วิกูล

ผู้เขียน : วิกูล

อัพเดท: 22 ก.ค. 2007 18.23 น. บทความนี้มีผู้ชม: 22027 ครั้ง

หน้าที่ทั้ง ๙ ประการของ จป. หัวหน้างานนั้น หากบริหารจัดการให้นำไปสู่ภาคปฏิบัติแล้ว ก็จะไม่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมทั้งต่อพนักงาน และองค์กรดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้


จป. หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับหัวหน้างาน

วิกูล  โพธิ์นาง

pd_wikulp@hotmail.com

๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๐

 

 

                หลังจากอบรมผ่านได้เป็น จป.หัวหน้างาน  เครื่องแบบพนักงานเฉพาะที่ทำงานอยู่จะมีเครื่องหมายที่ไหลขวาเป็นวงกลมภายในมีกากบาทสีเขียว วงรอบด้านบนเป็นภาษาอังกฤษสีแดง SAFETY SUPERVISOR รอบวงด้านล่างเป็นชื่อบริษัทฯ สถานประกอบการอื่นๆอาจแตกต่างกันออกไป เมื่อได้ใส่เครื่องแบบรู้สึกภูมิใจมากกับเครื่องหมายที่ว่านั้น อาจารย์ผู้สอนก็มาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง วุฒิบัตรยังเก็บไว้ที่บ้านสง่างามมากเลยมีหลายครั้งคนเดินมาถามพี่ๆทำงานที่โรงพยาบาลไหนหรือครับ?  ตอบกลับไปเปล่าครับผมเป็น จป. หัวหน้างาน

                 อบรมเสร็จใหม่ๆไฟแรงน่าดู เดินไปแห่งใดในหน่วยงานพกไขควงวัดไฟไปด้วยเรียกว่าครบในฐานะ จป.หัวหน้างานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทั้ง ๙ ข้อ ปัจจุบันลืมไปเลยว่าเป็น จป.หัวหน้างานมาระลึกได้อีกครั้งก็ตอนที่เห็นเครื่องหมายที่ไหลขวาของแขนเสื้อ

            จึงเป็นที่สังเกตและประเมินได้เบื้องต้นว่า ยังมีหลายภาคส่วนของสังคมหรือแม้แต่ในสถานประกอบการที่มี จป.หัวหน้างานอยู่พนักงานหรือตัว จป.เองนานเข้าอาจลืมบทบาทตนเองไปจึงได้นำมาเสนอเพื่อประกาศให้ได้รู้จัก จป.หัวหน้างานเพิ่มขึ้น

                กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  อาศัยกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ได้จัดทำหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ระดับหัวหน้างาน  ระยะเวลาของหลักสูตร  ๑๒  ชั่วโมง  ก็ประมาณ ๒ วัน

                หัวหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วก็จะเป็น  “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่โดยสรุป ๙ ประการ คือ

๑.            ควบคุมดูแลให้พนักงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามกฎระเบียบความปลอดภัย

๒.           วิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

๓.           สอนวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้พนักงานที่ดูแลให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

๔.           ตรวจสอบสภาพดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๕.           กำกับดุแลให้พนักงานในส่วนที่รับผิดชอบสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

๖.            รายงานผลการเกิดอุบัติเหตุ

๗.           ตรวจหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

๘.           ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย

๙.            ปฏิบัติตามที่  จป.ระดับบริหารมอบหมาย

                สถานประกอบกิจการมีอยู่  ๑๔ ประเภทที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน โดยสรุปแล้วแบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ

v     สถานประกอบกิจการทางด้านการผลิต

v     สถานประกอบกิจการทางด้านบริการ

                สถานประกอบกิจการทางด้านการผลิต เช่น เหมืองแร่ โรงงาน การผลิต จำหน่ายน้ำมัน ประเภทนี้หากมีลูกจ้างตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปต้องจัดให้มี จป. ระดับหัวหน้างาน

                สถานประกอบกิจการทางด้านบริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล การกีฬา ประเภทนี้หากมีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไปต้องจัดให้มี จป. ระดับหัวหน้างาน

                จากสภาพเป็นจริงในปัจจุบันนี้ ยังมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่มีการควบคุมให้สถานประกอบกิจการบางแห่งเหล่านั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง  หรือแม้แต่บางสถานประกอบกิจการที่อบรมแล้วจัดให้มี จป.หัวหน้างานแล้ว อบรมแล้วก็แล้วกันไปประหนึ่งไฟไหม้ฟาง

                 จป.หัวหน้างานที่ผ่านหลักสูตร ไม่ได้ทำหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อไม่นำหลักวิชาไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง  ซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อมและการบริหารขององค์กรไม่เอื้ออำนวย  โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ จป.วิชาชีพโดยลำพัง

                  หาก จป.หัวหน้างานที่ผ่านการอบรมแล้วนั้น รวมผู้ที่เกี่ยวข้องมีการติดตามประเมินผลจัดการบริหารให้ดีจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยแล้วก็จะมีกำลังในการดูแลพิทักษ์ความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างแข็งขัน

                ถ้าสภาพยังเป็นปัญหาดังข้างต้นนี้ แม้มีการจัดการฝึกอบรม จป.หลายครั้งเท่าใดเพียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแต่มิได้ปฏิบัติในรายละเอียดตามกฎหมาย ได้วิทยากรดีๆ คู่มือหลักสูตรสวย สถานที่อบรมหลูๆ ก็จะกลายเป็นน้ำพลิกละลายแม่น้ำเปล่าๆไม่ได้อะไรอันเป็นคุณประโยชน์เลย

                สิ่งที่จะได้ก็คงเป็นเพียงเรื่องเล่าความหวาดเสียวภาพสยดสยองของการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงขึ้นทุกวันให้วิทยากรผู้สอนได้นำมาเล่าถ่ายทอดด้วยความสลดหดหู่ใจต่อไปอีกนาน.   

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<O>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที