KC

ผู้เขียน : KC

อัพเดท: 01 มิ.ย. 2007 13.38 น. บทความนี้มีผู้ชม: 83493 ครั้ง

ในสภาวะที่ค่าวัสดุอุปกรณ์และแรงงานในการก่อสร้างมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง (Cost control) จึงมีความสำคัญอย่างมาก การลดต้นทุนการก่อสร้างโดยวิธีการปรับลดปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ การปรับลดข้อกำหนดของวัสดุอุปกรณ์ การลดขนาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การยกเลิกระบบเครื่องกลไฟฟ้าบางระบบ การปรับลดขนาดพิกัดของอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไปนั้นเป็นการปรับลดคุณภาพของโครงการลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (client satisfactory) ในที่สุด

Value Management การบริหารคุณค่า / Value Engineering วิศวกรรมคุณค่า (VM / VE) แตกต่างจากการลดต้นทุนก่อสร้างแบบเดิมๆ เพราะเป็นกระบวนการลดต้นทุนที่คำนึงถึงคุณค่า (Value) ของโครงการด้วยวิธีการออกแบบและการก่อสร้างที่ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด VM / VE ทำให้เกิดสินทรัพย์ที่มีคุณค่า (valuable asset) ด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิผล

ในบทความฉบับนี้ต้องการนำเสนอความเป็นมา นิยาม และองค์ประกอบของ VM / VE รวมทั้งเทคนิคและวิธีการต่างๆของ VM / VE ที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างโครงการต่างๆได้ พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เชิญติดตามรายละเอียดในบทความฉบับนี้ได้เลยครับ


People หรือ คน

องค์ประกอบที่หนึ่ง People หรือ คน ได้แก่ Facilitator (ผู้ประสานสิบทิศ) และ Participants (ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง) โดยบุคคลทั้งหมดนี้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานด้าน VM / VE จนบรรลุผลสำเร็จ

(1).         Facilitators (ผู้ประสานสิบทิศ)

Facilitator เป็นผู้ขับเคลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน VM / VE การแต่งตั้ง Facilitator ต้องได้รับการเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ Facilitator อาจจะเป็น Value Manager ที่เป็นตัวแทนของเจ้าของโครงการ หรืออาจจะเป็นสมาชิกของทีมงานออกแบบก็ได้ หรืออาจจะเป็นตัวแทนจากบุคคลที่ 3 Facilitator ที่มีประสบการณ์และความรู้จะเป็นผู้ชักจูงให้ผู้เข้าประชุมร่วมกันระดมความคิด และกำหนดแนวทางรวมถึงประเมินผลทางเลือกของการออกแบบที่หลากหลาย

Facilitator เป็นผู้ที่ทำให้ทีมงานออกแบบปฏิบัติตามกระบวนการของ VM / VE Facilitator มีหน้าที่กำหนดวาระการประชุม บันทึกผลการประชุมและจัดทำรายงานฉบับทางการเพื่อส่งให้เจ้าของโครงการต่อไป Facilitator ต้องมั่นใจว่าทางเลือกทางวิศวกรรมต่างๆของการออกแบบทั้งหมดที่เป็นไปได้ถูกพิจารณาและประเมินผลเทียบกับเงื่อนไขทางคุณค่า (value criteria) ตามที่ได้ตกลงกับเจ้าของโครงการ

 

 (2).        Participants (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง)

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ VM / VE คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการ ในฝ่ายของเจ้าของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต้องมีอาวุโสเพียงพอที่จะตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ โดยประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายการตลาด ฝ่ายควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ฝ่ายอาคารหรือฝ่ายดูแลระบบสาธารณูปโภค รวมถึงผู้ใช้งาน เป็นต้น

 

ในฝ่ายของทีมงานออกแบบควรประกอบด้วย สถาปนิกและวิศวกรที่ปรึกษารวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่องานออกแบบมีความก้าวหน้าไปในขั้นตอนของการออกแบบทางเลือกและการออกแบบขั้นรายละเอียด ตัวแทนจากฝ่ายเจ้าของโครงการอาจจะลดจำนวนลงได้ โดยเพิ่มตัวแทนจากทีมงานออกแบบ ผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ผลิตเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นงานที่ลงลึกในรายละเอียดทางเทคนิคแล้ว


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที