Romeo

ผู้เขียน : Romeo

อัพเดท: 10 มิ.ย. 2024 19.37 น. บทความนี้มีผู้ชม: 81 ครั้ง

Growth Mindset คืออะไร มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร


Growth Mindset คืออะไร มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร

growth mindset คือ กรอบความคิดที่สามารถเติบโต และพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด กรอบแนวคิดนี้จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลต่าง ๆ กล้าที่จะทำและท้าทายโอกาสใหม่ ๆ

Growth Mindset

 

ในการพัฒนาตนเอง กรอบความคิดมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ในบรรดากรอบความคิดที่หลากหลาย Growth mindset คือกรอบแนวคิดที่มีความโดนเด่นในแนวทางการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ เมื่อเผชิญกับความท้าทาย เพื่อให้การบรรลุเป้าหมาย 

 

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Growth mindset จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต การงาน ไปจนถึงเรื่องความสัมพันธ์ มันช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่น ความรักในการเรียนรู้ รวมถึงการเปิดรับข้อเสนอแนะ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จะเจาะลึกว่า Growth Mindset คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร แตกต่างจากกรอบความคิดแบบตายตัวอย่างไร นอกจากนี้ เราจะสำรวจคุณลักษณะของผู้ที่มี Growth mindset เพื่อที่เราจะสามารถเอาเป็นแบบอย่าง เพื่อพัฒนาตนเองได้

Growth Mindset คือ ? 

Growth Mindset คือความเชื่อที่ว่า ความสามารถ ความฉลาด รวมถึงพรสวรรค์ของตนเองนั้น สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้เมื่อผ่านความพยายาม การเรียนรู้ ไปจนถึงความพากเพียร ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติภาวะผู้นำอย่างหนึ่ง ซึ่งแนวคิดนี้นำเสนอโดย Carol Dweck ในหนังสือชื่อดังเรื่อง Mindset: The New Psychology of Success โดยเน้นย้ำว่าบุคคลที่มี Growth mindset จะมองว่าความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตมากกว่าเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถผ่านไปได้

 

- โดยหลักการสำคัญของ Growth mindset คือสิ่งเหล่านี้

- ความเชื่อในการพัฒนา ผู้ที่มีกรอบแนวคิดแบบนี้ เชื่อว่าความสามารถของตนเองสามารถพัฒนาได้ด้วยความทุ่มเทและการทำงานหนัก

- ยอมรับความท้าทาย พวกเขามองว่าความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อการเติบโตมากกว่าที่จะเป็นภัยคุกคามต่อความสามารถของพวกเขา

- ความพากเพียร พวกเขามีความยืดหยุ่นและพากเพียร โดยเข้าใจว่าความพยายามเป็นสิ่งจำเป็นในการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุความเชี่ยวชาญ

- เรียนรู้จากการวิจารณ์: ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ถือเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับการปรับปรุงมากกว่าการโจมตีส่วนบุคคล

- แรงบันดาลใจจากผู้อื่น: ความสำเร็จของผู้อื่นถือเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางสำหรับสิ่งที่เป็นไปได้

ความแตกต่างของ  Fixed Mindset กับ Growth Mindset คือ ? 

ความแตกต่างหลักระหว่าง Fixed Mindset กับ Growth mindset คือวิธีการที่แต่ละคนรับรู้ความสามารถและสติปัญญาของตน ผู้ที่มีกรอบความคิด Fixed Mindset จะเชื่อว่าพรสวรรค์ รวมถึงความฉลาดของตนเป็นคุณลักษณะที่คงที่ ถูกกำหนดไว้แล้ว ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นผลให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความท้าทายใหม่ ๆ ยอมแพ้ง่ายเมื่อเผชิญกับอุปสรรค

 

ในทางตรงกันข้าม บุคคลที่มีกรอบความคิดแบบ Growth mindset จะมองว่าความสามารถกับความฉลาดของตนนั้นสามารถพัฒนาได้ เมื่อผ่านการอุทิศตนในการทำงานหนัก พวกเขาจะยอมรับความท้าทายกับโอกาสใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเติบโต ไม่ย่อท้อต่อความพ่ายแพ้ ซึ่งจะทำให้ตนเองมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ทำไม Growth Mindset ถึงสำคัญ

Growth Mindset

 

ความสำคัญของ Growth mindset คือการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา หรือความสำเร็จทางอาชีพ โดยต่อไปนี้เป็นเหตุผลสำคัญ ว่าทำไมการนำGrowth mindset มาใช้ ดังนี้

 

1. การเรียนรู้และความสำเร็จที่เพิ่มขึ้น

Growth mindset ส่งเสริมความรักในการเรียนรู้ ความเต็มใจที่จะยอมรับความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้น บุคคลที่เชื่อว่าความสามารถของตนเองสามารถพัฒนาได้ มักจะอดทนต่อความยากลำบาก แสวงหาโอกาสการเรียนรู้ใหม่ ๆ จนประสบความสำเร็จมากขึ้นในท้ายที่สุด

2. เพิ่มความยืดหยุ่น

การใช้ Growth mindset ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น โดยให้มองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตมากกว่ามองเป็นอุปสรรค ด้วยมุมมองนี้ ทำให้พวกเขาฟื้นตัวจากความทุกข์ได้เร็วขึ้น รักษาแรงจูงใจ ไปจนถึงมุ่งมั่นต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายแม้จะมีอุปสรรคก็ตาม

3. ทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น

Growth mindset ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมมุมมองที่ว่าการทำสิ่งเดิม ๆ นั้นไม่สามารถแก้ไขได้ บุคคลเหล่านั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะคิดนอกกรอบ ค้นหาทางเลือกอื่น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

4. ปรับปรุงสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

ผู้ที่มี Growth mindset มีส่วนร่วมในการสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ เข้าถึงความสัมพันธ์เมื่อต้องทำงานร่วมกัน สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากพวกเขาให้ความสำคัญกับการเติบโต รวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

5. ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ในที่ทำงาน Growth mindset จะช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พนักงาน รวมถึงผู้นำที่ยอมรับกรอบความคิดนี้ จะพัฒนาทางวิชาชีพ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ไปจนถึงบรรลุผลการปฏิบัติงาน ทำให้ความก้าวหน้าทางอาชีพนั้นอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

6. ความสำเร็จส่วนบุคคล

การนำ Growth mindset มาใช้จะนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้บุคคลตั้งเป้าหมายที่ต้องใช้ความทะเยอทะยาน ความพากเพียรในการบรรลุนั้น กรอบความคิดนี้ช่วยส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก ความรู้สึกถึงความสำเร็จ เพื่อตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง

ลักษณะของผู้ที่มี Growth Mindset

growth mindset มีอะไรบ้าง

 

ลักษณะของผู้ที่มี Growth mindset คือจะมีลักษณะพิเศษหลายประการ ที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากผู้ที่มีกรอบความคิดแบบตายตัว ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จ ความยืดหยุ่น รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะที่สำคัญดังนี้

 

- ความเชื่อในการปรับปรุง พวกเขาเชื่อว่าความสามารถกับสติปัญญา สามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการฝึกฝน

- ยอมรับความท้าทาย พวกเขาจะมองว่าความท้าทาย เป็นโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาเพื่อการเติบโต

- ความพากเพียร พวกเขาจะมีความอุตสาหะ เมื่อเผชิญกับความยากลำบาก หรืออุปสรรคต่าง ๆ

- ความพยายามนำไปสู่ความชำนาญ ความพยายามเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

- เรียนรู้จากคำวิจารณ์ พวกเขายินดีรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ แล้วนำไปใช้ในการปรับปรุงตนเอง

- แรงบันดาลใจจากผู้อื่น พวกเขาใช้แรงบันดาลใจจากความสำเร็จของผู้อื่น เพื่อมองหาโอกาสในการเรียนรู้

- ความอยากรู้อยากเห็น พวกเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเรียนรู้ รวมถึงสำรวจสิ่งใหม่ ๆ

- ความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดรับการเปลี่ยนแปลง โดยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโต

- การมองโลกในแง่ดี พวกเขาจะมีทัศนคติเชิงบวก เชื่อในความสามารถของตัวเองในการเอาชนะความท้าทายต่างๆ

- ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ พวกเขามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเอง 

บทสรุป Growth Mindset คือ 

Growth mindset คือกรอบความคิดรูปแบบหนึ่ง ที่มีแนวทางที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นอยู่ของแต่ละคนได้ โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพในการพัฒนา โดยการปรับปรุงผ่านความพยายาม การเรียนรู้ รวมถึงความพากเพียร ซึ่งต่างจากกรอบความคิดแบบ Fixed Mindset ที่มองว่าความสามารถกับความฉลาดนั้นเป็นแบบคงที่ แต่ต่างกับ Growth mindset จะมองว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถพัฒนาได้อย่างสิ้นเชิง

 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที