Daisy

ผู้เขียน : Daisy

อัพเดท: 23 มิ.ย. 2022 14.25 น. บทความนี้มีผู้ชม: 129237 ครั้ง

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การสอบเข้าราชการ การสอบตำรวจ การสอบครูผู้ช่วย และการสอบท้องถิ่น หาความรู้ได้ในบทความนี้!


สอบ ก.พ. คืออะไร ทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

สอบ ก.พ.

 

สำหรับบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ที่มีความสนใจ ต้องการจะทำงานสายรับราชการ สิ่งที่ต้องผ่านขั้นแรก ในการเดินทางสายอาชีพนี้การสอบคัดเลือก ที่รู้จักกันในชื่อ ‘สอบ ก.พ.’ แล้วการสอบ ก.พ. คืออะไร? ใครสามารถสอบได้บ้าง? มีขั้นตอนอย่างไร? สอบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง? มาศึกษาและไขข้อสงสัยไปด้วยกัน

 


สอบ ก.พ. คืออะไร

สอบ ก.พ. คืออะไร? สอบ ก.พ. คือ การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานในหน่วยงานราชการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. (OCSC) ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีหน้าที่สำคัญในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาบริหารงานในหน่วยงานราชการ โดยแต่ละปีมีผู้สมัครสอบไม่ต่ำกว่า 500,00 คน อัตราสอบผ่านอยู่ที่ 13,000 กว่าคน

 


สอบ ก.พ. ทํางานอะไรได้บ้าง

สอบ ก.พ. ทํางานอะไรได้บ้าง

สอบ ก.พ. เพื่ออะไร? สอบ ก.พ. ทำงานอะไรได้บ้าง? หลายคนยังสงสัย การสอบก.พ. เปรียบเสมือน ตัวกลาง ในการเชื่อม คนที่สนใจทำงานหน่วยงานราชการ ให้ก้าวสู่การทำงานในหน่วยงานราชการ โดยขั้นแรกต้องผ่านการสอบ ก.พ. เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ สายงานราชการที่ต้องใช้ผลสอบ ก.พ. ในการเป็นข้าราชการ เช่น  กรมบังคับคดี ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ, สำนักงาน กศน. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา,กรมการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นต้น

 


คุณสมบัติและอายุของผู้เข้าสอบ ก.พ.

คุณสมบัติและอายุของผู้เข้าสอบ ก.พ. มีดังนี้

  1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
  2. มีสัญชาติไทย
  3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (18 ปีขึ้นไป ไม่มีกำหนดอายุสูงสุด)

 


สอบ ก.พ. ใช้วุฒิอะไรในการสมัคร

สอบ ก.พ. ใช้วุฒิอะไร? สอบ ก.พ.แต่ละวุฒิต่างกันไหม? มีคำตอบ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. ระดับวุฒิปริญญาตรี
  4. ระดับวุฒิปริญญาโท

ซึ่งวิชาที่สอบในแต่ละวุฒิเหมือนกัน แต่มีเกณฑ์ในการคัดเลือกแตกต่างกัน วิชาที่สอบ ก.พ. มีดังนี้


การสอบ ก.พ. มีทั้งหมดกี่ภาค สอบอะไรบ้าง

การสอบ ก.พ. มีทั้งหมดกี่ภาค สอบอะไรบ้าง

เส้นทางการเป็นข้าราชการต้องผ่านการสอบ ก.พ. โดยแบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาค ก ภาค ข และภาค ค

การสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป

ภาค ก การสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยจะมีการสอบ 3 วิชาดังนี้ 

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย คณิตศาสตร์) มี 50 ข้อ 100 คะแนน 

2. วิชาภาษาอังกฤษ มี 25 ข้อ 50 คะแนน

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี มี 25 ข้อ 50 คะแนน

ภาค ข. การสอบวัดความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาค ข การสอบวัดความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อผ่านการสอบก.พ. ภาค ก แล้ว การจะเข้ามาทำงานเป็นข้าราชการตำแหน่งหน่วยใดๆ ก็ต้องผ่านการทดสอบ ภาค ข วัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งและหน่วยงานมีข้อสอบเฉพาะต่างกันไป ในการสอบอาจมีข้อเขียนทั้งแบบปรนัยหรืออัตนัย เช่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกร เป็นต้น

ภาค ค. การสอบสัมภาษณ์

เมื่อผ่านการสอบ ภาค ก และภาค ข ด่านสุดท้าย ภาค ค การสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งการทดสอบอาจมีทั้งการทดสอบร่างกาย และการทดสอบจิตวิทยา ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน่วยงาน โดยผู้สัมภาษณ์จะเป็นบุคคลากร ข้าราชการ ในหน่วยงานที่ทดสอบ

 
 

การสอบ ก.พ. แบบ E-exam คืออะไร

ปัจจุบันการสอบ ก.พ. ภาคปกติมีด้วยกันอยู่ 2 รอบ ได้แก่


ซึ่งการสอบ ก.พ. ทั้งสองรูปแบบ มีแนวข้อสอบและเกณฑ์การตัดสินเหมือนกัน ในปี 2565 การสมัครสอบ ก.พ. ต้องเลือกเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของการสอบปีนั้น


ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ.

ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. มีดังนี้

หมายเหตุ สำหรับปี 2564 ทางสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ไปตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว ประกาศวันสอบ เป็น 2 รอบ ในวันที่ 8 พ.ค. 2565 และ 29 พ.ค. 2565 (เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19)


วิธีเตรียมตัวก่อนสอบ ก.พ.

วิธีเตรียมตัวก่อนสอบ ก.พ.

เตรียมสอบ ก.พ. เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ทั้งการสอบ ก.พ. 64 และสอบ ก.พ.  65 ต้องเตรียมตัวอย่างไร? และ สอบ ก.พ. ยังไงให้ผ่าน ลองดูกันเลย

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ก.พ. 

เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร ประกาศต่างๆ ในการสอบ ก.พ. จะได้เตรียมตัวจัดแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ทันเวลา

ต้องรู้แนวทางในการสอบ ก.พ.

สอบ ก.พ. 64 มีข้อสอบกี่ข้อ ออกเรื่องอะไรบ้าง ในการสอบ ก.พ. 65 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อจะได้รู้ว่าสอบ ก.พ. อ่านอะไรบ้าง ต้องวางแผนการอ่านหนังสืออย่างไร ให้เน้นตรงจุดและตรงประเด็น

อ่านและฝึกทำโจทย์

เตรียมตัวสอบ ก.พ. การอ่านเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องฝึกทำโจทย์ หาแนวข้อสอบมาฝึกทำบ่อย ปัจจุบัน สามารถหาสือคู่มือการสอบที่มีโจทย์ให้ฝึกทำ หรือแนวข้อสอบฟรีในช่องทางออนไลน์มากมาย

ลงเรียนคอร์สติวสอบ ก.พ. ออนไลน์

สอบ ก.พ. ยังไงให้ผ่าน อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้ คือ การลงคอร์สติวสอบ ก.พ. ออนไลน์ ช่วยให้การอ่านหนังสือและการทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้น

ตั้งสติ มีสมาธิ ในวันสอบ

สิ่งสุดท้ายที่ควรเตรียม คือ สติและสมาธิในวันสอบ ตรวจสอบห้องและสถานที่สอบให้ชัดเจน เผื่อเวลาเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนด แบ่งเวลาในการทำข้อสอบให้ดี เท่านี้ สอบ ก.พ. ยังไงให้ผ่าน ไม่ใช่เรื่องยาก

 


คำถามที่พบบ่อยเรื่องการสอบ ก.พ.

สอบ ก.พ. ใช้เวลากี่ชั่วโมง?

สอบ ก.พ. ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง ข้อสอบ 100 ข้อ จำนวน 3 วิชา

สอบ ก.พ. ได้ถึงอายุเท่าไหร่?

คุณสมบัติที่ระบุไว้ในการรับสมัครสอบ ก.พ. ผู้สอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ตามประกาศไม่มีกำหนดอายุสูงสุดของผู้สอบ

สอบ ก.พ. ใส่ชุดอะไร?

สอบ ก.พ. ต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงสวมเสื้อและกระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น จะเป็นคัชชู หรือรองเท้าผ้าใบก็ได้ ผู้ชายสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น รองเท้ารองเท้าผ้าใบก็ใส่ได้เช่นกัน

สอบ ก.พ. ได้กี่ครั้ง? ผลคะแนนมีอายุกี่ปี?

สำนักงาน ก.พ. จัดสอบ ก.พ. ทุกปี ในปี 65 กำหนดให้เลือกสอบได้รูปแบบใดรูปแบบนึง แต่ยังสามารถสอบได้ทุกปี ไม่จำกัด ผลคะแนนไม่มีวันหมดอายุ สอบผ่านแล้วไม่ต่องสอบใหม่


ข้อสรุปเรื่องการสอบ ก.พ.

สุดท้ายนี้ ไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องเดินสายทำงานเป็นข้าราชการในหน่วยงานของภาครัฐ ด่านแรกที่ต้องผ่านไปให้ได้คือ การสอบ ก.พ. ซึ่งการศึกษาข้อมูลและการเตรียมตัวที่ดี จะทำให้การสอบเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนที่มีความพร้อม ตั้งใจ และมุ่งมั่นอย่างแน่นอน

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที