อ.สมิต

ผู้เขียน : อ.สมิต

อัพเดท: 19 ส.ค. 2008 16.28 น. บทความนี้มีผู้ชม: 812601 ครั้ง

การนำเสนอเป็นหนึ่งในทักษะที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นแก่ตน เพราะเป็นทางนำมาซึ่งความสำเร็จในการนำผลงาน แผนงาน โครงการและความคิดต่างๆ เสนอเพื่อให้มีการรับรอง หรือ อนุมัติ นับว่าเป็นสิงสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและการดำเนินชีวิต


การนำเสนอเพื่อเสนอข้อคิดเห็น

การนำเสนอเพื่อเสนอข้อคิดเห็น

                ลักษณะ  เป็นการบอกเล่าข่าวสาร ที่เกิดจากความคิดเห็น ของผู้นำเสนอหรือของ

หน่วยงาน ให้ผู้รับการนำเสนอได้รับทราบ เช่น การอภิปรายความเห็นในการประชุมแบบใดแบบหนึ่ง  การพูดต่อที่ชุมนุมชนการแถลงข้อมูลพร้อมด้วยทัศนะของผู้นำเสนอ

                เนื้อหา  ประกอบด้วยข้อคิดเห็นอันเป็นสาระสำคัญและผู้นำเสนอเชื่อว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ด้วยการลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยมีการแถลงเหตุผล หลักฐานอ้างอิง สถิติและข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็น การประมวลข้อแถลงเหตุผล (Argumentation) ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการยอมรับ

                วิธีการ  ผู้นำเสนอจะต้องมีความมั่นใจ และนำเสนออย่างชัดเจนทุกขั้นตอน ด้วย

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ถ้าเป็นการนำเสนอด้วยการพูด จะต้องแสดงออกอย่างมีชีวิตชีวา ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของข้อคิดเห็นด้วยการเชื่อมโยงเหตุผลจากตอนหนึ่งไปสู่อีกตอนหนึ่งให้สอดคล้องกลมกลืนกัน

                ข้อคิดเห็นที่นำเสนอ อาจไม่เป็นที่รู้มาก่อนหรือรู้แล้วแต่ไม่ชัดเจน ฉะนั้นผู้นำ

เสนอจะต้องค้นคว้าและศึกษาวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ เป็นที่น่าสนใจของผู้รับการนำเสนอ แล้วจึงจะนำเสนอให้เกิดความเข้าใจ ด้วยการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ช่วยอย่างเหมาะสม

                การนำเสนอเพื่อเสนอข้อคิดเห็นจะต้องมีการสรุปประเด็นสำคัญ ให้ได้ใจความสั้น

กระชับ ชัดเจนจึงจะเป็นที่สนใจของผู้รับการนำเสนอ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที