hatana

ผู้เขียน : hatana

อัพเดท: 30 พ.ย. 2021 14.58 น. บทความนี้มีผู้ชม: 3152 ครั้ง

บทความดี ๆ เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่คุณไม่ควรพลาด


5 ข้อต้องรู้ก่อนซื้อทรัพย์สินรอการขาย ต้องดูอะไรบ้าง

NPA คืออะไร?

NPA หรือ Non-Performing Asset ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย คือ ทรัพย์สินรอการขาย หรือ ทรัพย์สินพร้อมขาย หมายถึง ทรัพย์ที่ธนาคารซื้อมาจากการขายทอดตลาดทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาเป็นหลักประกันการกู้เงินและหลุดจำนอง หรือทรัพย์ที่ธนาคารได้มาจากการตีมูลค่าทรัพย์สินเพื่อนำมาชำระหนี้คืนธนาคาร

ความโดดเด่นของการซื้อบ้านรอการขาย (NPA) คือ ราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% - 20 % อาจจะมีราคาถูกมากกว่าหรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของบ้านและทำเลที่ตั้ง โดยผู้ซื้อสามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านที่ต้องการซื้อได้ ทำให้ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงได้ง่ายขึ้น

 

1. ผู้เสนอซื้อสามารถหาทรัพย์สิน NPA 

ที่ถูกใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เสนอซื้อสามารถหาทรัพย์สินรอการขายได้จากเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆ หรือตามเว็บไซต์ของตัวแทนอสังหาฯ ซึ่งหากเข้าตามเว็บไซต์ตัวแทนเหล่านี้ ผู้เสนอซื้อได้รับความช่วยเหลือได้มากกว่า ซึ่งทาง Plus Property มีความยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ที่สนในสินทรัพย์ NPA เป็นพิเศษ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถาม Plus Property ได้ทุกช่องทาง

 

2. ผู้เสนอซื้อสามารถและควรตรวจสอบที่ดินและสำรวจสภาพสิ่งปลูกสร้างถ้ามีก่อนยื่นขอจองซื้อ

สำหรับการตรวจสอบทรัพย์สินรอการขาย ผู้ซื้อควรนัดหมายเปิดบ้าน ดูรายละเอียด ติดต่อกับหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์ของธนาคาร เพื่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ให้พาเข้าไปดูบ้านที่ต้องการ นอกจากนี้ผู้เสนอซื้อควรพาผู้รับเหมาหรือผู้เชี่ยวชาญไปดูด้วย เพื่อช่วยดูโครงสร้าง ประเมินค่าซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน

 

3. ผู้เสนอซื้อควรเสนอราคาซื้อให้สูงกว่าเริ่มต้นขายของธนาคารเสมอ

เมื่อได้ทรัพย์สินรอการขายที่ต้องการจะซื้อแล้วให้ผู้เสนอซื้อจัดเตรียมเอกสารเสนอซื้อ และรอผลอนุมัติ

 

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- เงินประกันการซื้อทรัพย์สิน NPA

 

เมื่อเอกสารพร้อมแล้ว ให้แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ซื้อทรัพย์สินรอการขายและคำเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งภายในแบบฟอร์มจะประกอบด้วยรายละเอียดส่วนตัวของผู้เสนอซื้อ ราคาที่ต้องการเสนอซื้อบ้านหลังนั้นๆ พร้อมแนบเอกสารตามที่ธนาคารแจ้งขอ อีกทั้งในบางธนาคารจะให้มีการโอนเงินค่ามัดจำ 

หากไม่โอนเงินค่ามัดจำให้ธนาคาร คำขอซื้อบ้านจะไม่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของธนาคาร เมื่อส่งเอกสารทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ให้รอรับผลอนุมัติซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาเพียง 3-5 วันทำการ ซึ่งผู้เสนอซื้อควรตั้งราคาสูงกว่าที่ทางธนาคารตั้งไว้เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการอนุมัติ

ในกรณีนี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ธนาคารที่เรียกเก็บเงินค่ามัดจำไว้จะคืนเงินมัดจำให้ และหากทรัพย์สินรอการขายที่ต้องการยังไม่ถูกขาย ก็สามารถทำคำเสนอซื้อใหม่ได้อีก และอาจจะต้องเพิ่มราคาเสนอเข้าไปด้วย

หากได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้วต้องไปทำสัญญาซื้อขายภายใน 15 วันนับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ พร้อมวางเงินทำสัญญา 10% ของราคาเสนอซื้อ โดยขอนับรวมเงินที่วางมัดจำ 1% เป็นส่วนหนึ่งของเงินทำสัญญาได้ 

ส่วนที่เหลืออีก 90% ต้องชำระด้วยเงินสด หรือกู้เงินจากธนาคารให้เรียบร้อยภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อ-ขาย ซึ่งในขั้นตอนการทำสัญญาซื้อ-ขาย บางธนาคารจะให้มาจ่ายเงินค่ามัดจำ

 

4.ยื่นขอสินเชื่อ ผู้เสนอซื้อควรยื่น Pre-Approve ก่อน Pre-approve สินเชื่อบ้าน 

หรือ การยื่นประเมินสินเชื่อบ้านในเบื้องต้นนั้นเป็นการขอตรวจสอบสถานภาพทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ 

โดยพิจารณาจากราคาซื้อขายบ้านหรือคอนโดที่ผู้ขอสินเชื่อแจ้ง รายได้ รายจ่าย และเครดิตหรือความน่าเชื่อถือ เช่น ติดเครดิตบูโร (ประวัติเสียในการชำระหนี้กับบัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อ) หรือไม่ ชำระค่าบัตรเครดิตครบถ้วนตรงเวลาหรือไม่

หาก Pre-approve ผ่าน หมายความว่า ผู้ขอมีโอกาสดีที่จะขอสินเชื่อผ่าน แต่หากผลเป็นตรงกันข้าม ก็ยังไม่ควรที่จะจองหรือตกลงซื้อบ้านหรือคอนโดกับผู้ขาย

 

5.สามารถยื่นกู้กับธนาคารอื่นได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารเจ้าของ NPA 

เมื่อทำสัญญาซื้อ-ขายแล้ว หากต้องการขอสินเชื่อให้ยื่นขอต่อจากการทำสัญญาดังกล่าว โดยขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารที่เจ้าของ NPA ก็ได้ แต่ควรตรวจสอบเรื่องดอกเบี้ยและโปรโมชั่นให้ดีเสียก่อน โดยเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อมีดังนี้

 

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

- Statement บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน

 

ผู้ขายทรัพย์สินรอการขายที่ต้องการ เพราะมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติง่ายกว่า ได้วงเงินกู้สูง มีดอกเบี้ยพิเศษ หรือโปรโมชั่นจากธนาคาร

เนื่องจากความรูั้ความเข้าใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของทุกคนไม่เท่ากัน การใช้บริการ Brokerage Service หรือ ตัวแทนการซื้อ-ขาย-เช่า จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินรอการขายที่ต้องการได้มากขึ้น เนื่องจาก มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ 

ทาง Plus Property ก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการเทรนอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับได้มากกว่า 5 ภาษา มอบบริการที่รวดเร็วภายใน 30 นาที พร้อมด้วยข้อมูลการตลาดเชิงลึกที่เข้าใจ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะในเรื่องของสินทรัพย์หลุดจำนองที่พร้อมดูแลในทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี

 

ทำความรู้จักคอนโด NPA ทางเลือกของการซื้อคอนโดปล่อยเช่าที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

สำหรับนักลงทุน ไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่า ที่กำลังมองหาลู่ทางซื้อคอนโดปล่อยเช่าให้คุ้ม รู้หรือไม่ครับว่านอกเหนือจากเหล่าคอนโดที่เปิดให้จับจองกันโดยตรงจากโครงการและเหล่าคอนโดรีเซลต่าง ๆ จากบรรดาผู้อยู่อาศัยเอง ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ อ่านต่อ คลิก

หาข้อมูลคอนโดที่คุณต้องการได้ที่นี่: นิติบุคคลคอนโด, นิติบุคคลอาคารชุด, คอนโดสุขุมวิท, คอนโดให้เช่า, คอนโดจตุจักร, ขายคอนโด, คอนโดทองหล่อ, ทรัพย์สินรอการขาย, bangkok condo for rent, คอนโดพระราม 4

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ รับฝากขาย ปล่อยเช่า และการซื้อขายอสังหาฯ ครบทุกขั้นตอน พร้อมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ด้วยทีมงานระดับคุณภาพ หากสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการคอนโดสามารถโทรติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ 02688 7555หรือ คลิกที่นี่

 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที