jira

ผู้เขียน : jira

อัพเดท: 20 ต.ค. 2022 10.02 น. บทความนี้มีผู้ชม: 12191 ครั้ง

บริษัท เอเอ็ม-วัน จำกัด รับทำวิจัยทุกประเภท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์ผู้บริหาร
การศึกษา จบการศึกษาสถิติศาสตร์ (วทบ.สถิติ) ปริญญาโท การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วทม.) มี ประสบการณ์ ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี
พร้อมให้คำปรึกษา ตลอด ระยะการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง รับปรึกษางานวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน
รับทำวิจัย ราคาถูก รับปรึกษางานวิจัย พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง
https://zateers.com/research/index.php


จ้างทำวิจัย

สถิติไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ยาก คือคนที่รับทำ หรือ ว่าจ้าง ว่าจะคุยกัน รู้เรื่องหรือเปล่า ปัญหาหลักๆ ของการรับจ้าง ส่วนใหญ่ มีปัญหาที่ คนรับจ้างว่ามีจรรยาบรรณ เพียงพอหรือเปล่า
รับวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ บริการรับทำวิจัย  ต้องการทำวิจัยด่วน จ้างทำวิจัย พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง
ตัวอย่างผลงาน หัวข้อ รับทำวิจัย ที่ผ่านมา
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความพึงพอใจ และความสนใจในการกลับมาใช้บริการของร้านอาหาร และ สถานบันเทิงของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทํางาน ของพนักงานเอกชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
-- ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการให้บริการ พฤติกรรมการใช้บริการ และความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของนวดแผนไทย
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการคบเพื่อนต่างเพศ ของนิสิตนักศึกษา
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
-- อิทธิพลของการส่งเสริมการขายที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือวัด และ วิเคราะห์ก๊าซ
-- รับ จ้างทำวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน บริการรับทำวิจัย พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็ก วัยก่อนเรียน อายุ 2-5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 7 ประเทศไทย
-- รับทำวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง
-- ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ
-- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาซานริโอ
-- ปัจจัยที่มีผลต่อยอดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
-- ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคใน จังหวัดนนทบุรี
จ้างทำวิจัย สนใจติดต่อเรา พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง รายละเอียดเพิ่มเติม
https://zateers.com/research/index.php

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที