เงินด่วน ที่ไหนดี

ผู้เขียน : เงินด่วน ที่ไหนดี

อัพเดท: 24 พ.ย. 2022 08.47 น. บทความนี้มีผู้ชม: 39149 ครั้ง

สินเชื่อโฉนดที่ดิน


เลือกผู้ รับ จำนองที่ดิน อย่างไร ให้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย

สินเชื่อ จำนองที่ดิน เป็นรูปแบบการกู้เงินชนิดหนึ่ง ซึ่งบางครั้งอาจเกิดความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาเงินกู้ชนิดนี้ และอาจต้องอาศัยการแปลงสินทรัพย์บางอย่างเป็นเงินชั่วคราว “ที่ดิน” เป็นทรัพย์สินหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ในยามจำเป็น โดยผู้ใช้เงินจะต้องหาแหล่งเงินที่เป็นสถาบันการน่าเชื่อถือ ซึ่งให้บริการ รับจำนองที่ดิน โดยใช้โฉนดเป็นหลักประกัน ข้อสำคัญสำหรับวิธีนี้ ก็คือผู้ใช้เงินต้องคำนึงถึงความปลอดภัย โดยพิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ และไว้ใจได้

จำนองที่ดิน

จำนองที่ดิน คือ

จำนองที่ดิน คือ การจำนองที่ดินเป็นข้อตกลงทางการเงินที่ผู้กู้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้เพื่อซื้อ พัฒนา หรือรีไฟแนนซ์ที่ดินดังกล่าว ผู้ให้กู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจนกว่าจะชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด

ผู้ให้กู้อาจมีสิทธิยึดทรัพย์สินได้หากผู้กู้ผิดนัดชำระเงินกู้ ข้อกำหนดและอัตราดอกเบี้ยของการจำนองที่ดินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้และความน่าเชื่อถือของผู้กู้ นอกจากนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขอจำนองที่ดิน ผู้กู้จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจำนองที่ดินก่อนที่จะทำข้อตกลง นอกจากนี้ คุณควรปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหรือทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อความแน่ใจ

บริษัท รับจำนองที่ดิน

ปัจจุบันมีบริษัทเงินด่วนทันใจหลายแห่งที่ให้บริการรับจำนองที่ดิน แต่ละแห่งต่างนำเสนอการอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะกรณีที่ต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วน สามารถยื่นเรื่องและไม่ต้องรอนาน นับว่าเป็นการหาเงินทุนที่รวดเร็ว สนองความต้องการใช้เงินได้ทันใจ ดังนั้น สำหรับบางกรณี ผู้ที่อยู่ในภาวะรีบใช้เงินจริง ๆ นั้น อาจด่วนตัดสินใจโดยไม่ได้พิจารณารอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดปัญหากับบริษัทผู้รับจำองที่ดินในภายหลัง เนื่องจากบริษัทบางแห่งให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเงินนอกระบบที่ไม่ปลอดภัย

 

การเลือกบริษัท รับจำนองที่ดิน ถูกกฎหมาย

 
ก่อนที่จะตัดสินใจ ควรพิจารณาข้อมูลบริษัทบริการสินเชื่อโฉนดที่ดินในเบื้องต้นอย่างรอบคอบ ต้องเลือกบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจอย่างถูกต้อง มีการจัดตั้งสำนักงานที่สามารถเดินเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่มีตัวตนจริง และสามารถโทรติดต่อได้ตลอดเวลา ให้คำปรึกษาและอธิบายรายละเอียดของการรับจำนองที่ดินได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ  เช่น การทำสัญญา การคำนวณดอกเบี้ย การผ่อนชำระคืน การไถ่ถอน การต่ออายุสัญญา การประเมินราคา ฯลฯ
 

                 

อัตราดอกเบี้ย รับจำนองที่ดิน

อัตราจำนองที่ดิน หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากเงินกู้ยืมที่ใช้ในการซื้อที่ดิน อัตราเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ให้กู้ ประเภทของเงินกู้ และความน่าเชื่อถือของผู้กู้ โดยทั่วไป อัตราการจำนองที่ดินจะสูงกว่าอัตราการจำนองแบบดั้งเดิม เนื่องจากสินเชื่อที่ดินถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า นอกจากนี้ยังสามารถได้รับผลกระทบจากสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ อัตราการจำนองที่ดินมักจะอ้างอิงเป็นอัตราร้อยละต่อปี (APR) และโดยทั่วไปจะเสนอเป็นอัตราคงที่หรือปรับได้ และเปรียบเทียบจากผู้ให้กู้รายต่างๆ เพื่อหาข้อตกลงที่ดีที่สุด

อัตราดอกเบี้ยในการรับจำนองที่ดิน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ บริษัทบางแห่งอาศัยช่วงจังหวะเวลาที่ผู้จำนองบ้านมีความต้องการทางการเงินสูง จึงคิดดอกเบี้ยสูงไปด้วย หรือจะเรียกว่าเป็นการฉวยโอกาสก็ว่าได้ ดังนั้นผู้ที่กำลังจะตัดสินใจ ควรหาข้อมูลรายละเอียดก่อนว่าดอกเบี้ยที่บริษัทเสนอมานั้นสูงเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่ ถ้าเกินกำหนดจริง บริษัทนั้นจะต้องเป็นผู้ปล่อยกู้นอกระบบอย่างแน่นอน และผู้ใช้บริการสินเชื่อโฉนดที่ดิน คือฝ่ายเสียเปรียบ และหากได้เซ็นสัญญาไปแล้วจะร้องเรียนเอาผิดจากบริษัทรับจำนองที่ดินก็คงไม่ได้

 

รายละเอียด ของ สัญญาจำนองที่ดิน

สัญญาจำนองที่ดินเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ รายละเอียดของสัญญาจำนองที่ดินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้และเงินกู้เฉพาะ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลผู้กู้

ข้อมูลผู้กู้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจำนองที่ดินที่มีรายละเอียดส่วนตัวของผู้กู้ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกัน

ส่วนข้อมูลผู้กู้ของสัญญาจำนองที่ดินมักจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

ชื่อเต็ม: ชื่อตามกฎหมายของผู้กู้ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล

ข้อมูลติดต่อ: ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของผู้ยืม

ผู้กู้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน: หากใบสมัครขอสินเชื่อมีผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกัน ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อจะถูกรวมไว้ในส่วนนี้

รายละเอียดการระบุตัวตน: บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลของผู้กู้ เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลนี้ถูกใช้โดยผู้ให้กู้เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้กู้ และเพื่อติดต่อพวกเขาในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ กับเงินกู้ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากความคลาดเคลื่อนใดๆ อาจทำให้กระบวนการกู้ยืมล่าช้าหรือนำไปสู่การปฏิเสธเงินกู้ได้

นอกจากข้อมูลผู้กู้แล้ว ผู้ให้กู้อาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม เช่น หลักฐานรายได้ การจ้างงาน และประวัติเครดิต ผู้ให้กู้จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้และความสามารถในการชำระคืนเงินกู้

ข้อมูลทรัพย์สิน

ข้อมูลทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจำนองที่ดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ ผู้ให้กู้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินมูลค่าของทรัพย์สินและเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเงินกู้สอดคล้องกับมูลค่าของทรัพย์สิน

ส่วนข้อมูลทรัพย์สินของสัญญาจำนองที่ดินมักจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

คำอธิบายทางกฎหมาย: คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมถึงที่อยู่ ขนาด และขอบเขต ข้อมูลนี้ใช้เพื่อระบุทรัพย์สินและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแบ่งโซนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อบังคับการใช้ที่ดิน

ราคาประเมิน: มูลค่าของทรัพย์สินที่กำหนดโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ค่านี้ใช้เพื่อกำหนดอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของจำนวนเงินกู้ต่อมูลค่าของทรัพย์สิน

การแบ่งเขตและการใช้ที่ดิน: ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งเขตและข้อจำกัดการใช้ที่ดินสำหรับทรัพย์สิน ข้อมูลนี้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และเป็นไปตามข้อบังคับของท้องถิ่นและรัฐทั้งหมด

การปรับปรุง: รายการของการปรับปรุงใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนที่ดิน เช่น อาคาร ทางวิ่ง หรือรั้ว

การสำรวจ: แผนที่โดยละเอียดของทรัพย์สินที่แสดงขอบเขต การปรับปรุงใด ๆ บนที่ดิน และความสะดวกหรือการรุกล้ำใด ๆ

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าข้อมูลทรัพย์สินที่ระบุในสัญญาจำนองที่ดินนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากความแตกต่างใดๆ อาจทำให้กระบวนการกู้ยืมล่าช้าหรือนำไปสู่การปฏิเสธเงินกู้ได้ นอกจากนี้ ผู้ให้กู้จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดมูลค่าทรัพย์สินและเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเงินกู้สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สิน

ข้อมูลเงินกู้

ส่วนข้อมูลเงินกู้ของสัญญาจำนองที่ดินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้เฉพาะที่เสนอให้ผู้กู้ ข้อมูลนี้ถูกใช้โดยผู้กู้เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ และผู้ให้กู้ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของเงินกู้

ส่วนข้อมูลเงินกู้ของสัญญาจำนองที่ดินมักจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

จำนวนเงินกู้: จำนวนเงินที่ผู้ให้กู้ยินดีให้ยืมแก่ผู้กู้

อัตราดอกเบี้ย: อัตราที่ผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งอาจเป็นอัตราคงที่หรือปรับได้

ระยะเวลา: ระยะเวลาที่เงินกู้จะมีผล

ตารางการชำระคืน: ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่ผู้กู้จะชำระเงินกู้ รวมถึงจำนวนเงินที่ชำระรายเดือน วันที่ครบกำหนด และค่าปรับสำหรับการชำระล่าช้า

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย: ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมการริเริ่ม หรือค่าปรับการชำระล่วงหน้า

การผิดนัดและการยึดสังหาริมทรัพย์: ผลของการผิดนัดเงินกู้ เช่น สิทธิของผู้ให้กู้ในการยึดทรัพย์สิน และบทลงโทษสำหรับการชำระเงินล่าช้าหรือไม่ชำระเงิน

กฎหมายที่ใช้บังคับ: กฎหมายของรัฐและท้องถิ่นที่ควบคุมเงินกู้และสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้กู้

ผู้กู้จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลสินเชื่ออย่างรอบคอบและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนลงนามในสัญญา ขอแนะนำให้เปรียบเทียบข้อมูลเงินกู้กับข้อเสนออื่น ๆ และปรึกษากับทนายความหรือที่ปรึกษาทางการเงินก่อนลงนามในสัญญา สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้กู้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้และเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดใดๆ กับผู้ให้กู้ในอนาคต

หลักประกัน

หลักประกันคือส่วนหนึ่งของสัญญาจำนองที่ดินซึ่งหมายถึงทรัพย์สินที่ใช้เป็นประกันเงินกู้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทรัพย์สินเป็นหลักประกันเงินกู้ และผู้ให้กู้สามารถครอบครองได้หากผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้

ส่วนหลักประกันของสัญญาจำนองที่ดินโดยทั่วไปจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

คำอธิบายของคุณสมบัติ: คำอธิบายโดยละเอียดของคุณสมบัติ รวมถึงที่อยู่ ขนาด และขอบเขต

ราคาประเมิน: มูลค่าของทรัพย์สินที่กำหนดโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ค่านี้ใช้เพื่อกำหนดอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของจำนวนเงินกู้ต่อมูลค่าของทรัพย์สิน

การยึดสังหาริมทรัพย์: ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ให้กู้ในการยึดสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผิดนัด และขั้นตอนที่จะปฏิบัติตามในกรณีที่มีการยึดสังหาริมทรัพย์

การเรียกร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ให้สิทธิ์ผู้ให้ยืมในการครอบครองหากผู้ยืมผิดนัดในการกู้ยืม

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าข้อมูลหลักประกันที่ให้ไว้ในสัญญาจำนองที่ดินนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากความคลาดเคลื่อนใดๆ อาจทำให้กระบวนการกู้ยืมล่าช้าหรือนำไปสู่การปฏิเสธเงินกู้ได้ นอกจากนี้ ผู้ให้กู้จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดมูลค่าทรัพย์สินและเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเงินกู้สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สิน สิ่งสำคัญสำหรับผู้กู้คือพึงระลึกไว้เสมอว่าหากผิดนัดเงินกู้ ผู้ให้กู้มีสิทธิ์ยึดทรัพย์สิน ซึ่งหมายความว่าอาจสูญเสียทรัพย์สินและเงินลงทุน

การประกันภัย

สัญญาจะรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน เช่น การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยอันตราย และการประกันภัยชื่อ

ค่าผิดนัด

สัญญาจะรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการผิดนัดเงินกู้ เช่น สิทธิ์ของผู้ให้กู้ในการยึดทรัพย์สิน และบทลงโทษสำหรับการชำระเงินล่าช้าหรือไม่ชำระเงิน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาจะรวมข้อมูลเกี่ยวกับรัฐและกฎหมายท้องถิ่นที่ควบคุมเงินกู้และสิทธิและภาระผูกพันของผู้ให้กู้

ลายเซ็น

สัญญาจะมีช่องว่างสำหรับผู้กู้และผู้ให้กู้ในการลงนามและลงวันที่ในข้อตกลง ซึ่งแสดงว่าพวกเขาได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้แล้ว

 

สิ่งสำคัญคือต้องทบทวนสัญญาจำนองที่ดินอย่างรอบคอบและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนลงนาม ขอแนะนำให้ปรึกษากับทนายความหรือที่ปรึกษาทางการเงินก่อนลงนามในสัญญา

 

ข้อกำหนดการจำนองที่ดิน

ข้อกำหนดสำหรับการขอสินเชื่อจำนองที่ดินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้และประเภทของเงินกู้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีดังต่อไปนี้

หลักฐานแสดงรายได้

หลักฐานแสดงรายได้เป็นหนึ่งในข้อกำหนดหลักในการขอสินเชื่อจำนองที่ดิน โดยทั่วไป ผู้ให้กู้จะกำหนดให้ผู้กู้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายได้ของตน เช่น ต้นขั้วการจ่ายเงิน แบบฟอร์ม W-2 หรือการคืนภาษี เพื่อแสดงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ ผู้ให้กู้ใช้เอกสารรายได้เพื่อตรวจสอบสถานะการจ้างงานระดับรายได้และศักยภาพในการหารายได้ของผู้กู้ นอกจากนี้ยังช่วยผู้ให้กู้ในการกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ของผู้กู้ ซึ่งเป็นการวัดความสามารถของผู้กู้ในการชำระเงินจำนองในขณะเดียวกันก็ชำระหนี้อื่น ๆ สำหรับผู้กู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่มีแหล่งที่มาของรายได้ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม ผู้ให้กู้อาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม เช่น การคืนภาษีธุรกิจหรือรายการเดินบัญชีธนาคาร

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าผู้ให้กู้จะคำนึงถึงความมั่นคงของรายได้ของผู้กู้ด้วย ดังนั้นประวัติงานที่มั่นคงและรายได้ที่สม่ำเสมอจะได้รับการพิจารณาในเชิงบวกมากกว่าประวัติงานที่ไม่แน่นอนและรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอ

เงินดาวน์

เงินดาวน์เป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ผู้กู้จ่ายล่วงหน้า โดยทั่วไปผู้ให้กู้จะต้องชำระเงินดาวน์เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ เมื่อพูดถึงการจำนองที่ดิน ผู้ให้กู้มักต้องการเงินดาวน์ที่สูงกว่าการจำนองบ้านแบบดั้งเดิม เงินดาวน์ที่ต้องการมีตั้งแต่ 10% ถึง 30% ของราคาซื้อ ขนาดของเงินดาวน์จะส่งผลต่ออัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของวงเงินกู้ต่อมูลค่าทรัพย์สิน เงินดาวน์ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้อัตราส่วน LTV ลดลง ซึ่งจะทำให้สินเชื่อมีความเสี่ยงน้อยลงสำหรับผู้ให้กู้ และอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง นอกจากนี้ เงินดาวน์ที่สูงขึ้นยังสามารถช่วยให้ผู้กู้หลีกเลี่ยงการประกันจำนองส่วนตัว ซึ่งเป็นประกันเพิ่มเติมที่จำเป็นโดยผู้ให้กู้เมื่อผู้กู้วางเงินน้อยกว่า 20% ของราคาซื้อ

โปรดทราบว่าเงินดาวน์อาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น เงินสด เงินออม จากสมาชิกในครอบครัว หรือแม้แต่เงินช่วยเหลือจากองค์กรบางแห่ง

คะแนนเครดิต

คะแนนเครดิตเป็นคะแนนตัวเลขที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบุคคล ผู้ให้กู้ใช้เพื่อกำหนดความเสี่ยงในการให้ยืมเงินแก่ผู้กู้ เมื่อพูดถึงการจำนองที่ดิน ผู้ให้กู้จะตรวจสอบคะแนนเครดิตของผู้กู้เพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของพวกเขา คะแนนเครดิตที่ดีสามารถช่วยรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าได้ คะแนนเครดิตอยู่ระหว่าง 300 ถึง 850 และกำหนดโดยหน่วยงานรายงานเครดิต เช่น Experian, Equifax และ TransUnion โดยใช้ข้อมูลจากรายงานเครดิตของบุคคล คะแนนจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติการชำระเงิน หนี้คงค้าง ระยะเวลาของประวัติเครดิต และประเภทของเครดิตที่ใช้ โดยทั่วไปคะแนน 720 หรือสูงกว่านั้นถือว่าดีและอาจมีคุณสมบัติเป็นผู้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม คะแนนที่ต่ำกว่าไม่ได้หมายความว่าผู้กู้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ แต่อาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเท่านั้น

โปรดทราบว่าคะแนนเครดิตเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ผู้ให้กู้พิจารณาเมื่อประเมินคำขอสินเชื่อ ปัจจัยอื่นๆ เช่น รายได้ การจ้างงาน และมูลค่าทรัพย์สินก็มีความสำคัญเช่นกัน

การประเมินทรัพย์สิน

การประเมินค่าทรัพย์สินเป็นกระบวนการกำหนดมูลค่าของทรัพย์สิน ซึ่งโดยปกติแล้วจะดำเนินการโดยผู้ประเมินราคามืออาชีพ ในบริบทของการจำนองที่ดิน ผู้ให้กู้จะต้องมีการประเมินราคาที่ดินเพื่อกำหนดมูลค่าของที่ดินและเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเงินกู้นั้นสอดคล้องกับมูลค่าของทรัพย์สิน ในระหว่างขั้นตอนการประเมิน ผู้ประเมินจะตรวจสอบทรัพย์สินและพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตั้ง ขนาด การแบ่งโซน และการปรับปรุงทรัพย์สิน พวกเขายังจะเปรียบเทียบทรัพย์สินกับทรัพย์สินที่คล้ายกันที่เพิ่งขายในพื้นที่ ซึ่งเรียกว่า "การขายเปรียบเทียบ" หรือ "เปรียบเทียบ" เพื่อกำหนดมูลค่า

ราคาประเมินของทรัพย์สินใช้เพื่อกำหนดอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของวงเงินกู้ต่อมูลค่าของทรัพย์สิน อัตราส่วน LTV ที่ต่ำกว่าถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าสำหรับผู้ให้กู้และอาจนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่า สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการประเมินค่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน และราคาประเมินอาจแตกต่างจากราคาซื้อหรือมูลค่าที่ผู้กู้เชื่อว่าทรัพย์สินนั้นมีค่า ในกรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ผู้ให้กู้และผู้กู้สามารถตกลงกันในการประเมินครั้งที่สอง หรือผู้กู้สามารถเลือกชำระค่าประเมินเพิ่มเติมได้

การแบ่งเขต และการใช้ที่ดิน

การแบ่งเขตและการใช้ที่ดินเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับการจำนองที่ดิน เนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถใช้และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร ในบริบทของการจำนองที่ดิน ผู้ให้กู้จะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินถูกแบ่งโซนสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่นและรัฐทั้งหมด

การแบ่งเขต หมายถึง กฎระเบียบที่กำหนดวิธีการใช้ที่ดิน ตัวอย่างเช่น ที่ดินผืนหนึ่งอาจถูกแบ่งโซนสำหรับการใช้ที่อยู่อาศัย ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้เพื่อสร้างบ้านเดี่ยวหรือที่อยู่อาศัยหลายครอบครัวเท่านั้น ส่วนที่ดินแบ่งโซนเชิงพาณิชย์สามารถใช้สร้างศูนย์การค้าหรืออาคารสำนักงานได้ ข้อบังคับการใช้ที่ดินหมายถึงแนวทางและกฎหมายที่ควบคุมวิธีการพัฒนาที่ดิน ข้อบังคับเหล่านี้อาจรวมถึงแนวทางเกี่ยวกับขนาดและการจัดวางอาคาร ข้อกำหนดที่จอดรถ และกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามการแบ่งโซนหรือการใช้ที่ดินอาจเป็นเรื่องยากในการจัดหาเงินทุนและอาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคต สิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้กู้และผู้ยืมต้องแน่ใจว่าทรัพย์สินนั้นเป็นไปตามระเบียบการแบ่งเขตและการใช้ที่ดินทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการตามกระบวนการจำนอง

หลักฐานการประกัน

หลักฐานการประกันเป็นข้อกำหนดที่ผู้ให้กู้มักจะขอเมื่อผู้กู้ยื่นขอสินเชื่อจำนองที่ดิน มีไว้เพื่อปกป้องผู้ให้กู้และผู้ยืมจากการสูญเสียทางการเงินในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย

ประเภทการประกันทั่วไปที่จำเป็นสำหรับการจำนองที่ดินคือการประกันทรัพย์สิน ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสร้างของทรัพย์สินและการปรับปรุงใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนที่ดิน ผู้ให้กู้จะต้องมีหลักฐานว่าทรัพย์สินได้รับการประกันสำหรับจำนวนเงินจำนองเป็นอย่างน้อย และมักจะกำหนดให้ต้องมีนโยบายก่อนที่จะปิดเงินกู้ ผู้ให้กู้อาจต้องการการประกันภัยประเภทอื่นเพิ่มเติม เช่น การประกันภัยอันตราย ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือพายุเฮอริเคน ผู้ให้กู้บางรายอาจต้องการการประกันชื่อ ซึ่งช่วยปกป้องผู้ให้กู้และผู้ยืมจากปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหลังการขาย

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าข้อกำหนดในการประกันของผู้ให้กู้อาจแตกต่างกันไป และผู้กู้ควรตรวจสอบกับผู้ให้กู้เพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาต้องการประกันประเภทใด และต้องการความคุ้มครองมากน้อยเพียงใด

การสำรวจ

การสำรวจเป็นแผนที่โดยละเอียดของทรัพย์สินที่แสดงขอบเขต การปรับปรุงใด ๆ บนที่ดิน และความสะดวกหรือการรุกล้ำใด ๆ ในบริบทของการจำนองที่ดิน ผู้ให้กู้มักต้องการการสำรวจทรัพย์สินเพื่อยืนยันขอบเขตและรายละเอียดอื่นๆ ของที่ดิน ในระหว่างขั้นตอนการสำรวจ เจ้าหน้าที่สำรวจที่ได้รับใบอนุญาตจะเข้าตรวจทรัพย์สิน วัดและทำเครื่องหมายขอบเขต และตรวจสอบการปรับปรุงที่มีอยู่ เช่น อาคาร ทางรถวิ่ง หรือรั้ว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำรวจจะมองหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การผ่อนปรน การรุกล้ำ หรือการละเมิดการแบ่งเขต

การสำรวจยังช่วยให้ผู้ให้ยืมและผู้ยืมระบุความแตกต่างระหว่างคำอธิบายทางกฎหมายของทรัพย์สินและสภาพจริง นอกจากนี้ยังช่วยในการพิจารณาว่าทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตน้ำท่วมหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้กู้ที่จะต้องทราบว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำประกันน้ำท่วมหรือไม่

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการสำรวจไม่ได้ใช้แทนการค้นหาชื่อ แต่จะช่วยให้ผู้ให้กู้และผู้ยืมมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของทรัพย์สินและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินหรือความสามารถของผู้ยืมในการใช้ทรัพย์สิน

 

*โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้และประเภทของเงินกู้ที่คุณสมัคร ดังนั้นคุณควรตรวจสอบกับผู้ให้กู้ล่วงหน้าเสมอ

 

ประเมินราคาที่ดิน รับจำนอง

ในส่วนของการประเมินราคาที่ดินก็เช่นกัน จะต้องเป็นราคาประเมินตามที่กรมที่ดินกำหนด และราคาตลาดเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการเงินด่วนต้องถามรายละเอียดด้วยว่า ถ้ามีการทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับที่ดิน จะทำที่ไหน การทำนิติกรรมที่เชื่อถือได้ควรจะดำเนินการที่สำนักงานกรมที่ดินเท่านั้น มีผู้ลงนามเป็นพยานอย่างถูกต้อง ควรระมัดระวังการทำสัญญารับจำนองที่ดินแบบตัวต่อตัว นอกสถานที่ แม้ว่าผู้รับจำนองบ้านจะส่งมอบเงินให้ผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็วก็ตาม

การประเมินราคาที่ดิน และการจำนองที่ดินมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการซื้อที่ดิน การประเมินราคาที่ดินเป็นกระบวนการกำหนดมูลค่าของที่ดิน โดยปกติจะทำโดยผู้ประเมินราคามืออาชีพซึ่งจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ตั้ง ขนาด การแบ่งเขต และการปรับปรุงใดๆ ในทรัพย์สิน ราคาประเมินของที่ดินใช้เพื่อกำหนดอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าซึ่งใช้เพื่อกำหนดจำนวนเงินจำนองที่ผู้ให้กู้ยินดีเสนอ

การจำนอง คือ เงินกู้ที่ใช้ในการซื้อที่ดิน โดยทั่วไปผู้ให้กู้จะกำหนดให้ผู้กู้วางเงินดาวน์เป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อและจำนวนเงินที่เหลือจะได้รับการสนับสนุนผ่านเงินกู้จำนอง อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของการจำนองจะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้กู้และมูลค่าของทรัพย์สิน

โดยรวมแล้ว กระบวนการประเมินราคาที่ดินและการจดจำนองทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้กู้กำลังให้ยืมเงินในทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ยืมไป และผู้กู้สามารถชำระคืนเงินกู้ได้

 

หลักในการจำนองที่ดิน

หลักในการจำนองที่ดินมีรายละเอียดดังนี้

1. การใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน

"การใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน" เป็นหนึ่งในหลักในการจำนองที่ดิน ซึ่งหมายความว่า การกู้เงินในการจำนองที่ดินจะต้องมีที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงิน ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินราคา และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความมั่นคงและเป็นไปตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์

2. การประเมินราคาที่ดิน

"การประเมินราคาที่ดิน" เป็นหนึ่งในหลักในการจำนองที่ดิน ซึ่งหมายความว่า การประเมินราคาของที่ดินจะต้องถูกประเมินก่อนการกู้เงิน เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมดุลและความเป็นธรรมในการประเมินราคา การประเมินราคาที่ดินจะต้องปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการประเมิน

3. การตรวจสอบการใช้ประโยชน์

"การตรวจสอบการใช้ประโยชน์" เป็นหนึ่งในหลักในการจำนองที่ดิน ซึ่งหมายความว่า การใช้ประโยชน์ของที่ดินต้องตรงกับกฎหมายและนโยบาย ซึ่งจะต้องตรวจสอบและตรวจสอบก่อนการกู้เงิน เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินนั้นถูกใช้ประโยชน์ตามกฎหมายและนโยบาย

4. การแสดงเอกสาร

"การแสดงเอกสาร" เป็นหนึ่งในหลักในการจำนองที่ดิน ซึ่งหมายความว่า ต้องแสดงเอกสารประกอบการกู้เงิน เช่น บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบสำคัญการเป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้กู้เงินนั้นเป็นบุคคลจริงและมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นหลักประกัน นอกจากนี้ อาจจะต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับการรายได้และการเงินของผู้กู้เงิน เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย

"การปฏิบัติตามกฎหมาย" เป็นหนึ่งในหลักในการจำนองที่ดิน ซึ่งหมายความว่า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจำนองที่ดิน ซึ่งจะมีผลต่อการอนุมัติและการดำเนินการกับการกู้เงิน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการให้เงินกู้

 

คำถาม จำนองที่ดิน ที่พบบ่อย

เราได้ทำการรวมรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ จำนองที่ดิน มีดังนี้

การจำนองที่ดินคืออะไรและทำงานอย่างไร?

การจำนองที่ดินเป็นเงินกู้ประเภทหนึ่ง ที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปซื้อหรือพัฒนาที่ดิน ทำงานคล้ายกับการจำนองแบบดั้งเดิมที่ที่ดินทำหน้าที่เป็นหลักประกันเงินกู้ และผู้กู้จะชำระเงินให้กับผู้ให้กู้เป็นประจำจนกว่าเงินกู้จะชำระหมด โดยทั่วไปผู้ให้กู้ต้องการเงินดาวน์ที่มากขึ้นและอาจมีคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าสำหรับสินเชื่อจำนองที่ดิน

ข้อกำหนดในการขอสินเชื่อจำนองที่ดินมีอะไรบ้าง?

นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อข้อกำหนดสำหรับสินเชื่อจำนองที่ดิน ได้แก่ สถานที่ตั้งของที่ดิน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน และสถานการณ์ทางการเงินโดยรวมของผู้กู้ ตัวอย่างเช่น หากที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือถูกกำหนดให้ใช้ทางการเกษตร ผู้ให้กู้อาจมีข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกัน หากผู้กู้มีคะแนนเครดิตหรือรายได้ต่ำกว่า ผู้ให้กู้อาจกำหนดให้มีผู้ลงนามร่วมหรือหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อค้ำประกันเงินกู้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่าสินเชื่อจำนองที่ดินอาจมีขั้นตอนการอนุมัติที่ยาวนานกว่าสินเชื่อจำนองแบบดั้งเดิม เนื่องจากผู้ให้กู้จะต้องประเมินที่ดินและแผนการของผู้กู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณควรเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้พร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อจำนองที่ดิน เพื่อให้กระบวนการราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการจำนองที่ดินกับการจำนองปกติ?

การจำนองที่ดินเป็นเงินกู้ที่ใช้เพื่อซื้อที่ดินโดยเฉพาะ ในขณะที่การจำนองปกติคือเงินกู้ที่ใช้ในการซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ การจำนองที่ดินโดยทั่วไปมีอัตราดอกเบี้ยและข้อกำหนดในการชำระเงินดาวน์ที่สูงกว่าการจำนองปกติ เนื่องจากที่ดินถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่า นอกจากนี้ การจำนองที่ดินอาจมีระยะเวลาที่สั้นกว่าและอาจกำหนดให้ผู้กู้ต้องเริ่มชำระเงินทันที ซึ่งต่างจากการจำนองปกติซึ่งอาจมี "ระยะเวลาปลอดหนี้" ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือการจำนองที่ดินโดยทั่วไปใช้เพื่อซื้อที่ดินดิบหรือที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนา ในขณะที่การจำนองปกติจะใช้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว เช่น บ้านหรืออาคาร

อัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปสำหรับสินเชื่อจำนองที่ดินเป็นอย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยทั่วไปสำหรับสินเชื่อจำนองที่ดินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงผู้ให้กู้ ผลิตภัณฑ์เงินกู้ และความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้ โดยทั่วไปแล้วสินเชื่อจำนองที่ดินมักจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อจำนองแบบดั้งเดิมเพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองที่ดินสามารถอยู่ในช่วงใดก็ได้ตั้งแต่ 5% ถึง 15% หรือสูงกว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยสามารถผันผวนได้ตลอดเวลาและได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาด เป็นความคิดที่ดีที่จะซื้อสินค้าและเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากผู้ให้กู้รายต่างๆ ก่อนที่จะทำการกู้ยืม นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาต้นทุนโดยรวมของเงินกู้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนการปิดบัญชีที่อาจเกี่ยวข้องกับเงินกู้

มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการขอสินเชื่อจำนองที่ดินหรือไม่?

มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการขอสินเชื่อจำนองที่ดินบางส่วน คือ การลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา โดยประการเดียวกันกับการกู้เงินจากสินเชื่อบ้านปกติ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบาย

นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขอสินเชื่อจำนองที่ดิน ตัวอย่างเช่น การเป็นเจ้าของที่ดินอาจเป็นการลงทุนที่ดีและสามารถเพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ หากผู้กู้วางแผนที่จะพัฒนาที่ดิน พวกเขาสามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินผ่านการให้เช่าหรือขาย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อจำนองที่ดินด้วย ตัวอย่างเช่น หากผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินได้ พวกเขาอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดินเพื่อยึดสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ หากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปและมูลค่าของที่ดินลดลง อาจทำให้ผู้กู้รีไฟแนนซ์เงินกู้หรือขายอสังหาริมทรัพย์ได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้กู้ที่จะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบก่อนที่จะได้รับเงินกู้จำนองที่ดิน

 

สรุป - รับจำนองที่ดิน เพื่อนแท้

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ เป็นคุณสมบัติสำคัญของทุก ๆ ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจบริการรับจำนองที่ดินที่ดี บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ และสังคมส่วนรวม โดยให้บริการทางการเงินตาม


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที