อนันต์ชัย

ผู้เขียน : อนันต์ชัย

อัพเดท: 31 ม.ค. 2008 18.20 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5095 ครั้ง

นับเป็นพระคุณอย่างสูงที่ได้สละเวลามาอ่านบทความของผม ขอความกรุณาท่านผู้อ่านโปรดให้คำติชม แสดงข้อคิดเห็น และลงคะแนนโหวตให้ด้วยนะครับเพื่อที่กุศลนั้นจะส่งผลให้ท่านมีความเจริญยิ่งขึ้นไปทำสิ่งใดก็สำเร็จ จะสอบเข้ามหาลัยก็สอบติด ขอบคุณมากนะครับ


ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี

“ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี”

 

            ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติอย่างเช่นนักเรียนชั้นมัธยมปลายด้วยที่จะต้องเข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโลยีและเป็นวัยที่กำลังจะก้าวไปสู่เส้นทางเตรียมอนาคตของชาติในมหาวิทยาลัยก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวผ่านเทคโนโลยีนี้ไป   

            การเตรียมตัวของการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับชั้น ม.ปลายนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจะต้องพยายามสะสมความรู้จะต้องนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นจะต้องพบกับการแข่งขันของนักเรียนหลายล้านคนที่จะต้องชิงเก้าอี้ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งมหาวิทยาลัยก็ยังรับจำนวนจำกัดด้วย จึงอาจมิใช่เรื่องง่ายเลยในการเข้ามหาวิทยาลัย ถ้าหากขาดการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเราสามารถนำวิทยาการเหล่านี้มาใช้กับชีวิตการศึกษา เช่น การค้นคว้าเพื่อประกอบการทำรายงานตามที่อาจารย์สั่งก็สามารถสืบค้นด้วยระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังได้ข้อมูลตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นอย่างดีรวมทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลรายงานเพื่อทำการพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาข้อมูลตามหนังสือในแต่ละเล่มที่อาจมีมากจนไม่สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าแล้วไม่ต้องนั่งเขียนรายงานเป็นหน้า ๆ ให้เมื่อยมืออีกแล้วด้วย นอกจากนี้แล้วเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อการศึกษาของเราเช่น การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นมากที่จะต้องมีการสาธิตและพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของทฤษฎีด้วยอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ที่สมจริงและล้ำสมัยมาก จึงควรที่เราจะต้องใช้อุปกรณ์การทดลองเหล่านี้ให้เป็นและชำนาญ  จากการที่มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นไปทั่วพื้นที่บนโลก เราจึงสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ เช่น การแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รวดเร็วโดยการเปิดพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มมิติและมุมมองใหม่ ๆ ทางภาษาของเรา  โปรแกรมใหม่ ๆ เช่น กูเกิลเอิร์ธเองก็เป็นที่นิยมมากสำหรับการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ บนโลกให้เห็นเป็นภาพสามมิติในมุมสูงซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อนมีประโยชน์อย่างยิ่งในวงการที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือจะประยุกต์ใช้กับวิชาสังคมก็ย่อมได้  แม้แต่บางวิชาเช่นคณิตศาสตร์ที่มีการแสดงภาพเคลื่อนไหวให้เห็นถึงการดำเนินการกับตัวเลขได้อย่างชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ดีเช่นกันซึ่งเป็นคลังความรู้ที่สามารถสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าและทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาได้ต่อไป

            ไม่ว่าวันเวลาของโลกจะหมุน หรือเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเท่าใด เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกมากมายก็คงดำเนินต่อไปในวิถีทางของสังคม เราจึงควรรู้ถึงความเป็นไปต่าง ๆ บนโลก  ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เราก็สามารถรับข่าวสารสารสนเทศได้อย่างง่ายดาย เช่น การรับชมผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งทำให้เราสามารถเห็นภาพจริงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของข่าวมากขึ้นเนื่องจากการที่สามารถถ่ายภาพเหตุการณ์จริงผ่านทางจอโทรทัศน์ได้ ไม่เพียงเฉพาะข่าวเท่านั้นรายการสาระความรู้ บันเทิงต่าง ๆ วาไรตี้ที่หลากหลายก็มีการนำเสนอรายการเหล่านี้ผ่านสื่อชนิดนี้ด้วยซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดที่หลากหลายที่ช่วยทำให้เรามีพัฒนาการทางความคิดที่ก้าวทันโลกดียิ่งขึ้นกว่าเดิม หรือหากไม่สะดวกที่จะดูโทรทัศน์ ก็สามารถฟังวิทยุได้เช่นกันซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่นิยมไม่เป็นรองโทรทัศน์เลยสำหรับผู้ใดที่ต้องการจะฟังเฉพาะเสียงเทคโนโลยีนี้ก็สามารถช่วยได้แต่ถึงอย่างไรแล้วก็ได้รับข่าวสารและสาระได้มากเช่นเดียวกันกับการดูโทรทัศน์  หากต้องการจะเป็นผู้ที่ก้าวทันโลกอย่างแท้จริงแล้วก็ควรที่จะติดตามข่าวสารต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกสาขาโดยเฉพาะในเด็ก ม.ปลาย ควรอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้ข่าวสารและสาระเหล่านี้เพราะถึงอย่างไรแล้วก็จำเป็นอย่างมากกับทุกโอกาสทางการศึกษา

       นักเรียนมัธยมปลายในยุคใหม่ควรก้าวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าวิธีใดก็ตามเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้ด้วยตนเอง ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัตินำไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อฝึกตนให้เป็นคนช่างสังเกต จดจำจะทำให้มีนิสัยและจิตวิทยาศาสตร์มีความคิดที่ก้าวไกลแบบนักประดิษฐ์ นักคิดค้นที่จะสามารถช่วยชาติแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ได้เช่นปัญหาที่ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบเป็นภัยธรรมชาติอย่างเท่า ๆ กันและควรให้ความสำคัญในอันดับต้น ๆ หนึ่งในนั้นก็คือ ภาวะโลกร้อน

            หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุของภาวะโลกร้อนนี้อย่างจริง ๆ แล้วคงจะสรุปได้ว่าเกิดจากการผลิตสารซีเอฟซีซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีบางส่วน แต่ด้วยการปล่อยสารซีเอฟซีขึ้นสู่บรรยากาศกันอย่างไม่หยุดยั้งอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีอย่างผิด ๆ เป็นไปเพื่อความสะดวกสบาย เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ แม้กระทั่งบางคนใช้เทคโนโลยีทำลายป่าไม้เพียงเพื่อจะมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย จึงทำให้ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศนี้ถูกทำลายไปมากและมีสารชนิดหนึ่งเข้ามาแทนที่คล้าย ๆ กับหลังคาของเรือนกระจกที่จะยังคงให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์สามารถผ่านเข้ามาได้แต่ในขณะเดียวกันก็จะสกัดกั้นความร้อนทุกวิถีทางไม่ให้ออกสู่อวกาศซึ่งเป็นสาเหตุทำให้โลกของเราร้อนขึ้นทุกวันนี้

            อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ โลกเรานั้นเริ่มเกิดภาวะขาดแคลนทางพลังงานซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุดที่จะใช้พลังงานนี้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพราะมนุษย์บางคนคิดว่าเพียงเชื้อเพลิงเหล่านี้จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต และที่ยิ่งไปกว่านั้นจากสภาวการณ์แบบนี้ทำให้มนุษย์บางกลุ่มเริ่มมีความคิดที่ครอบครองเชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นของตนเองไม่ต้องการแบ่งปันกับผู้ใดและอาจมีประโยชน์ต่อแผนการบางอย่างของคนกลุ่มนี้ด้วยก็ได้ซึ่งอาจเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามการแย่งชิงพลังงานในเวลาต่อมา  แต่ช่างโชคดีที่มีบุคคลหลายกลุ่มที่มีแนวคิดสำคัญเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานคิดค้นพลังงานเชื้อเพลิงชนิดใหม่ ๆ ขึ้นมา เป็นพลังงานที่ได้มาจากการกลั่นกรองและคัดสรรจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ดีเช่น พืชจำพวกสบู่ดำชนิดต่าง ๆ เป็นต้น กลายมาเป็นแก๊สโซฮอล์ น้ำมันไบโอดีเซล อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้กับยวดยานพาหนะได้ดีเทียบเท่ากับเชื้อเพลิงน้ำมันที่ขุดจากใต้พื้นโลก ที่สำคัญที่สุดเชื้อเพลิงธรรมชาติเหล่านี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีด้วย นับว่าเป็นนวัตกรรมทางปัญญาที่แสนอัจฉริยะจริง ๆ และจะมีการต่อยอดทางความคิดนี้เพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่สามารถใช้แทนน้ำมันได้อย่างดีที่สุดในอนาคต

            วิทยาการทางเทคโนโลยีอาจมีประโยชน์มากแต่หากไม่รู้จักใช้ให้ถูกต้องย่อมเกิดปัญหาได้อย่างร้ายแรงโดยเฉพาะเด็ก ม.ปลายบางคนที่เริ่มเบนความสนใจมาให้กับสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเรียนอย่างเป็นกิจจะลักษณะเช่น บางคนเริ่มหลงใหลในโทรศัพท์มือถือก็เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้อย่างผิด ๆ โหลดคลิปต่าง ๆ ที่ไม่สมควรดูและไม่มีประโยชน์มาเก็บไว้แล้วเปิดดูในยามต้องการ หรือบางคนที่เริ่มติดการคุยมือถือนาน ๆ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน  บางคนเล่นอินเทอร์เน็ตจนติดไม่เป็นอันจะเรียนหนังสือและหมกมุ่นอยู่กับเพียงเทคโนโลยีเหล่านี้ย่อมเกิดผลเสียตามมาอย่างไม่รู้จักเท่าใด ทำให้ผู้คนที่สนใจเพียงเทคโนโลยีนี้เป็นคนขาดสังคม เสียการเรียนจนบางคนตัดขาดจากโลกภายนอกคิดว่ามีเขาเพียงคนเดียวในโลกนี้ ที่ร้ายแรงไปกว่านั้นบางคนใช้ชีวิตหน้าจอคอมอยู่กับการคลิกปลายเมาส์ซึ่งที่จริงแล้วไม่ได้ง่ายเช่นนั้น  บางคนคิดว่าก็ตั้งแต่มีคอมมีอะไรเข้ามาเด็กก็เริ่มเสียคนที่จริงแล้วไม่ใช่ ทั้งหมดนั้นมันอยู่ที่เราทั้งหมดว่าเราต้องการดำเนินชีวิตอย่างไร ลองถามใจเราว่าจะยอมเสียเวลาไปกับเทคโนโลยีเพียงเพื่อการกระทำที่ไร้ค่าที่คิดว่าสนุกและน่าพอใจเช่นนั้นหรือไม่ หากวิทยาการเหล่านี้ควบคุมคนให้เป็นคนหลงผิดได้เชื่อได้เลยว่า ผู้นั้นย่อมขาดซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้ว  คงจะดีกว่าหากจะใช้เวลาอันมีค่าในโลกส่วนตัวแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งก็ตามเพื่อตั้งหน้าตั้งตาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอย่างเต็มที่และศึกษาให้ถึงแก่นของเทคโนโลยีอย่างแท้จริงด้วยเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ควรจะชำนาญและคล่องด้วยซึ่งก็คือ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษาสากลและจะนำไปสู่การเข้าใจเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง เพียงรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจก็สามารถไปได้ทั่วโลกแล้ว

            ฉะนั้น เราในฐานะที่เป็นเยาวชนคนหนึ่งโดยเฉพาะในชั้น ม.ปลายนี้ หรือทุกคนควรจะสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาการเหล่านี้ที่ช่วยทำให้เรามีคุณภาพชีวิตและสนองต่อความต้องการได้ดียิ่งขึ้นให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างมีสติและรอบคอบด้วยวิจารณญาณที่จะเลือกสรรปันส่วนสิ่งเหล่านี้ตามความจำเป็นเพื่อที่จะสามารถนำทางไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ดีในอนาคต  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหาที่สำคัญที่เราต้องตระหนักยิ่งเพราะเด็ก ม.ปลายเป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้และสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ตรงจุดตามศักยภาพที่มีอยู่ เป็นต้นกล้าที่สำคัญที่จะต้องก้าวมาแทนที่บุคคลรุ่นเก่าและสืบสานปณิธานอันทรงคุณค่าที่คนรุ่นเก่าได้สร้างเอาไว้เพื่อดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ว่า “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ” เป็นคำขวัญที่พอจะสามารถยืนยันได้ว่า แม้ว่าจะแห่งใดจะมีความต้องการบุคคลที่เก่งอัจฉริยะก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ คุณธรรม หากไม่มีคุณธรรมคอยกำกับชีวิตแล้ว โลกเราก็คงเต็มไปด้วยความวุ่นว่ายต่าง ๆ ที่ยากจะพรรณนาและไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสันติสุขแน่นอน ซึ่งคุณธรรมจะเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนกระบวนการทางเทคโนโลยีให้ก้าวต่อไป ก้าวอันสำคัญนี้เพื่อเรา สังคม ประเทศชาติ โลกให้เท่าทันให้สมกับคำนิยมที่ว่า “ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี”

นายอนันต์ชัย ด้วงช้าง ชั้น ม.4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที