Romeo

ผู้เขียน : Romeo

อัพเดท: 09 มิ.ย. 2024 10.36 น. บทความนี้มีผู้ชม: 87 ครั้ง

วางแผนเกษียณ เตรียมตัวและวางแผนทางการเงินด้วยการออมเงิน หรือลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ โดยวางแผนเกษียณในช่วงอายุ 60 ปี เพื่อว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตจะได้มีเงินใช้


7 วิธีวางแผนเกษียณ ตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน เพื่ออิสระทางการเงินในอนาคต

วางแผนเกษียณ เตรียมตัวและวางแผนทางการเงินด้วยการออมเงิน หรือลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ โดยวางแผนเกษียณในช่วงอายุ 60 ปี เพื่อว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตจะได้มีเงินใช้

วางแผนเกษียณ

ในช่วงเวลาที่กำลังเข้าสู่วัยทำงานหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าวางแผนเกษียณดูเป็นเรื่องไกลตัว ต้องเกษียณตอนอายุเท่าไร ต้องเก็บเงิน ออมเงิน หรือลงทุนอะไรบ้าง เพราะเป็นช่วงเวลาที่พึ่งหาเงินได้ หรือพึ่งเริ่มทำงาน ส่วนใหญ่ก็จะวางแผนทางการเงินระยะสั้น 5 - 10 ปี ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มวางแผนเกษียณในอนาคตตั้งแต่แรก ๆ ของการทำงาน เพราะยิ่งเริ่มเร็วเท่ากับว่าเราจะเกษียณได้ไวยิ่งขึ้น

 

วางแผนเกษียณ เป็นสิ่งที่คุณจะกำหนดและตั้งเป้าหมายการดำเนินชีวิตในอนาคต เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณ หรือตอนที่ไม่ได้ทำงานแล้ว โดยวางแผนชีวิตหลังเกษียณจะสร้างความมั่นคงทางการเงิน สร้างความสุขในการใช้ชีวิตแบบอิสระทางการเงินได้ 

 

ชวนทำความเข้าใจ วางแผนเกษียณ คืออะไร? 

วางแผนเกษียณ คือการเตรียมตัว และวางแผนทางการเงินด้วยการออมเงิน ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการวางแผนเกษียณในช่วงอายุ 50 - 60 ปี เพื่อว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตในช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองไม่อยากทำงาน เพราะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงาน  ไม่มีความสุขกับการทำงานอยากเกษียณตัวเองออกจากงาน หรือไม่สามารถทำงานได้ วางแผนเกษียณจะช่วยให้สามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างอิสระในการดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบาย สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวในยามเจ็บป่วยได้ และมีความมั่นคงทางการเงิน 

 

ทำไมการวางแผนเกษียณจึงสำคัญ? 

ทำไมการวางแผนเกษียณจึงสำคัญ?  เนื่องจากว่าตอนที่เกษียณอายุจะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ทำงาน และจะไม่มีรายหลักอีกแล้ว แต่คุณยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ เช่น ค่าอาหารการกินแต่ละวัน ค่าเช่า ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัว ดูแลตัวเอง และค่าอื่น ๆ อีกมากมาย 

 

วางแผนการเงินหลังเกษียณถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ถึงแม้คุณจะเป็นข้าราชการจะมีบำเหน็จเงินออม บำนาญจากกบข. และผู้ที่เป็นพนักงานเงินเดือนของเอกชนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินส่วนนี้ก็ไม่สามารถเลี้ยงชีพของคุณได้ตลอดเวลา เพราะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่ไม่นอนอยู่ตลอดเวลา อัตราดอกเบี้ยแต่ละปีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น การใช้จ่ายด้วยเงินก็สูงขึ้นตามเหมือนกัน และเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย จำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการดูแลรักษา วางแผนเกษียณจะช่วยดูแลครอบคลุมทางการเงินในอนาคตของคุณได้

 

7 วิธีวางแผนเกษียณ เริ่มต้นง่าย ๆ เพื่อชีวิตที่มั่นคงในระยะยาว

วางแผนเกษียณ มนุษย์เงินเดือน

 

ขอแนะนำการวางแผนเกษียณแบบเข้าใจง่าย สามารถทำเอาไปประยุกต์ใช้ และเป็นประโยชน์ให้แก่คุณ ซึ่งวางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือนจะมีอยู่ด้วยกัน 7 วิธี ดังนี้

1. แพลนอายุและช่วงเวลาที่ต้องการเกษียณ

วางแผนเกษียณจะเริ่มต้นจากการแพลนอายุ คืออายุที่ต้องการเกษียณ โดยคำนึงถึงอายุที่ต้องการหยุดทำงาน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป บางคนเลือกเกษียณเร็วตอนอายุ 45 ปี หรือบางคนเลือกเกษียณตอนที่ตัวเองมีอายุ 55 - 60 ปี เพื่อให้ตัวเองหาเงินเก็บให้เพิ่มมากตอนวางแผนเกษียณเอาไว้ใช้ในอนาคต

 

ช่วงเวลาที่ต้องการเกษียณจะขึ้นอยู่ปัจจัยหลายประการ เช่น เป้าหมายทางการเงิน สุขภาพ ครอบครัว ความสนใจ หรืองานอดิเรกที่อยากทำหลังเกษียณ และงานที่ทำอยู่คุณอยากทำอีกกี่ปี บางคนอาจจะ 10 ปี 20 ปี 

2. ตั้งเป้าจำนวนเงินที่ต้องใช้ยามเกษียณ

ตั้งเป้าจำนวนเงินที่ต้องใช้ยามเกษียณ ซึ่งวิธีวางแผนเกษียณเก็บเงิน โดยการวางแผนเกษียณจะคำนวณจากค่าใช้จ่ายในแต่ละปีหลังเกษียณ คูณกับอายุเฉลี่ยที่จะใช้ในช่วงชีวิตหลังเกษียณประมาณ 20 ปี 

ยกตัวอย่างสูตรคำนวณ โดยอาจจะคาดการณ์ว่าในหนึ่งเดือนคุณมีน่าจะใช้จ่ายอยู่ที่ ประมาณ 20000 บาทต่อเดือน ให้เอา 20000 * 12 (ใน 1 ปีจะมีอยู่ด้วยกัน 12 เดือน) = 240000 บาท เป็นเงินที่คุณจะใช้จ่ายได้ในหนึ่งปี หลังจากนั้นให้เอา 240000 * 20 (อายุเฉลี่ยที่จะใช้ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ) = 4800000 บาท เป็นเงินที่คุณจะต้องหาด้วยการเก็บออม และลงทุนเพื่อหาเงินให้ได้ 4800000 บาทในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งเงินในส่วนนี้เป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะ การที่หาเงินจำเป็นต้องมีการวางแผนเกษียณที่ชัดเจน

3. คำนวณเงินออม และรายรับ-รายจ่ายที่มีในปัจจุบัน

หลังจากตั้งเป้าจำนวนเงินที่ต้องใช้ตอนเกษียณแล้ว วิธีวางแผนเกษียณด้วยการคำนวณเงินออม และรายรับรายจ่ายที่มีในปัจจุบัน โดยวิธีคำนวณเงินออม จะเริ่มจากการที่คุณต้องดูรายรับ รายจ่ายของตัวเองในแต่ละเดือนก่อน ว่ารายรับที่ได้ทุกเดือน เมื่อหักกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะเหลือเท่าไร ยกตัวเอง เดือนเงิน 20000 บาท ค่าใช่ที่จำเป็น เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร  ค่าเน็ต รวมทั้งอยู่ที่ 15000 บาท ให้คุณเอาเงินเดือนลบกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 20000 - 15000 = 5000 บาท หลังจากที่คุณรู้ว่าในหนึ่งเดือนคุณจะมีเงินคงเหลืออยู่ 5000 บาท ให้เก็บเงินที่บัญชี หรืออาจจะเอาเงินบางส่วนนำไปลงทุนตามกองทุนต่าง ๆ ก็ได้ 

4. เริ่มวางแผนออมเงินเพิ่ม เพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณ

วิธีนี้จะช่วยให้การวางแผนเกษียณถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น เมื่อคุณเป็นพนักงานเงินเดือน หรือเป็นพนักงานประจำ ช่วงเวลาหลังเลิกงานคุณอาจจะหารายได้เสริมในการเพิ่มเงินออมเก็บไว้หลังเกษียณ โดยงานเสริมจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณ 

5. ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ถ้าหากคุณเป็นพนักงานเงินเดือน และเป็นพนักงานประจำรายได้หลักของคุณจะมาจากเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนเป็นรายได้คงที่ แนวทางวางแผนเกษียณคุณจำเป้ฯที่จะต้องปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น งดซื้อของฟุ่มเฟือย งดกินอาหารตามร้านอาหาร งดไปเที่ยวตามร้านเหล้า และงดไปเที่ยวต่างจังหวัด รายจ่ายส่วนนี้ให้คุณเปลี่ยนเป็นเงินเก็บ หรืออาจจะนำเอาไปลงทุนต่อยอดเพิ่ม เพื่อช่วยให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายวางแผนหลังเกษียณได้รวดเร็วขึ้น และมีอิสระทางการเงิน

6. มองหาช่องทางการลงทุน เพื่อความมั่นคงระยะยาว

ปัจจุบันช่องทางการลงทุนมีอยู่หลายประเภท ซึ่งคุณอาจต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาการลงทุน และเป้าหมายการเงินของคุณ ช่องทางการลงลุง ได้แก่

- กองทุนรวม เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนโดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการกองทุนเอง มีหลายประเภทของกองทุนรวม เช่น กองทุน- ตราสารหนี้ กองทุนหุ้น และกองทุนผสม

- หุ้น เป็นการลุงทนที่ความเสี่ยงสูงแต่มักมีผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว อาจจะต้องพิจารณาการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีโครงสร้างการเงินที่แข็งแรง

- อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเพื่อให้เช่าหรืออาคารพาณิชย์ มีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนมั่นคงในระยะยาว

- ออมทองคำ เป็นวิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ คุณสามารถลงทุนในรูปแบบของเงินสะสมรายได้

- พันธบัตร ลงทุนในพันธบัตรเป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มีความเสี่ยงต่ำ 

7. ทบทวนและติดตามแผนการเกษียณอย่างสม่ำเสมอ 

การวางแผนเกษียณของคุณควรทำการทบทวน และติดตามแผนการเกษียณอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเปลี่ยนแปลงของรายรับรายจ่าย การลงทน เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายวางแผนเกษียณยังเป็นไปอย่างที่คาดหวังอยู่ และควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวางแผนการเงินหลังเกษียณตามสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

วางแผนเกษียณ เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

วางแผนเกษียณ ฉบับมนุษย์เงินเดือน เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนเพื่อให้คุณสามารถวางแผนการดำเนินใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างมีความสุข และมีอิสระทางการเงินอย่างมั่นคงไวขึ้น ถึงอย่างไรก็ตามวางแผนเกษียณควรติดตาม และปรับเปลี่ยนการวางแผนเกษียณให้เหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที