทำให้นอกจากผู้ที่ทำหมันแล้วคนไข้ที่ท่อนำไข่ตีบหรือตันก็ยังสามารถใช้วิธี ICSI เพื่อมีบุตรได้เช่นกัน

 

สรุป

การทำเด็กหลอดแก้ว ICSI เป็นทางเลือกอีกทางที่เหมาะสำหรับคู่แต่งงานที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรได้ยาก และด้วยวิธี ICSI เป็นวิธีที่ได้รับการพัฒนามาจาก IVF จึงทำให้มีเปอร์เซ็นประสบความสำเร็จมากกว่า แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสวนทางกับยุคของเศรษฐกิจไม่ดีก็ตาม แต่หากมีความประสงค์ต้องการมีบุตรและมีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายก็ขอให้มองวิธี ICSI เป็นทางเลือกนึงในการแก้ปัญหาการมีบุตรยาก


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที