เงินด่วน ที่ไหนดี

ผู้เขียน : เงินด่วน ที่ไหนดี

อัพเดท: 27 มี.ค. 2023 14.38 น. บทความนี้มีผู้ชม: 143537 ครั้ง

ที่ดิน


เช็ค ราคาประเมินที่ดิน ทุกจังหวัด ออนไลน์ ไม่มีโฉนด

การ ราคาประเมินที่ดิน แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ ราคาตลาด ราคาประเมินของภาคเอกชน และราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ โดยราคาที่ดินโดยทั่วไปจะขึ้นราคาสูงทุกปีตามความเจริญในพื้นที่รอบข้าง และทำเลที่ตั้งของที่ดินนั้นๆ เอง เช่น เป็นเขตที่สร้างรถไฟความเร็วสูง หรือตัดถนนใหม่

ราคาประเมินที่ดิน ของกรมธนารักษ์มีราคาต่ำกว่าราคาที่ดินแบบอื่น เพื่อลดภาระประชาชนในด้านค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการทำนิติกรรมที่ดิน ซึ่งเจ้าของที่ดินสามารถค้นหา หรือสอบถามราคาประเมินได้ที่สำนักงานธนารักษ์ หรือสำนักงานที่ดินท้องที่ หรือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบเผยแพร่ประเมินทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ หรือระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน LandMaps ของกรมที่ดิน

บทบาทของ ราคาประเมินที่ดิน จากกรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดิน เป็นการประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการ ที่มีการกำหนดมูลค่าของราคาที่ดินแต่ละแปลงโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีการปรับปรุงราคาที่ดินใหม่ทุกๆ 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ ปกติจะมีราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด และราคาประเมินของภาคเอกชน ซึ่งส่งผลทำให้ราคาซื้อขายที่ดินจริงหรือประเมินราคาที่ดิน เพื่อใช้ขอสินเชื่อโฉนดที่ดินไม่เป็นไปตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ 

แต่ราคาประเมินที่ดินจากรมธนารักษ์มีบทบาทสำคัญ คือ ใช้คำนวณราคาที่ดินที่ซึ่งอ้างอิงโดยหน่วยราชการ ทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมที่ดินต่างๆ ในจำนวนที่สูง เช่น

 

 

ราคาประเมินที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างในรอบปีบัญชี 2566 - 2569

จนถึงปลายปี 2565 มานี้ การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน เช่น การโอนที่ดิน การเก็บภาษีที่ดิน ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน และค่าธรรมเนียมการจดจำนองที่ดิน ยังจำเป็นต้องใช้ประเมินราคาที่ดินในรอบปีบัญชี 2559 -2562 มาใช้คิดคำนวณไปก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากผลกระทบของโควิด-19 แต่ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป กรมธนารักษ์เตรียมประกาศให้ใช้ประเมินราคาที่ดินใหม่ เพราคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีขึ้นและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยรอบใหม่ที่มีการประกาศใช้เป็นราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในรอบปีบัญชี 2566 - 2569

และการปรับมาใช้ประเมินราคาที่ดินใหม่นี้ส่งผลให้ราคาที่ดินทั่วประเทศขยับเพิ่มขึ้นมากถึง 8% เลยทีเดียว และในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมากถึง 30% โดยเฉพาะในเขตที่มีการทำรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า และบริเวณที่ตัดถนนใหม่ แน่นอนว่าเมื่อราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้น การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องมีการคำนวณใหม่จนปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเป็นการผลักภาระให้ประชาชนต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่อาจจำเป็นต้องยื่นขอผ่อนชำระ ซึ่งทางภาครัฐได้แก้ปัญหานี้โดยการบรรเทาภาระเก็บภาษีแบบขั้นบันได และให้ประชาชนผู้เดือดร้อนสามารถผ่อนชำระได้มากกว่า 3 เดือนโดยที่ไม่มีเบี้ยปรับ

ราคาประเมินที่ดิน

 

ช่องทางตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

คุณสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ผ่าน 2 สำนักงานหลักๆ ของทางภาครัฐ คือ สำนักงานที่ดินของกรมที่ดิน และสำนักงานธนารักษ์ของกรมธนารักษ์ ตามช่องทางต่อไปนี้

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ตรวจสอบสรุปราคาประเมินที่ดินทุกจังหวัดจากกรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการคำนวณภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งมี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ ปกติแล้วกรมธนารักษ์จะจัดทำ และประกาศใช้ราคาประเมินใหม่ในทุกๆ 4 ปี โดยรอบใหม่ที่จะถึงนี้คาดเดาว่าน่าจะนำมาใช้ในปี 2566 ในวันที่ 1 มกราคม

ถ้าคุณสนใจอยากอ่านข้อมูลสรุปประเมินราคาที่ดินออนไลน์ทุกจังหวัดจากกรมธนารักษ์ ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ลิงก์ https://www.treasury.go.th/th/ แล้วกดดูสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ซึ่งขณะนี้ (ปี 2565) ราคายังอ้างอิงจากราคาประเมินรอบบัญชี 2559 - 2563 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลลงหมวดหมู่เอกสารเป็นตามภาคและอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจัดเก็บและค้นหา และสำหรับผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล

 

 

ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนดที่ดิน

ประชาชนทั่วไปสามารถเช็กราคาประเมินที่ดิน กรมที่ดินจากเลขที่โฉนดที่ดินทางออนไลน์ผ่านสองช่องทาง คือ ช่องทางบริการของกรมที่ดินผ่านลิงก์ https://landsmaps.dol.go.th/ และช่องทางบริการของกรมธนารักษ์ผ่านลิงก์ https://assessprice.treasury.go.th/ โดยต้องเตรียมข้อมูลไว้เพื่อใช้ในการค้นหา เช่น หมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เลขระวาง ตำบล เขต และจังหวัดที่แปลงที่ดินตั้งอยู่

ทราบราคาประเมินที่ดินผ่านระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน

 1. เข้าเว็บไซต์ https://landsmaps.dol.go.th/

 2. ระบุแปลงที่ดินที่ต้องการดูราคาประเมินที่ดินออนไลน์ลงในช่องค้นหาด้านบนของเว็บไซต์ โดยกรอก จังหวัด อำเภอ และ เลขโฉนดที่ดิน แล้วกดค้นหา

 3. เลือกการแสดงผลของแผนที่ตามที่คุณต้องการ ซึ่งมี ภาพดาวเทียม ภาพแผนที่ และภาพ OpenStreetMap ผ่านเมนูด้านขวามือ

 4. เลือกการแสดงผลของชั้นข้อมูลตามที่คุณต้องการ ซึ่งมี รูปแปลงที่ดิน ผังเมือง หรือตำแหน่งโคกหนองนา ผ่านเมนูด้านขวามือ

 5. อ่านข้อมูลซึ่งจะประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปของที่ดิน ข้อมูลของสำนักงานที่ดินท้องที่ และราคาประเมินที่ดิน

 6. หากต้องการบันทึกข้อมูลที่ดินให้ลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ

ทราบราคาประเมินที่ดินผ่านระบบเผยแพร่ราคาประเมินของกรมธนารักษ์

 1. เข้าเว็บไซต์ https://assessprice.treasury.go.th/

 2. ระบุที่ดินที่ต้องการหาราคาประเมินโดยกรอก เลขที่โฉนด หน้าที่สำรวจ(ถ้ามี) และจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แล้วกดค้นหา

 3. หากมี น.ส. 3 ก. ให้กรอกเลขที่ น.ส. 3 ก. และจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

 4. อ่านข้อมูลที่ระบบแสดงผล

 

ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินแบบไม่มีโฉนดที่ดิน

คุณสามารถค้นหาราคาประเมินที่ดินได้แม้ไม่มีข้อมูลของเลขที่โฉนดที่ดิน โดยต้องเข้าไปที่ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน ซึ่งสืบค้นง่ายๆ ภายใน 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 1. เข้าเว็บไซต์ https://landsmaps.dol.go.th/

 2. ถ้ารู้จังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ให้ซูมหาตำแหน่งของแปลงที่ดินภายในจังหวัด เมื่อพบแล้วให้คลิกสองครั้ง เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลของแปลงที่ดินนั้น

 3. ถ้ารู้ว่าแปลงที่ดินนั้นอยู่ใกล้กับสถานสำคัญใดๆ ก็สามารถระบุชื่อของสถานที่นั้นๆ เพื่อจำกัดวงในการค้นหา เมื่อพบแล้วให้คลิกสองครั้งเพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลขึ้นมา

 4. ถ้าตัวของคุณอยู่บนพื้นที่นั้นๆ หรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ดินนั้น ให้เปิดตำแหน่งบนอุปกรณ์ของคุณ แล้วให้ระบบค้นหาที่ดินจากตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อเจอแล้วให้คลิก ระบบก็จะแสดงข้อมูล

 

ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประเภทอื่น

ถ้าต้องการทราบราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านประกาศของจังหวัดนั้นๆ ในเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือเข้าถึงได้ที่ลิงก์ https://www.treasury.go.th/th/north/

เมื่อเข้าไปแล้วจะพบว่าข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นภาค จังหวัด และอำเภอ เรียงลำดับจากข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปใหม่สุดหรือตามที่คุณกดให้เลือกแสดง สามารถกดเข้าไปดูหรือดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ได้ ถ้าค้นหาไม่เจอจังหวัดที่ต้องการก็สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้ในช่องสืบค้นรูปแว่นขยาย

การขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

ถ้าคุณต้องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้วต้องใช้สำเนาบัญชี รูปแผนที่ประกอบบัญชี หรือหนังสือรับรองประเมินราคาที่ดิน ก็สามารถไปติดต่อเพื่อคัดหนังสือได้ที่สำนักงานที่ดินท้องที่ที่รับผิดชอบที่ดินแปลงนั้นๆ อยู่ โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของของที่ดินแปลงนั้น หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินให้ไปขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินเท่านั้น

 

หลักเกณฑ์ผู้ขอหนังสือรับรอง

 1. ต้องเป็นเจ้าของที่ดิน หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน

 2. ต้องแจ้งความประสงค์ในการคัด สำเนาบัญชี รูปแผนที่ประกอบบัญชี หรือหนังสือรับรองประเมินราคาที่ดินกับเจ้าหน้าที่

 3. ต้องมีหลักฐานที่เป็นเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.) เป็นต้น หากไม่มีเนื่องจากมีการจดทะเบียนจำนองแล้วยังไม่ได้ไถ่ถอน อนุโลมให้ใช้สำเนาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้

 4. ควรรู้ข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินที่ต้องการจัดทำหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน เช่น ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ชื่ออาคาร เลขที่ห้อง ที่ตั้ง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏบนเอกสารสิทธิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและช่วยให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลจัดทำหนังสือได้อย่างรวดเร็วขึ้น

 5. ยื่นคำขอจัดทำหนังสือรับรองได้ทั้งสำนักงานที่ดินท้องที่ หรือสำนักงานที่ดินแห่งอื่นตามที่สะดวก และสามารถสอบถามขั้นตอนที่สงสัยได้ที่สำนักงานที่ดิน

เอกสารประกอบการขอ

เพื่อให้การขอหนังสือรับรองเป็นไปอย่างราบรื่น และมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน คุณควรเตรียมเอกสารประกอบการจัดทำดังต่อไปนี้ แล้วยื่นให้เจ้าหน้า ณ สำนักงานที่ดินท้องที่

 1. หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 2. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฉบับจริงพร้อมทั้งสำเนา

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 4. กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลให้ใช้หลักฐานนิติบุคคล

 5. กรณีมอบอำนาจ จำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และหนังสือมอบอำนาจของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ค่าใช้จ่าย

กรมที่ดินกำหนดค่าใช้จ่ายประกอบการขอหนังสือรับรองประเมินราคาที่ดินในเบื้องต้น ดังนี้

 

สรุป - ราคาประเมินที่ดิน

ไม่ต้องเดินทางไปไกล ก็สามารถทราบราคาประเมินที่ดินได้ทางออนไลน์ผ่านบริการระบบเผยแพร่ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ หรือระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน LandsMaps ของกรมที่ดิน และถ้าคุณต้องการจัดทำหนังสือรับรองประเมินราคาที่ดินก็สามารถไปทำได้ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่

หรือหากคุณสนใจสมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินแล้วต้องการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินก่อน เพื่อนแท้เงินด่วน ก็ยินดีช่วยคุณได้ สินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อนแท้พร้อมให้บริการช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือไม่เกิน 3 แสนบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพื่อนแท้ เงินด่วนสาขาใกล้บ้านคุณ หรือ โทร 02 114 8988
 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที