วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 08 พ.ค. 2024 16.44 น. บทความนี้มีผู้ชม: 48750 ครั้ง

แบบบ้านโมเดิร์น แบบบ้านในฝันของหลายๆ คน หลากหลายสไตล์ ซึ่งสไตล์บ้านโมเดิร์นก็เหมาะสำหรับคนงบน้อย แต่ยังคงความสวยทันสมัยไว้อยู่


รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน คืออะไร ทำได้ไหม ธนาคารไหนดี

การรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินนั้น ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยลดดอกเบี้ยบ้าน และภาระในการผ่อนได้ และจากข้อมูลปัจจุบันได้พบว่าคนไทยกว่า 80%  มีหนี้ และหนี้ที่ใหญ่สุดคือ ค่าผ่อน บ้าน ดังนั้นแบงก์ต่าง ๆ จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านขึ้นมา เพื่อบรรเทาผลกระทบเรื่องสภาพคล่องให้กับลูกค้า

การรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อเพิ่มวงเงิน

รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร ?

รีไฟแนนซ์บ้าน คือ การทำสัญญาสินเชื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัยกับอีกธนาคารหนึ่ง เมื่อเกิดการสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคารหนึ่งไปแล้ว โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกธนาคารได้เองตามแต่ว่าธนาคารใดจะให้ข้อเสนอที่น่าจูงใจมากกว่ากัน โดยส่วนใหญ่จะมีการรีไฟแนนซ์หรือขอลดดอกเบี้ยบ้าน ก็ต่อเมื่อผ่อนบ้านไปแล้วประมาณ 3 ปีขึ้นไป หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากู้บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน คืออะไร สามารถทำได้อย่างไร ? 

การรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินนั้น จะทำได้ในคนที่กำลังผ่อนบ้านหรือคอนโดมาเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป แล้วประสงค์ที่จะลดภาระดอกเบี้ย และลดระยะเวลาในการผ่อนบ้านให้เร็วขึ้น  เป็นการย้ายสินเชื่อบ้านที่กู้อยู่กับธนาคารเดิม ไปยังธนาคารใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าเดิม 

นอกจากนี้ยังสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มจากการรีไฟแนนซ์บ้านได้ด้วย ปกติธนาคารใหม่จะให้กู้ได้สูงสุดอยู่ที่ 90-95% ของราคาประเมินจึงเป็นไปได้ที่จะมีวงเงินให้กู้เพิ่มที่มาจาก ส่วนต่างของราคาบ้านกับยอดหนี้คงเหลือจากธนาคารเดิม

อัตราดอกเบี้ยขอวงเงินกู้เพิ่มด้วยการรีไฟแนนซ์บ้านอยู่ที่เท่าไหร่ 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน โดยมากจะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนัก ประมาณ 1 ไตรมาส หรือ ครึ่งปีต่อครั้งทั้งนี้การปรับเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารแต่ละแห่งด้วย

การรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินนี้น ไม่สามารถระบุอัตราดอกเบี้ยที่ตายตัวได้ เพราะแต่ละธนาคารมีวิธีการคิดดอกเบี้ยที่ต่างกัน บางแห่งอาจจะคิดดอกเบี้ยส่วนของวงเงินกู้เพิ่มมากกว่าดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านประมาณ 1-3% ต่อปี  ซึ่งปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 4-7% ต่อปี แต่บางแห่งก็อาจจะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันทั้งส่วนรีไฟแนนซ์บ้าน และสินเชื่ออเนกประสงค์ ก็เป็นได้

สินเชื่อบ้านแลกเงิน จากธนาคารออมสิน 

ดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารออมสินในปี 2565 เดือนพฤษภาคมนั้น ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.75% ผ่อนล้านละ 2,500 บาท/เดือน จำนวนเงินให้กู้นั้นจะสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ระยะเวลากู้นั้นไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของธนาคาร

 รีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารออมสิน

 

สินเชื่อบ้านช่วยได้ จากธนาคารกสิกรไทย 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ขอลดดอกเบี้ยบ้าน จะอ้างอิงจาก MRR=5.97% ในช่วง 3 ปีแรก โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของมูลค่าหลักประกัน หรือ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร และมีระยะเวลาให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของธนาคาร

รีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารกสิกรไทย

 

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ขอลดดอกเบี้ยบ้านนั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in)” โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.83% โดยมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ ให้วงเงินสูงสุดตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร นั่นคือ ให้วงเงินกู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับลูกค้าทั่วไป โดยที่อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.93% และให้วงเงินสูงสุดตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงนสินเชื่อของธนาคาร

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของธนาคาร

รีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

สินเชื่อบ้าน จากธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) +

เป็นสถาบันทางการเงินที่ให้ทางเลือกของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่หลากหลายที่สุด มีอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% โดยใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 2 ปีแรกที่ MRR-5.35% และปีที่ 3 MRR-3.55% และอีกหนึ่งทางเลือกที่มีอัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด  3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% เช่นกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวคงที่ 3 ปีที่ MRR-4.75%

วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปจะสามารถกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 2.60%  แต่สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ตั้งต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 3 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 2.70% 

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของธนาคาร

รีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารแลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์

 

จะเห็นได้ว่าการรีไฟเเนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินกับเเต่ละธนาคาร ก็จะมีความเเตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้เราหาธนาคารสำหรับรีไฟเเนนซ์บ้าน ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับเรา และเพื่อความสะดวกสบายในการค้นหา ก็สามารถหาได้จากเว็บไซต์ รีไฟแนนซ์บ้าน ของ Refinn ที่จะช่วยเปรียบเทียบโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้านให้คุณได้เลย

สรุป

การทำรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินนั้น จุดประสงค์หลักคือ สามารถลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านได้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเก่า นั่นหมายถึงจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องเสียต่อเดือนและดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาก็จะลดลงตามไปด้วย สามารถหักเงินต้นได้มากขึ้น และค่าผ่อนบ้านต่อเดือนลดลง ผ่อนบ้านได้หมดไวขึ้น

สำหรับบางคนอาจหมายถึงวงเงินกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมบ้าน หรือ ปิดหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตให้หมดไป หรือเป็นเงินหมุนเวียนธุรกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เป็นต้น

แต่นอกเหนือที่กล่าวมานี้ยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ค่าอากร ค่าประเมิน มูลค่าหลักทรัพย์ รวมไปถึง ค่าประกันอัคคีภัยหรือประกันสินเชื่อ (MRTA) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร พึงระลึกไว้ว่า “ดอกเบี้ยบ้าน” สามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้
 

ขอบคุณบทความจาก www.matichon.co.th/publicize/news_3547213


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที