KC

ผู้เขียน : KC

อัพเดท: 01 มิ.ย. 2007 13.38 น. บทความนี้มีผู้ชม: 83507 ครั้ง

ในสภาวะที่ค่าวัสดุอุปกรณ์และแรงงานในการก่อสร้างมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง (Cost control) จึงมีความสำคัญอย่างมาก การลดต้นทุนการก่อสร้างโดยวิธีการปรับลดปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ การปรับลดข้อกำหนดของวัสดุอุปกรณ์ การลดขนาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การยกเลิกระบบเครื่องกลไฟฟ้าบางระบบ การปรับลดขนาดพิกัดของอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไปนั้นเป็นการปรับลดคุณภาพของโครงการลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (client satisfactory) ในที่สุด

Value Management การบริหารคุณค่า / Value Engineering วิศวกรรมคุณค่า (VM / VE) แตกต่างจากการลดต้นทุนก่อสร้างแบบเดิมๆ เพราะเป็นกระบวนการลดต้นทุนที่คำนึงถึงคุณค่า (Value) ของโครงการด้วยวิธีการออกแบบและการก่อสร้างที่ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด VM / VE ทำให้เกิดสินทรัพย์ที่มีคุณค่า (valuable asset) ด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิผล

ในบทความฉบับนี้ต้องการนำเสนอความเป็นมา นิยาม และองค์ประกอบของ VM / VE รวมทั้งเทคนิคและวิธีการต่างๆของ VM / VE ที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างโครงการต่างๆได้ พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เชิญติดตามรายละเอียดในบทความฉบับนี้ได้เลยครับ


กรณีศึกษาการใช้วิศวกรรมคุณค่ากับโครงการรถไฟฟ้า West Rail Hong Kong

โครงการรถไฟฟ้า West Rail Hong Kong ถูกกำหนดให้ใช้ระบบรถไฟฟ้าขนาด 12 ตู้ต่อขบวน (12 – car system) ในการให้บริการ เช่นเดียวกับโครงการรถไฟฟ้าสาย East Rail Line ทำให้ความยาวของชั้นชานชาลามีความยาวถึง 290 เมตร และสถานีมีความยาวตั้งแต่ 400 เมตร ถึง 540 เมตร

บริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบขั้นรายละเอียด (detailed design) ในเดือนมีนาคม 2541 โดยอ้างอิงระบบรถไฟฟ้าขนาด 12 ตู้ต่อขบวน และบริษัทที่ปรึกษาก็สามารถส่งมอบแบบรายละเอียดตามที่ตกลงตามสัญญาได้ภายในปีเดียวกัน ในปลายปี 2541 นั้นเองบริษัท KCRC ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการได้ตรวจสอบแบบรายละเอียดทั้งหมดที่ได้รับตามขั้นตอนของบริษัทและมีคำถามว่าทำไมต้องออกแบบโครงการรถไฟฟ้า West Rail ตามอย่างโครงการรถไฟฟ้าสาย East Rail ทั้งๆที่โครงการทั้งสองมีความแตกต่างกัน จากคำถามง่ายๆนี้ทำให้ บริษัท KCRC ต้องนำวิศวกรรมคุณค่า หรือ Value Engineering มาใช้ประเมินโครงการโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างและเร่งรัดงานก่อสร้างให้เร็วขึ้น

ทีมงานออกแบบของบริษัทที่ปรึกษาทั้งหมดได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับทีมงานบริหารโครงการของบริษัท KCRC ในปลายปีนั้นเอง เพื่อศึกษาปัญหาก่อสร้างในทุกแง่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดของสถานีรถไฟฟ้า

เมื่อทีมงานของบริษัท KCRC ได้ตกลงใจว่าจะใช้ขบวนรถขนาด 9 ตู้ต่อขบวน การตัดสินใจนี้ทำให้ลดความยาวของชานชาลาลงได้ 70 เมตร และพื้นที่ปรับอากาศลดลง แต่การปรับลดขนาดขบวนรถไฟทำให้จำนวนผู้โดยสารต่อขบวนลดลง ดังนั้นเพื่อรักษาปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทั้งระบบให้คงเดิม จึงต้องปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ โดยปล่อยรถไฟฟ้าเข้าสู่ระบบถี่ขี้นโดยการปรับลดเวลาที่รถไฟฟ้าแต่ละขบวนห่างกันจาก 120 วินาทีเป็น 90 วินาที อย่างไรก็ตามต้นทุนก่อสร้างที่ประหยัดได้จากการปรับลดขนาดขบวนรถไฟฟ้าขั้นต้นไม่เป็นไปตามที่บริษัท KCRC กำหนดเป้าหมายไว้

ดังนั้นจึงต้องมีการระดมสมองหรือ Brain storming ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในส่วนของการออกแบบก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า Tsuen Wan West ได้ข้อเสนอต่างๆในเบื้องต้นจากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกคนถึง 68  ข้อเสนอ เมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงเหตุผลต่างๆแล้วจำนวนข้อเสนอต่างๆลดลงเหลือ 42 ข้อเสนอ เช่น การประเมินผลวิธีการการเปิดหน้าดินเพื่อสร้างชั้นใต้ดิน ระบบป้องกันโครงสร้างคอนกรีตใต้ดินลอยตัว รูปร่างของเสาคอนกรีต ระบบโครงสร้างพื้น ย้ายห้องเครื่องหลักงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลไปไว้บนดิน ลดพื้นที่งานระบบไฟฟ้าเครื่องกลเหนือฝ้าเพดาน ลดความสูงของชั้นขายตั๋ว (concourse level) และปรับปรุงเงื่อนไขในการออกแบบระบบบันไดเลื่อน ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดร่วมกันประเมินข้อเสนอต่างๆในด้านค่าใช้จ่าย กำหนดเวลาก่อสร้าง คุณภาพ ความเสี่ยง และความสวยงามตามความเหมาะสม

การนำวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานระหว่างบริษัท KCRC กับบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดกับโครงการ ผลจากการนำวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ทำให้ต้นทุนก่อสร้างลดลงจาก 64 ล้านเหรียญฮ่องกงเหลือเพียง 46 ล้านเหรียญฮ่องกง

 

รูปที่ 8 – 12 ภาพโครงการรถไฟฟ้า West Rail Hong Kong


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที