Jenniee

ผู้เขียน : Jenniee

อัพเดท: 03 พ.ค. 2023 11.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 100 ครั้ง

ระบบงาน HR หรือ แผนกทรัพยากรบุคคลเป็นกระดูกสันหลังขององค์กร ทำหน้าที่จัดการงานของพนักงาน กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนแก่พนักงานทุกคน แผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในทุกด้านของวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ยังจัดการพนักงานสัมพันธ์ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาพนักงาน


ระบบงาน HR

ระบบงาน HR หรือ แผนกทรัพยากรบุคคลเป็นกระดูกสันหลังขององค์กร ทำหน้าที่จัดการงานของพนักงาน กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนแก่พนักงานทุกคน แผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในทุกด้านของวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ยังจัดการพนักงานสัมพันธ์ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาพนักงาน

วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร

วัฒนธรรมองค์กรคือชุดของบรรทัดฐานและค่านิยมที่กำหนดวิธีการดำเนินงานของบริษัท เป็นระบบที่ซับซ้อนที่ช่วยให้บริษัททำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมขององค์กรใดๆ สามารถได้รับอิทธิพลจากลักษณะของอุตสาหกรรม ประเภทธุรกิจที่องค์กรนั้นอยู่ หรือขนาดของตลาด วัฒนธรรมสามารถกำหนดได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้คนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและมีความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับความหมายของการประสบความสำเร็จในการทำงาน

การจัดการพนักงานสัมพันธ์ คืออะไร

การจัดการพนักงานสัมพันธ์เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์ของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการจัดการพนักงาน การระบุและแก้ไขข้อขัดแย้ง และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก

ขั้นตอนแรกในการจัดการพนักงานสัมพันธ์คือการระบุเป้าหมายของบริษัทสำหรับพนักงานของตน ซึ่งสามารถทำได้โดยการทำแบบสำรวจพนักงานหรือผ่านการสนทนากับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการใช้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านี้ การจัดการพนักงานสัมพันธ์ยังเกี่ยวข้องกับการระบุโอกาสในการปรับปรุงความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน คืออะไร

การพัฒนาพนักงานเป็นกระบวนการในการเพิ่มพูนทักษะของพนักงาน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ทรัพยากร และโอกาสที่เหมาะสมแก่พนักงานของตนในการเรียนรู้และเติบโต การพัฒนาพนักงานมักจะคิดว่าเป็นหน้าที่ในการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าหน้าที่ในองค์กร พนักงานควรสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยความรับผิดชอบใหม่ ๆ และการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ แต่องค์กรก็จำเป็นต้องดูแลการพัฒนาของพนักงานเช่นเดียวกับความสำเร็จของตนเอง


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที